Valvonta, validointi ja kartoitus inkubaattoreissa ja testikammioissa

RFL100 CO2-dataloggeri inkubaattorissa

Yksi tärkeimmistä laitteista biologisten lääkkeiden tuotannossa ja tutkimuksessa on CO2-inkubaattori. Sitä käytetään monenlaisissa soluviljelyprosesseissa, kuten vasta-aineiden tuotannossa, kudosteknologiassa, virusrokotteiden tutkimuksessa, hedelmöitysteknologioissa, solu- ja geeniterapioissa sekä toksisuustutkimuksissa. Inkubaattorien tehokas toiminta edellyttää, että ne jäljittelevät elävän elimistön (in vivo) ympäristöolosuhteita, jotta solu voisi kasvaa kammion kasvualustassa (in vitro). Soluviljelmissä kasvualustan lisäksi myös inkubaattorikammiossa on oltava ihanteelliset olosuhteet.

RFL100-sarjan dataloggerin asennus 

Tarkat mittaukset tekevät prosesseista toistettavia

GMP251 CO2 -mittapää on ihanteellinen ratkaisu hiilidioksidin mittaamiseen inkubaattoreissa. Mittapää perustuu Vaisalan CARBOCAP®-teknologiaan, mikä takaa mittauksen stabiiliuden. CARBOCAP-anturissa käytetään perinteisen hehkulampun sijasta uudentyyppistä infrapunavaloa. Tämä pidentää merkittävästi mittapään odotettua käyttöikää. GMP251-mittapää laskee myös kaasumittauksissa tärkeät lämpötila- ja painekompensoinnit, minkä lisäksi mittapään lämmitys estää kondensaation.

Langaton valvonta yksinkertaistaa asennuksia

GMP251-mittapääteknologian uusimmassa versiossa mittapää yhdistetään langattomaan dataloggeriin, mikä helpottaa asennusta. Tällä tavoin voidaan lähettää reaaliaikaisia ja historiatietoja Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmään. ViewLinc on järjestelmän ohjelmisto-osa, joka antaa käyttöön paikalliset ja etähälytykset, reaaliaikaiset trenditiedot sekä säädöstenmukaiset raportit. ViewLinc valvoo useita parametreja, kuten lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia, paine-eroa, tasoja ja ovikytkimiä, sekä lähettää hälytyksen tekstiviestinä, sähköpostina ja puhelimitse.

RFL100 CO2 -dataloggeri käyttää Vaisalan kehittämää langatonta VaiNet-teknologiaa, ja näin saavutetaan langallisen yhteyden tiedonsiirtoteho ja erinomainen signaalinvoimakkuus jopa yli 100 metrin matkalla. Hiilidioksidin  RFL100-dataloggereilla voi tehdä seuraavat mittaukset: CO2-%, CO2 % ja lämpötila tai CO2-% sekä lämpötila ja kosteus. Inkubaattorikäyttöön suunniteltu RFL100 sisältää mittapään kiinnitysvaihtoehtoja, joilla mittapää voidaan kiinnittää turvallisesti ja joustavasti inkubaattorin sisälle. Valinnaiset lämpöä kestävät johdot yksinkertaistavat lämpösterilisointiprosesseja, koska vain mittapää on tarpeen poistaa. Koska mittapäät on helppo poistaa, myös niiden kalibrointi helpottuu.