PTB110-barometri

teolliseen käyttöön

Vaisala BAROCAP® PTB110 -barometri on suunniteltu tarkkoihin barometrisen paineen mittauksiin huoneenlämmössä sekä yleisiin ympäristön paineen mittauksiin laajalla lämpötila-alueella. Kompakti tuote soveltuu esimerkiksi ympäristön painemittaukseen, merentutkimustietoa lähettäviin poijuasemiin, laser-interferometreihin, sekä maatalouteen ja hydrologiaan. Hyvin alhaisen virrankäytön vuoksi tämä barometrimalli soveltuu erityisen hyvin erilaisiin dataloggaussovelluksiin.

Tärkeimmät hyödyt

Barometri takaa pitkän ajan vakauden

PTB110-barometreissa käytetään Vaisala BAROCAP® -anturia, joka on piistä valmistettu kapasitiivinen absoluuttisen paineen anturi, jonka Vaisala on kehittänyt barometrisen paineen mittauksen sovelluksiin. Anturissa yhdistyvät erinomaiset elastisuusominaisuudet, yksikiteisen piimateriaalin mekaaninen vakaus ja hyväksi todistettu kapasitiivinen havaintoperiaate.

Tarkkuus ja vakaus

Barometrin pitkän ajan vakaus minimoi tai jopa poistaa kenttäsäätöjen tarpeen useissa sovelluksissa, kuten ympäristön paineen mittaus, aaltopoijut, laserinterferometrit, maatalous ja hydrologia.

Alhainen virrankulutus

Kompakti PTB110 sopii erityisen hyvin dataloggerisovelluksiin, koska sen virrankulutus on matala. Saatavilla on myös ulkoinen on/off-ohjaus. Tämä on käytännöllistä, kun käytettävissä on rajoitetusti virtaa.