Din mätpartner inom utfasning av fossila bränslen

Vaisalas lösningar för avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Din betrodda partner inom CCUS-mätningar

Vaisala hjälper världen med utfasning av fossila bränslen, ett mätbart steg i taget. Vi tillhandahåller instrumenten och intelligensen som låter dig fokusera på det väsentliga, med allt från CCS-lösningar för byggnader och konstruktion till avfallsåtervinning och koldioxidneutral energiproduktion

Välgrundade beslut baserade på supertillförlitliga mätdata – det är vad Vaisala tillför till dina CCUS-lösningar. 

Kredit: Hufton+Crow

1

Avskiljning av punktkälla för CO2

2

Direkt luftavskiljning av CO2

3

Avskiljning och användning av koldioxid (CCU)

4

Lagring av CO2 i betong

Avskiljning av punktkälla för CO2

Punktkälla för CO2, från kraftverks- och fabriksutsläpp till konstruktion, är den främsta orsaken till CO2-utsläpp. Ändå är en koldioxidneutral eller till och med koldioxidnegativ framtid möjlig med hjälp av Vaisalas instrument och intelligens. Vår årtionden långa erfarenhet av CO2-instrumentering används redan för att övervaka avskiljning, användning och lagring av CO2 över hela världen.

Övervakning av direkt luftavskiljning

Teknik för negativa utsläpp har ökat lavinartat. Avlägsnandet av CO2 från atmosfären genom fysikaliska och/eller kemiska processer kräver noggrann och robust övervakning vid anläggningen. Vaisalas intensiva FoU-kapacitet och mångåriga erfarenhet av att bygga världens mest pålitliga CO2-övervakningsinstrument står till din tjänst.

Biometan/RNG och biogas

Skiftet från fossilbaserad gasekonomi till en framtid med grön gas drivs av biometan (RNG). Anaerob nedbrytning av organiskt avfall – från gårdar, städer och till och med vattenreningsanläggningar – producerar biogas, som sedan uppgraderas till biometan av bränslekvalitet (RNG). Vaisalas prisbelönta instrument används för att övervaka varje steg i produktionen, från AD via uppgradering till slutlig användning som uppvärmningskälla och energikälla.

Utfasning av fossila bränslen i cementindustrin

Cementindustrin är en av de största CO2-utsläppskällorna i världen. Att använda och lagra koldioxid i betong är en av de mest lovande lösningarna för att uppnå branschövergripande utfasning av fossila bränslen. Vi erbjuder beprövade lösningar för övervakning och kontroll av CO2-nivåer i betonghärdningsprocessen — och för relativ luftfuktighet och temperatur. Detektering av CO2-läckage är också viktigt för de anställdas hälsa och säkerhet.

Mätbar framgång

vid avskiljning av koldioxid

Expertinnehåll och nöjda kunder

Intelligent instruments for CCUS applications

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP251 is an intelligent, stand-alone, %-level probe for stable and accurate CO2 measurements.

CO₂ Probe GMP251

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP251 is an intelligent, stand-alone, %-level probe for measuring CO2 in life science incubators, cold storage facilities, fruit and vegetable transportation, and in all demanding applications where stable and accurate percentage-level CO2 measurements are needed.
The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343 is an accurate and rugged probe-type instrument for ecological measurements.

CO₂ Probe GMP343

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP343 is an accurate and rugged probe-type instrument for ecological measurements. Typical applications include CO 2 soil respiration, ambient CO 2 monitoring, plant growth chambers, and OEM applications.
The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252 is an intelligent, stand-alone, ppm-level probe for stable and accurate CO2 measurements.

CO₂ Probe GMP252

The Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252 is an intelligent, stand-alone, ppm-level probe. It's intended for measuring CO2 in agriculture, refrigeration, greenhouses, demanding HVAC applications, and for plant growth chamber manufacturers.
Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications.

Temperature Probe TMP1

Vaisala Temperature Probe TMP1 is designed for demanding temperature measurements in industrial applications such as pharmaceutical industry and calibration laboratories, where accuracy and robustness are essential.
Indigo520 with probe

Indigo500 Series Transmitters

The Vaisala Indigo500 series transmitters are host devices for Vaisala Indigo-compatible, stand-alone smart probes. The Indigo500 series include multi-functional Indigo520 transmitter and Indigo510 transmitter with basic features.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss