Vaisala Oyj alentaa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksena

Press Release
21. Huhti 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
21.4.2020 klo 9.00

Vaisala Oyj alentaa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksena

Vaisala raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa riskeistä, jotka liittyivät koronaviruksen puhkeamiseen Kiinassa. Sittemmin tilanne on kehittynyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat sekä Vaisalan toimintaan että asiakkaisiin. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Vaisalan toimituskyky säilyi hyvällä tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen ajan.

Vaisalan prioriteettina on näissäkin olosuhteissa suojella työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Hallitukset ja viranomaiset ovat toimeenpanneet henkilöitä ja liiketoimintoja koskevia mittavia rajoituksia, joiden Vaisala arvioi aiheuttavan viivästymisiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tarjooman kysyntä on jo jonkin verran heikentynyt ja Vaisala arvioi, että tilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan. Kehittyvät markkinat ovat erittäin haavoittuvaisia, koska niiden kyky sopeutua tähän tilanteeseen on heikompi ja siitä syystä kysynnän arvioidaan laskevan pandemian aikana. Vaisala arvioi, että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tarjooman kysyntä ei muutu merkittävästi. Vaisala arvioi kuitenkin, että liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu jää vuoden 2019 kasvusta.

Edelliseen perustuen taloudellinen ohjeistus 2020 on:
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen vaihteluväli on laaja, koska koronaviruspandemian kestoon ja vaikutuksiin liittyy paljon epävarmuutta ja toipumisnopeutta on mahdoton ennustaa. Vaisala julkaisee päivitetyt markkinanäkymät tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Aiempi taloudellinen ohjeistus 2020:
Vaisala arvioi aiemmin vuoden 2020 liikevaihdon olevan 400–425 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 38–48 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.  vaisala.fi  twitter.com/VaisalaSuomi