Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (10.5.2024)

Vaisala Keilaniemi coffee break
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
10.5.2024 klo 18.15

Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (10.5.2024)
Vaisala Oyj on vastaanottanut Mandatum Oyj:ltä 10.5.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Mandatum Oyj:n kokonaisomistus Vaisala Oyj:n äänistä mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta ylitti viiden (5) %:n rajan 10.5.2024. Vaisala Oyj:n K-sarjan osakkeita muunnettiin A-sarjan osakkeiksi. Tämän seurauksena yhtiön kokonaisäänimäärä laski, ja Mandatum Oyj:n osuus yhtiön äänistä ylitti viisi prosenttia.

Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 

2,38 % osakkeista
5,76 % äänistä
  

2,38 % osakkeista
5,76 % äänistä
 

36 436 728 osaketta
105 628 572 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)    


A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Vaisala Oyj A
FI0009900682
 593 242 osaketta
593 242 ääntä
 1,63 % osakkeista
0,56 % äänistä
Vaisala Oyj K
FI0009004899
 274 800 osaketta
5 496 000 ääntä
 0,75 % osakkeista
5,20 % äänistä
A YHTEENSÄ868 042 osaketta
6 089 242 ääntä
2,38 % osakkeista
5,76 % äänistä

  

     X   Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Mandatum Oyj000
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöalle 5 % osakkeista
5,59 % äänistä
0alle 5 % osakkeista
5,59 % äänistä
Mandatum Asset Management Oy000
Mandatum Fund Management S.A.alle 5 % osakkeista
alle 5 % äänistä
0alle 5 % osakkeista
alle 5 % äänistä

Vaisalan osakekanta on jaettu K- ja A-sarjan osakkeisiin. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 3 641 676 kuuluu sarjaan K ja 32 795 052 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustavat 90,01 % kaikista osakkeista ja 31,05 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustavat 9,99 % kaikista osakkeista ja  68,95 % äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 105 628 572. Vaisalalla on hallussaan 135 544 omaa A-sarjan osaketta.

Lisätietoa
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi