Video – ruskean massan pesuun liittyvän webinaarisarjan kysymyksiä ja vastauksia

Ruskean massan pesun optimointi ja liuenneiden aineiden kokonaismäärä
Kimmo Koivula
Julkaistu:
Nestemittaukset

Tässä videossa saat vastauksia kysymyksiin, joita meille esitettiin englanninkielisessä webinaarissamme  "Ruskean massan pesu: ruskean massan pesun ja liuenneiden aineiden kokonaismäärän optimoinnin merkitys sellutehtaan tehokkaalle toiminnalle". Voit myös kysyä omia kysymyksiä. Tässä videossa/blogissa Kimmo Koivula ja David DiCorpo keskittyvät refraktometrimittaukseen, tuotemäärityksiin ja asennukseen liittyviin kysymyksiin. Seuraavassa ovat vastaukset aiheen mukaan järjestettyinä.  

Muita ruskean massan pesuun liittyviä tietoja:


Mittausteknologia 
K: Vaikuttaako keittimessä oleva sellua ja suspendoituneita kiintoaineita sisältävä sekoitus mittaukseen? 
V: Sellun ja suspendoituneiden kiintoaineiden sekoitus ei vaikuta refraktometriin. 

Mittaukset 
K: Voitteko ilmaista, onko löydetty orgaaninen hiili "liuennutta" vai suspendoitunutta kiintoainetta?
V: Mittaamme vain liuennutta osaa (nestettä). Se on osa, joka todella pestään pois, ja siksi refraktometri sopii hyvin pesutehon analysointiin.

K: TAPPI on julkaissut tutkimuksia, joiden mukaan johtavuus ei ilmaise pesuhäviöitä luotettavasti. Tämä on osa liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaustanne. Onko teillä tietoja, jotka osoittaisivat, miten refraktometri on parempi kuin johtavuusmittaus?
V: On tehty useita tutkimuksia, joissa verrataan johtavuutta ja liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittausta. TAPPIn lisäksi muun muassa Riku Kopra tutkimusryhmineen on kirjoittanut artikkeleita, jotka sisältävät tällaisia vertailuja. Voit lukea niitä täältä. Joissakin kokeissa on todettu, että liuenneiden aineiden kokonaismäärä ilmaisee soodan ja orgaanisen aineen valkaisuaineessa paremmin, ja keräämme jatkuvasti lisää vertailutietoja johtavuudesta / liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittauksesta sekä valkaisuainevasteesta.

K: Mikä on suosittelemanne mittauspisteiden vähimmäismäärä, jolla saavutetaan pienentyneen kulkeutumisen hyödyt?
V: Yksikin refraktometri voi auttaa laimennuskertoimen hallinnassa. Kattavampi joukko mittauksia auttaa kuitenkin vähentämään kulkeutumista entisestään ja optimoimaan laimennuskertoimen.

K: Voinko käyttää refraktometrin lähtöä pesuriin menevän pesuveden määrän automaattiseen säätöön? 
V: Kyllä, voit säätää veden määrää tai laimennuskerrointa yhdessä pesuvaiheessa tai koko pesulinjalla. Koska refraktometri käyttää täysin digitaalista teknologiaa, kalibrointiryömintää ei esiinny vaan saat luotettavat mittaustulokset, joita voidaan käyttää suoraan säätötoiminnoissa. 

K: Miten voin mitata painesuodattimesta tulevaa sellua, kun sellu menee kuiduttimeen kakkuna? 
V: Painesuodattimien lähtösuodattimessa koostumus on yleensä erittäin yhdenmukainen, eli vettä ei juurikaan ole. Tällaisessa tapauksessa refraktometri kannattaa asentaa kuiduttimen tai laimennuksen jälkeen, jolloin se mittaa selluslurryn nestemäistä osaa. Toinen vaihtoehto on mitata liuenneiden aineiden kokonaismäärä viimeisestä painesuodattimesta tulevasta suodoksesta, joka on melko lähellä suodattimesta lähtevää sellua. Tällöin mittaustulos kuitenkin vaihtelee jonkin verran painesuodattimen jälkeisen kokoonpanon sekä käytettävän laimennuksen mukaan. Refraktometri tekee mittaukset aina nestefaasista. 

K: Onko optimoinnin kannalta eroa siinä, käyttääkö laitos havu- vai lehtikuitupuuta? 
V: Optimoinnin, mittausten tai säädön kannalta eroa ei ole, mutta refraktometrin kalibroinnissa on pieni ero, sillä näillä raaka-aineilla on erilaiset kemialliset koostumukset. 

K: Miten saatte eri muuttujat liuenneiden aineiden kokonaismäärän lukemasta (esimerkiksi ligniinin poiston jälkeen), kun laite mittaa kaikkea eikä vain yhtä sellun komponenttia?
K: Mittaamme liuenneiden aineiden kokonaismäärää ja käytämme sitä muuttujana. Orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen erottamiseen tarvittaisiin toisenlainen mittausperiaate, kuten johtavuus.

