Mittauskumppanisi hiilestä irtautumisessa

Vaisalan ratkaisut hiilidioksidin erotukseen, käyttöön ja varastointiin

Luotettava kumppanisi CCUS-mittauksissa

Vaisala auttaa maailmaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä yksi mitattavissa oleva askel kerrallaan. Annamme käyttöösi mittalaitteet ja tiedot, joiden avulla voit keskittyä olennaiseen, oli kyse sitten rakennuksista ja rakentamisesta, jätteiden kierrätyksestä tai hiilineutraalista energiantuotannosta

Vaisala vahvistaa CCUS-ratkaisujasi erittäin luotettavilla mittaustiedoilla, joiden avulla voit tehdä kestäviä päätöksiä todellisen tiedon pohjalta. 

Kuva: Hufton+Crow

1

Pistelähteen hiilidioksidin erotus

2

Hiilidioksidin suora erotus ilmasta

3

Erotetun hiilidioksidin käyttö (CCU)

4

Hiilidioksidin varastointi betonissa

Pistelähteen hiilidioksidin erotus

Hiilidioksidin pistelähteet voimalaitoksista ja tehtaista rakennustyömaihin ovat suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Hiilineutraali tai jopa hiilinegatiivinen tulevaisuus on kuitenkin mahdollinen, kiitos Vaisalan mittalaitteiden ja osaamisen. Usean vuosikymmenen kokemuksemme hiilidioksidimittalaitteista on jo nostanut ratkaisumme ykkösvalinnaksi monissa hiilidioksidin erotus-, käyttö- ja varastointitoiminnoissa eri puolilla maailmaa.

Suoran erotuksen valvonta

Negatiivisiin päästöihin tähtäävä teknologia on vahvassa nousujohteessa. Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä fysikaalisten tai kemiallisten prosessien avulla edellyttää huolellista ja tehokasta valvontaa. Vaisala antaa palvelukseesi syvällisen T&K-osaamisensa sekä vuosikymmenien kokemuksensa maailman luotettavimpien hiilidioksidin valvontalaitteiden rakentamisesta.

Biometaani ja biokaasu

Uusiutuva biometaani johtaa tietä siirryttäessä fossiilipohjaisesta kaasutaloudesta vihreää kaasua käyttävään tulevaisuuteen. Biojätteen mädätyksessä maatiloilla, kaupungeissa ja jopa vedenkäsittelylaitoksissa syntyy biokaasua, joka jalostetaan edelleen polttoainelaatuiseksi biometaaniksi. Vaisalan palkituilla mittalaitteilla voidaan seurata jokaista tuotannon vaihetta mädätyksestä jalostukseen ja edelleen loppukäyttöön lämmityksessä ja energianlähteenä.

Sementtiteollisuuden vähähiilistäminen

Sementtiteollisuus on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Hiilidioksidin käyttö ja varastointi betonissa on yksi lupaavimmista ratkaisuista alan vähähiilistämisessä. Tarjoamme hyväksi havaittuja vastauksia paitsi hiilidioksiditasojen myös lämpötilan ja suhteellisen kosteuden valvontaan ja hallintaan betonin jälkihoitoprosessissa. Myös hiilidioksidivuotojen havaitseminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

Mitattavaa menestystä

hiilidioksidin erotuksessa

Asiantuntevaa sisältöä ja asiakastarinoita

Intelligent instruments for CCUS applications

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP251 is an intelligent, stand-alone, %-level probe for stable and accurate CO2 measurements.

CO₂ Probe GMP251

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP251 is an intelligent, stand-alone, %-level probe for measuring CO2 in life science incubators, cold storage facilities, fruit and vegetable transportation, and in all demanding applications where stable and accurate percentage-level CO2 measurements are needed.
The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343 is an accurate and rugged probe-type instrument for ecological measurements.

CO₂ Probe GMP343

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343 is an accurate and rugged probe-type instrument for ecological measurements. Typical applications include CO 2 soil respiration, ambient CO 2 monitoring, plant growth chambers, and OEM applications.
The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252 is an intelligent, stand-alone, ppm-level probe for stable and accurate CO2 measurements.

CO₂ Probe GMP252

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252 is an intelligent, stand-alone, ppm-level probe. It's intended for measuring CO2 in agriculture, refrigeration, greenhouses, demanding HVAC applications, and for plant growth chamber manufacturers.
Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications.

Temperature Probe TMP1

Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications such as pharmaceutical industry and calibration laboratories, where accuracy and robustness are essential.
Indigo520 with probe

Indigo500 Series Transmitters

The Vaisala Indigo500 series transmitters are host devices for Vaisala Indigo-compatible, stand-alone smart probes. The Indigo500 series include multi-functional Indigo520 transmitter and Indigo510 transmitter with basic features.

Pyydä meiltä lisätietoja

Ota yhteyttä