Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotteet auttavat parantamaan lopputuotteiden ja tuotantoprosessien laatua, energiatehokkuutta, tuottavuutta ja life science -säännösten noudattamisen seurantaa. Asiakkaamme toimivat useilla teollisuuden aloilla ja erilaisissa ympäristöissä puolijohdetehtaista voimaloihin – missä tahansa, missä olosuhteiden luotettava mittaaminen ja seuranta ovat olennaisia toiminnoille. Näitä ovat esimerkiksi life science, sähkövoima, taloautomaatio, elektroniikka, autoteollisuus, litiumparistojen valmistus ja elintarvikkeiden jalostus.

Osaamisemme keskiössä ovat vaativat kosteus- ja hiilidioksidimittaukset. Tuotteittemme ja järjestelmiemme avulla mitataan ja valvotaan hiilidioksidipitoisuuden ja kosteuden lisäksi lämpötilaa, kastepistettä, painetta, vetyperoksidipitoisuutta sekä öljyn kosteutta ja öljyyn liuenneita kaasuja.

Life Science
Vaisala tarjoaa mittalaitteita ja olosuhdevalvontajärjestelmiä jatkuvaa valvontaa ja raportointia varten. Ratkaisujamme käytetään lämpötilan ja kosteusolosuhteiden seurantaan tutkimus-, kehitys-, tuotanto- ja varastoympäristöissä. Mittalaitteidemme ja järjestelmiemme avulla life science -yritykset varmistavat tuotteittensa laadun ja turvallisuuden sekä noudattavat alan tarkasti valvottuja säännöksiä.

Sähkövoima
Sähkövoima-alalle Vaisala tarjoaa ainutlaatuisen muuntajien eristeöljyn jatkuvaan online-valvontaan kehitetyn laitteen. Luotettava ratkaisumme auttaa suunnittelemaan ja optimoimaan muuntajien kunnossapitoa. Ennaltaehkäisevä suunnittelu pidentää muuntajien käyttöikää sekä vähentää odottamattomia ja kalliita sähkökatkoksia ja seisokkeja.

Taloautomaatio
Vaisala tarjoaa alan parhaat lähettimet kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittaamiseen. Asiakkaamme käyttävät laitteitamme optimoimaan lämmitystarvetta, ilmastointia ja ilmanvaihtoa esimerkiksi toimistoissa, sairaaloissa, datakeskuksissa, tehtaissa ja jäähdytystorneissa. Lähettimemme auttavat ylläpitämään hyvää sisäilman laatua ja säästämään kustannuksia parantamalla työntekijöiden tehokkuutta.

Organisaatio
Teollisten mittausten liiketoiminta-alue   jakautuu kolmeen maantieteelliseen alueeseen

  • Amerikka
  • Eurooppa
  • Aasia ja Tyynenmeren alue

 

Lightning

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue palvelee säätiedoista riippuvaisia kohderyhmiä, jotka tarvitsevat tarkkoja, reaaliaikaisia, keskeytymättömiä ja luotettavia säätietoja tehokkaan toiminnan ylläpitämiseen.