Vaisalan palvelu auttaa sähköautonvalmistajia poistamaan sään aiheuttamat yllätykset toimintamatkan ennusteista

EV range parameters on road photo
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
18.6.2024

Vaisalan palvelu auttaa sähköautonvalmistajia poistamaan sään aiheuttamat yllätykset toimintamatkan ennusteista

Vaisala Xweatherin datan avulla autonvalmistajat voivat simuloida sään ja tieolosuhteiden vaikutukset sähköautojen energiankulutukseen. Huoli toimintamatkan riittävyydestä on yksi suurimmista esteistä sähköautojen käytön yleistymiselle. Toimintamatkan ennusteiden luotettavuuden parantaminen kaikissa sääolosuhteissa auttaa kuljettajia aikataulujen ja matkasuunnitelmien teossa.

Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala on laajentanut Xweather-tiesäätarjoamaansa uudella datakokonaisuudella, joka on suunnattu autonvalmistajille ja autoteollisuuden teknologiayrityksille. Se tarjoaa autonvalmistajille yleisen säätiedon lisäksi tietoa tiesäästä ja tiepinnan olosuhteista ja auttaa näin autonvalmistajia parantamaan sähköautojen reaaliaikaisia toimintamatkan ennusteita.

Uuden datakokonaisuuden myötä autoteollisuus saa ensimmäistä kertaa käyttöönsä sekä yleiset säätiedot että tiesäähän ja teiden olosuhteisiin liittyvät tiedot yhdestä lähteestä.

Yli puolet kuljettajista murehtii sähköauton toimintamatkaa

“Sähköautot ovat kuin Kultakutreja – ne pitävät juuri oikeanlaisesta lämpötilasta. Kylmän sään vaikutukset sähköauton akun suorituskykyyn ovat hyvin tunnettuja ja laajasti esillä mediassa joka talvi, mutta myös erittäin korkeat lämpötilat voivat vähentää toimintamatkaa merkittävästi. Sähköauto voi menettää 20–40 prosenttia valmistajan ennustamasta kantamasta, kun ilman lämpötila on erittäin kylmä tai kuuma. Kun tähän lisätään luminen tie ja kovat tuulet, pudotus voi olla jopa 75 prosenttia”, sanoo Lasse Lumiaho, tiesääpalveluiden tuotepäällikkö Vaisala Xweatherilla.

Suurin ongelma kuljettajille on, kuinka suuri ero yhdellä latauksella saavutetun todellisen toimintamatkan ja valmistajan ilmoittaman toimintamatkan välillä voi olla. Vuoden 2022 kyselyn mukaan yli 60 prosenttia sähköautojen kuljettajista on toistuvasti jättänyt matkoja väliin, järjestänyt matkasuunnitelmia uudelleen tai kokenut yleistä ahdistusta toimintamatkan suhteen.

Tällä hetkellä autonvalmistajat käyttävät auton virallisiin myyntitietoihin tulevan toimintamatkan arvion tekemiseen kolmansien osapuolien mittausmenetelmiä, kuten EPAa (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston, U.S. Environmental Protection Agencyn arvio) tai WLTP:tä (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure), joka on näistä yleisimmin käytetty Euroopassa. Nämä mittaukset kuitenkin suoritetaan valvotuissa, optimaalisissa olosuhteissa, jotta automallit olisivat keskenään vertailukelpoisia. Siksi tiedot eivät usein vastaa auton todellista kulutusta. Jotkut autonvalmistajat käyttävät autoissaan lisäksi omaa ennustealgoritmia toimintamatkan ennusteen laskemiseksi.

Yksittäisen sähköauton todelliseen toimintamatkaan vaikuttaa neljä päätekijää: auto itsessään, kuljettajan ajotyyli, sääolosuhteet sekä valitun reitin liikenne ja pinnanmuodot.

”Näistä neljästä sää hoituu meidän datalla. Mainitsemani lämpötilan lisäksi tarjoamme tietoa ilmanvastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tuulen nopeudesta ja suunnasta, sekä vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten tiellä olevasta lumesta tai vedestä”, kertoo Lumiaho.

Toimintamatkan ennusteiden parantaminen on noussut valmistajien agendalle

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää, ja sähköautot tarjoavat yhden ratkaisun päästöjen vähentämiseen. Jos valmistajat pystyvät vastaamaan kuljettajien huoleen toimintamatkan ennusteiden luotettavuudesta myös vaihtelevissa sääoloissa, voi tämä osaltaan auttaa nopeuttamaan sähköautoilun leviämistä.

“Kukaan ei halua tehdä laskutoimituksia joka kerta, kun lähtee kauppareissua pidemmälle matkalle. Ahdistus toimintamatkasta ei ole kenenkään etu, ja uusi tarjoamamme tuo peliin tietoa, mitä ei ole hyödynnetty tässä laajuudessa aikaisemmin. Tietyt autonvalmistajat ja navigaatiojärjestelmien tekijät ovat jo ryhtyneet toimiin sähköautojen toimintamatkan ennusteiden parantamiseksi, ja säädata tulee olemaan osa näitä uusia ratkaisuja,” tiivistää Lumiaho.

###

Sähköautojen toimintamatkan ennustamiseen vaikuttavat parametrit:

 • Lämpötila
  • Ilman lämpötila
  • Auringon säteily
 • Ilmanvastus
  • Tuulen nopeus ja suunta
  • Ilmanpaine
  • Kosteus
  • Sademäärä
 • Vierintävastus
  • Vesi tiellä
  • Lumi tai sohjo tiellä
  • Tien lämpötila

Lisätietoja medialle

Katri Koponen, viestintäpäällikkö, Vaisala
Puh. +358 50 586 0262
[email protected]

Vaisala

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

⁠Vaisala Xweather tuo säähän liittyvää varmuutta päätöksentekoon toimialoilla, joihin sään vaihtelut eniten vaikuttavat. Xweatherin data- ja ohjelmistoratkaisut yhdistävät ainutlaatuisen datan ja kehittyneet tekoälymallit, joiden avulla yritykset voivat optimoida liiketoimintansa turvallisuutta ja tehokkuutta. Samalla parannamme maailman kykyä vastata sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

xweather.com

Liitteet