Puutavarakuivaamot

Suhteellinen kosteus on ajan ja lämpötilan ohella tärkeä tekijä puun kuivauksessa. Nämä parametrit perustuvat yleensä aikaisempaan kuivauskokemukseen. Tavoitteina on optimoida kuivauksen kesto ja minimoida puun halkeilu. Prosessin parametrit ovat yksilöllisiä käytettävässä järjestelmässä. Erilainen puu ja kausivaihtelut vaikuttavat tulokseen. Tämä tekee puun kuivauksesta erittäin monimutkaisen prosessin. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suhteellista kosteutta on valvottava jatkuvasti.

Puu on huokoinen materiaali. Se on hygroskooppinen materiaali, joka absorboi kosteutta saavuttaakseen tasapainon ympäristön kanssa. Puun mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat lämpötilan, paineen ja kosteussisällön mukaan. Useimmissa sovelluksissa puun soluissa oleva kosteus on poistettava jatkokäsittelyä varten sekä puun suojaamiseksi sinistymiseltä, sieniltä ja homeelta sekä halkeamilta ja esteiltä. Tuoreen puun alkuperäinen kosteussisältö vaihtelee 50–100 %:n välillä lajista riippuen. Kun puutavaraa käytetään rakennusmateriaalina esimerkiksi lauhkealla vyöhykkeellä, puutavara kuivataan 18 %:n kosteussisältöön, kun puusepäntyössä 10–15 %:n kosteussisältö on ihanteellinen.

Suhteellisen kosteuden mittausten tarkkuudella on suuri merkitys. Se vaikuttaa suoraan kuivausprosessin laatuun ja epäsuoraan laitoksen kapasiteettiin. Epätarkoista mittauksista voi aiheutua seuraavia ongelmia: 

  • Jos suhteellinen kosteus näytetään virheellisesti liian suurena, puu voi halkeilla liian kuivien olosuhteiden vuoksi. Liiallinen kuivaus myös tuhlaa energiaa ja sitoo turhaan kallista laitoskapasiteettia. 
  • Jos suhteellinen kosteus näytetään virheellisesti liian kuivaksi, liian kosteat olosuhteet hidastavat kuivausprosessia, mikä johtaa pidempiin kuivausaikoihin ja matalampaan kapasiteettiin. 

Kolme tärkeintä tekijää auttavat pitämään mittaukset tarkkoina: varmista, että mittalaite on asennettu oikein, käytä asianmukaista anturia ja kalibroi säännöllisesti.

Puutavarakuivaamoihin liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.
DMT345 and DMT346 Dewpoint Transmitters

Kastepistelähettimet DMT345 ja DMT346

Huomaa, että DMT340-sarjan valmistus lopetetaan pian. Vaisala DRYCAP® ‑kastepistelähettimet DMT345 ja DMT346 on suunniteltu kosteusmittauksiin teollisissa kuivaussovelluksissa, joissa lämpötila on korkea.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Expert article

Bringing out the beauty of wood: Veneer drying with humidity control

During manufacturing, veneer is dried in a drier circulating hot and humid air. This is a demanding processing step, and accurate dewpoint control is essential in obtaining the best quality veneer for demanding wood products and long-lasting finishes.

Learn more

Blogi

Tarvitsenko Indigo -lähettimen vai riittääkö Indigo -mittapää?

Valikoimassa on useita mittapäävaihtoehtoja, joilla voi mitata erilaisia parametreja, kuten kosteutta, lämpötilaa, kastepistettä, hiilidioksidia, öljyn kosteutta ja höyrystynyttä vetyperoksidia. Mittapäät voidaan liittää Indigo500- tai Indigo200-sarjan eri lähettimeen. Mutta milloin riittää pelkkä mittapää? Milloin tarvitaan sekä mittapää että lähetin?

Lue lisää

Blogi

Suunniteltu kestämään myös ulkokäytössä: Vaisala Indigo500 ‑sarja

Toisinaan asiakkaillamme on sovelluksia, joissa mittauslähetin täytyy asentaa ulkotiloihin. Siksi Vaisala Indigo500 ja sen älykkäiden mittapäiden sarja on suunniteltu kestämään myös tällaisia ankaria olosuhteita.

Lue lisää

Blogi

Indigo500-sarjan kahden mittapään tuki

Ota selvää kahden samaa parametria tai eri parametreja mittaavan mittapään käytön eduista

Lue lisää

Blogi

Kosteuden mittaaminen kosteissa olosuhteissa

Mittaaminen ympäristöissä, joissa on suuri suhteellinen kosteus (yli 90 %), on aina haastavaa, sillä olosuhteet ovat hyvin lähellä saturaatiopistettä. 

Lue lisää

Blog

Humidity and Wood Drying – A Fine Balancing Act

As a natural product, wood has a unique set of characteristics that can make drying a challenging and complex process – one where relative humidity (RH) plays a critical role.

Learn more

Customer case

Optimal timber drying conditions at the Korkeakoski Sawmill

In order to run efficiently, the Korkeakoski sawmill seeks to minimize the drying time for timber goods. Therefore the drying temperatures must be very high, which creates very specific requirements for the humidity conditions in the chambers.

Learn more