Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (10.5.2024)

Vaisala Keilaniemi coffee break
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
10.5.2024 klo 12.00

Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (10.5.2024)
Vaisala Oyj on vastaanottanut Raimo Voipiolta 10.5.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Raimo Voipion kokonaisomistus Vaisala Oyj:n äänistä mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta alitti viiden (5) %:n rajan 10.5.2024. Osuus osakkeista pysyi ennallaan, osuus äänistä oli aikaisemmin 5,27 % (Raimo Voipio 5,23 %, Imar Oy 0,03 %). Muutos on seuraus osakkaan K-osakkeiden konvertoinnista A-osakkeiksi sekä osakelajikonversioista seuranneesta kokonaisäänimäärämuutoksesta.

Raimo Voipion osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,68 % osakkeista
2,90 % äänistä
- 2,68 % osakkeista
2,90 % äänistä
36 436 728 osaketta
105 628 572 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A  

 

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900682 810 386 osaketta
810 386 ääntä
56 000 osaketta
56 000 ääntä
2,22 % osakkeista
0,77 % äänistä
0,15 % osakkeista
0,05 % äänistä
FI0009004899 110 092 osaketta
2 201 840 ääntä
  0,30 % osakkeista
2,08 % äänistä
 
A YHTEENSÄ 976 478 osaketta
3 068 226 ääntä
2,68 % osakkeista
2,90 % äänistä
 


 


 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Imar Oy 0,15 % osakkeista
0,05 % äänistä
- 0,15 % osakkeista
0,05 % äänistä

Vaisalan osakekanta on jaettu K- ja A-sarjan osakkeisiin. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 3 641 676 kuuluu sarjaan K ja 32 795 052 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustavat 90,01 % kaikista osakkeista ja 31,05 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustavat 9,99 % kaikista osakkeista ja  68,95 % äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 105 628 572. Vaisalalla on hallussaan 135 544 omaa A-sarjan osaketta.

Lisätietoa
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi