Lämpötila- ja kosteusdataloggerit DL2000

lämpötilan ja kosteuden valvontaan, valinnainen analogiatulo

Vaisalan DL2000-dataloggeri käyttää erittäin tarkasti kalibroituja lämpötila- ja kosteusantureita, jotka mahdollistavat tarkan ja vakaan mittauksen Dataloggerissa on valinnainen analogiatulokanava muille parametreille ja ovikontakteille. Lisäksi DL2000-dataloggerit tallentavat tietoja mittauspaikalla, mikä varmistaa mittaustietojen aukottomuuden myös sähkökatkosten ja verkkohäiriöiden aikana. DL-sarjan loggerit voidaan liittää Vaisalan viewLinc-ohjelmistoon, jonka avulla voidaan tarkastella historiallisia ja reaaliaikaisia tietoja, antaa etähälytyksiä sekä laatia erilaisten säädösten ja standardien edellyttämiä raportteja. Vaisalan OPC-DA-palvelinohjelmiston avulla Vaisalan DL-sarjan dataloggerit voidaan integroida myös muihin kuin Vaisalan järjestelmiin. Jos tarvitaan vanhoja mittaustietoja, viewLinc-tietokanta voidaan yhdistää muiden valmistajien järjestelmiin Vaisalan OPC-DA-palvelinohjelmiston avulla.

Ominaisuudet

  • DL-sarjan dataloggereita käytetään yhdessä viewLinc-ohjelmiston kanssa valvontaan, hälytyksiin ja raportointiin ja yhdessä vLog-ohjelmiston kanssa GxP-ympäristöjen validointiin/kartoitukseen.
  • Mittaukset ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi mittaustieteen järjestöjen (USA:n NIST, Suomen MIKES tai vastaava) tai ISO/IEC 17025 ‑akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta.
  • Erittäin tarkka, säädettävä ja aikapohjainen digitaalinen tallennus.
  • Vaisalan OPC-DA-palvelinohjelmiston avulla Vaisalan DL-sarjan dataloggerit voidaan integroida myös muihin kuin Vaisalan järjestelmiin.

Tärkeimmät hyödyt

Oma akku ja suuri muisti

DL2000 dataloggerissa on sisäinen muisti ja paristo, jonka käyttöikä on 10 vuotta. Oma paristo ja tiedonkirjaustoiminto varmistavat sen, että tiedot ovat suojassa virtakatkoksilta ja verkkohäiriöiltä. Näin voidaan taata jatkuva ja katkeamaton toiminta.

Validointi ja valvonta samalla laitteella

DL-sarjan dataloggereita voidaan käyttää osana olosuhdevalvontajärjestelmää jatkuvaan valvontaan tai itsenäisinä laitteina validointiin/kartoitukseen. Tämä eliminoi tarpeen ostaa useita laitteita ja kalibrointeja.

Tarkat ja vakaat mittaukset

Erinomainen pitkän aikavälin stabiilisuus takaa tarkat mittaukset pitkällä kalibrointivälillä, mikä merkitsee myös alhaisempia järjestelmän omistuskustannuksia.

Asiakastarinoita