Tryckmätningar

Lufttrycksmätningar är viktiga vid arbetet med både väderprognoser och i många industriella tillämpningar.  

Inom meteorologin är lufttrycket och förändringar av lufttrycket knutna till låg- och högtrycksfronter och deras rörelser. En kraftig sänkning av lufttrycket tyder på att en storm eller regnfront närmar sig, medan ett ökande lufttryck ger löften om en klarare himmel och sol. 

När det gäller industriella tillämpningar görs lufttrycksmätningar till exempel i laboratorier och i life science-tillämpningar

Barocap-sensorns uppbyggnad

Vad är det som gör våra trycksensorer unika?

Vaisalas egenutvecklade mikromekaniska BAROCAP®-sensor mäter tryck med hjälp av storleksändringar i ett kiselmembran. När det omgivande trycket ändras böjs membranet, vilket medför att höjden på vakuumgapet i sensorn ändras.  

Vakuumgapets båda sidor fungerar som elektroder och när avståndet mellan elektroderna ökar eller minskar ändras även sensorns kapacitans. Kapacitansen mäts och omvandlas till ett tryckvärde. Mer information om Vaisalas BAROCAP®-teknik finns här

Överlägsna mätresultat

Användningen av monokristallint kisel ger BAROCAP®-sensorns dess egenskaper – lågt temperaturberoende och överlägsen långtidsstabilitet.  

Den kapacitiva strukturen ger sensorn ett stort dynamiskt omfång, mycket kort svarstid och en inbyggd mekanism för blockering av övertryck.  

Vaisalas Barocap-wafer i en hand

Vaisalas utbud av tryckmätare omfattar digitala barometrar och barometriska trycksensorer för mätning av både barometriskt tryck och processtryck i industriella tillämpningar. BAROCAP®-barometrarna kan användas inom ett brett temperaturområde och ger tillförlitliga mätningar även i mycket krävande tillämpningar inom professionell meteorologi och luftfart. 

Vaisala erbjuder även produkter för mätning av flera parametrar, där tryckmätningen kombineras med mätning av daggpunkt, luftfuktighet och temperatur. 

Vanliga väderrelaterade tillämpningar

Mätningar av barometriskt tryck har många olika användningsområden inom meteorologi. De används ofta i tillämpningar för väder, luftfart, hydrologi och agrologi. 

Analyserade tryckfält är enligt WMO (World Meteorological Organization) ett grundläggande krav inom meteorologin. Det är en av de viktigaste parametrarna för numeriska vädermodeller eftersom tryckdata krävs för att definiera hög- och lågtryckssystemen.     

Vid arbetet med att skapa numeriska vädermodeller är det absolut nödvändigt att dessa tryckfält är korrekt definierade eftersom de lägger grunden för alla efterföljande villkor för atmosfärens tillstånd. Ett högtryckssystem förutspår vanligtvis vackert väder och ett lågtryckssystem förutspår nederbörd eller molnigt väder. Noggranna mätningar av atmosfäriskt tryck är därför nödvändiga.  

Barometriskt tryck utgör även en nödvändig parameter inom luftfartstillämpningar där det används för att ställa in flygplanens höjdmätare. Det används alltså som ett säkerhetsinstrument inom luftfartssystem.  

Vanliga industriella tillämpningar

Barometriska tryckdata är även nödvändiga inom många industriella tillämpningar. Mätningar görs i tryckkänslig industriell utrustning, till exempel laserinterferometrar och litografiska system, testbänkar för motorer och system för avgasanalys.  

Industriell tillämpning för tryckmätning

Meteorologiska tillämpningar omfattar standardmätningar av tryck i laboratorier och övervakning av miljön i laboratorier för kalibrering.  

Tryckmätningar kan även vara kritiska för reglerade renrumstillämpningar inom life science och avancerad teknik. Dessa applikationer kräver kontinuerliga, dokumenterade och redundanta data för att uppfylla alla tillämpliga regler. 

Fördelarna med Vaisalas BAROCAP®-sensorer

Utmärkt långtidsstabilitet

Hög noggrannhet inom hela temperaturområdet

Tillförlitlig teknik baserad på monokristallint kisel

Brett mätintervall och snabb respons

Relaterade produkter

Precipitation

Vädertransmitter i WXT530-serien

Den perfekta kombinationen av noggranna data för lufttryck, temperatur, fuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning för att mäta väderförhållanden utan kostnaden eller omfattningen från en automatisk väderstation.

Meteorological Installation Kit HMT330MIK

Meteorological Installation Kit HMT330MIK

The Vaisala Meteorological Installation Kit HMT330MIK enables the Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter HMT337 to be installed outdoors to obtain reliable measurements for meteorological purposes.

PTB210 Digital Barometer

PTB210 Digital Barometer

Excellent solution for outdoor installations. Operates in a wide temperature range. The housing provides IP65 (NEMA4) compliant protection against sprayed water.

Indigo520 with TMP1, HMP1, HMP3, HMP7 and HMP9

Barometric pressure measurements with Indigo520 Transmitter

The Indigo520 transmitter with the barometric pressure measurement module combined with one or two of the Indigo-compatible humidity and temperature measurement probes is a unique combination of a meteorological-grade barometer in a single industrial device. 

Vaisala Differential Pressure Transmitter PDT102

Differential Pressure Transmitter PDT102

A high performance instrument designed primarily for life science and high technology cleanroom applications, the PDT102 features a robust MEMS silicon sensor technology that provides superior accuracy, sensitivity, stability and durability.

SPH10/20 Static Pressure Heads for Minimizing Wind Induced Error

Static Pressure Heads SPH10/20

Variations due to strong and gusty wind can be overcome by using a static pressure head to ‘filter out’ the effect of dynamic pressure. 

PTB110 Barometer

PTB110 Barometer

Vaisala BAROCAP® Barometer PTB110 is designed both for accurate barometric pressure measurements at a room temperature and for general environmental pressure monitoring over a wide temperature range.