Kannettava näytteenottojärjestelmä DSS70A ja näytteenottokammiot

kannettavalle DM70-mittarille

Huomaa, että DSS70A:n valmistus lopetetaan eikä sitä pidä käyttää uusissa projekteissa.

Kannettava Vaisala DRYCAP® -näytteenottojärjestelmä DSS70A tarjoaa kompaktin ratkaisun kastepisteen kenttätarkistuksiin, joissa suora mittaus on hankalaa. Näytteenottojärjestelmän tyypillisiä sovelluksia ovat metallinkäsittely ja muovien kuivausprosessit. DM70 voidaan yhdistää helposti paineistettuihin prosesseihin. Suoran putkilinja-asennuksen lisäksi on saatavilla erinäisiä näytteenottokammiovaihtoehtoja kaasujen näytteenottoon.

Tärkeimmät hyödyt

Alhaiset huoltotarpeet

Loistava pitkäaikainen mittausten vakaus.

Kompakti rakenne

Akkukäyttöinen järjestelmä mahdollistaa kastepistemittaukset paikoissa, joissa suora mittaus ei ole mahdollista.

Nopea vasteaika

Mahdollistaa nopean ympäröivien olosuhteiden sekä prosessin alhaisten ja korkeiden kastepisteiden mittaukset.