K: Liitättekö refraktometrin DCS-järjestelmään suoraan? 
V: Tämä on yleisin toimintatapa. Refraktometrin lähtö liitetään DCS:ään 4–20 mA:n lähdön kautta. Myös digitaalinen tiedonsiirto on mahdollista. 

K: Kehittääkö Vaisala hygieenisiä versioita refraktometrista? 
V: Kyllä, valikoimissamme on erilaisia malleja. Pulpperointiin meillä on sisäänvedettäviä antureita, jotka voidaan poistaa ilman keittoliuosputkien sulkemista tai ohitusventtiilien avaamista (kuten BLRBAC suosittelee mustalipeän turvalliseen ruiskutukseen soodakattilaan).  

Tuote 
K: Mikä on tyypillisen refraktometrin vasteaika?
V: Refraktometri tekee mittauksen kerran sekunnissa, joten vasteaika on lähes olematon.

K: Onko jokin sakeuden maksimiarvo, joka rajoittaa refraktometrin käyttöä?
V: Refraktometria voidaan käyttää pienillä ja keskitasoisilla sakeuksilla noin 15 prosenttiin asti. Hyvin sakeassa massassa ei ole riittävästi nestettä mittausta varten. 

Asennus 
K: Mitkä ovat yleisimmät asennukseen liittyvät ongelmat?
V: Koska virtausnopeus, kuplat tai pyörteisyys eivät vaikuta mittaukseen, refraktometri voidaan asentaa monenlaisiin paikkoihin. Ongelmia saattaa ilmetä, jos prisma pääsee peittymään esimerkiksi prosessihäiriöiden vuoksi. Siksi prismanpuhdistusjärjestelmän (pesusuuttimen) käyttöä suositellaan suodoslinjoilla.

K: Tarvitaanko sellun liuenneiden aineiden määrän mittaukseen pesujärjestelmää? 
V: Selluasennuksessa ei tarvita pesujärjestelmää, sillä selluloosakuidut pitävät anturin kärjessä olevan prisman puhtaana. Suodoslinja-asennuksiin suosittelemme pienipaineista höyrypesua, sillä putket yleensä hilseilevät jokin verran ajan mittaan. Pesulle voidaan asettaa tietty sykli, jotta prisma saadaan pidettyä puhtaana. 

K: Onko sillä väliä, asennetaanko anturi vaaka- vai pystysuoraan linjaan? 
V: Yleisesti ottaen linjan suunnalla ei ole väliä, kunhan putkisto on täynnä. On hyvä käytäntö asettaa anturi kulmaan virtauksen suhteen, jotta kuidut pitävät prisman puhtaana. 

K: Onko kiintoaineita mitattaessa asennuspaikka sama jatkuvatoimisissa keittimissä ja eräkeittimissä? 
K: Kyllä, asennuspaikka on sama, koska materiaalivirrat ovat samat, samoin saapuvat keittokemikaalit ja lastut sekä lähtevä slurryvirta. Ero tulee jatkuvatoimisessa keittimessä, jossa liuos siirtyy keittimistä haihdutukseen. Jatkuvatoimisissa keittimissä on kiertolinjoja, joissa refraktometreja voidaan käyttää lastujen keittoprosessin ja niistä liukenevan ligniinin valvontaan. Jos eräkeittimessä on kiertolinja, voit valvoa keiton etenemistä. 

K: Onko liuenneiden aineiden mittausjärjestelmä helppo asentaa jo hankittuihin pesureihin? Voimmeko tehdä asennuksen itse tehtaassamme, vai täytyykö Vaisalan tehdä se? 
V: Asennus voidaan tehdä laitoksessa sen ollessa pysäytettynä noudattamalla Vaisalan asennusohjeita huolellisesti. Myös Vaisala voi tehdä asennuksen tai antaa neuvoja parhaan asennuspaikan valintaan putken virtausnopeuden, ympäristön lämpötilan ja muiden vaatimusten perusteella. 

Comment

M.Waseem(Project Manager Pulp Mill,BCTMP,Chemical Pulp based on

18. Touko 2022
I have 7 washing filter running on brown stock washing as well bleaching, want to increase their speed,efficiency ,Yield. Please help me out.

Kimmo Koivula

27. Kesä 2022
Dear M. Waseem,
Yield and efficiency improvements often start with real-time, reliable measurement. Vaisala’s process refractometers are widely used in pulp mills, and while the Brown Stock Washing line is a quite new installation position, they are particularly useful in the Brown Stock Washing line. We know from independent studies, that the effects are cumulative; small adjustments will bring huge savings. You can find references and some figures from our Brown Stock Washing eBook https://www.vaisala.com/en/industries-applications/pulp-paper-and-wood/brown-stock-total-dissolved-solids-measurement/bsw-ebook. But, the bottom line is, that you can only optimize and improve, and take other necessary actions when you know your yield and efficiency.

Kind regards, Kimmo

Kirjoita kommentti