Asiantuntija-artikkeli

Sauli Laitinen

Sauli Laitinen

Vaisala

Yritys
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

"Ei muotoilua ilman syytä" – ajattelutapa innovaation taustalla

Vaisalan muotoiluosaston periaatteena on "ei muotoilua ilman syytä". Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta itse asiassa se tarkoittaa "ei muotoilua ilman todellista syytä", sillä mielestämme liian monet yritykset lisäävät tuotteisiinsa ominaisuuksia, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaille.

Teknologiayhtiö Vaisalan muotoilujohtajana Sauli Laitisella on tärkeä rooli korkeasta laadusta ja innovaatioista tunnetun yhtiön maineen säilyttämisessä ja kasvattamisessa. Raskas vastuu miehelle, jolla on kaksi tutkintoa psykologian alalta – tai niin ainakin voisi kuvitella. Sauli kuitenkin painottaa, että hyvän muotoilun perustana on aina hyvä ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä. Hän on työskennellyt Vaisalan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa 14 vuotta. "Olen onnekas, kun saan työskennellä ideatehtaassa. Työni on edelleen yhtä jännittävää kuin aloittaessani", hän iloitsee. Päätimme kysyä häneltä, miten tärkeää tuotteiden muotoilu on Vaisalalle, miten se vaikuttaa yhtiön brändiin ja miksi hän sanoo "ei muotoilua ilman syytä".

Image
UX team

Uteliaisuus 

Vaisalan historia ulottuu 1930-luvulle, jolloin yhtiön perustaja Vilho Väisälä keksi joitakin radiosondin toimintaperiaatteista. Uteliaisuus, halu vastata haasteisiin ja poikkeuksellinen innovaatiokyky ovat edelleen Vaisalan toiminnan kulmakiviä. Nykypäivänä keskittyminen innovaatioon on vahvempi kuin koskaan. Sen ansiosta olemme voineet kehittää monenlaisia teknologioita, jotka on suunniteltu mahdollistamaan parempi huominen tarkkojen havaintojen avulla. Nykyään Vaisalalla on noin 1 900 työntekijää, ja 98 prosenttia yhtiön tuotannosta menee vientiin yli 150 maahan.

Muoto toiminnon mukaan 

Muotoilu on tärkeää kaikille uusia tuotteita kehittäville ja valmistaville yrityksille, mutta Vaisalalle se on jotain paljon suurempaa: se on koko toiminnan taustalla kulkeva punainen lanka. Suunnitellessaan tuotteita Vaisalan muotoilijat kysyvät itseltään: "Tuntuuko tämä Vaisalan tuotteelta?" He eivät arvioi vain fyysistä ulkonäköä – joka toki on sekin hyvin tärkeä – vaan pohtivat, täyttääkö tuote asiakkaan tarpeet sekä korkeimmat tarkkuuden, luotettavuuden, pitkäikäisyyden ja helppokäyttöisyyden standardit. Kuten Sauli sanoo: "Asiakkaamme odottavat tuotteidemme olevan markkinoiden parhaat, joten emme saa tuottaa pettymystä, emmekä niin teekään." 

Huonoja ideoita ei ole

Muotoilutiimi ei aseta mielikuvitukselle rajoja, ja jokainen sen jäsen saa ideoida vapaasti ilman pelkoa siitä, että häntä kritisoitaisiin mahdottomien unelmoinnista.

Ideat uusista markkinoiden johtavista tuotteista voivat lähteä liikkeelle lähes mistä tahansa, mutta niiden kaikkien täytyy tarjota jotain, mitä ei tällä hetkellä ole saatavana. Lisäksi niiden täytyy ratkaista asiakkaiden ongelmat paremmin kuin mikään markkinoilla jo oleva tuote. Vaisalan muotoiluosaston johtavana ajatuksena on "ei muotoilua ilman syytä", joten muotoilutyötä ei hukata työhön, joka ei tuo lisäarvoa asiakkaille. "Liian usein yritykset kehittävät tuotteita tai ominaisuuksia, jotka eivät tuo todellista lisäarvoa käyttäjille", Sauli selittää. "Näin voi käydä, kun muotoilijoilta puuttuu kosketuspinta asiakkaaseen. Pyrimme siksi aina varmistamaan, että kaikki tuote-ehdotuksemme ovat ehdottoman asiakaskeskeisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia."

Oikean ongelman löytäminen ratkaistavaksi on taitolaji.

Vaisalalle tämä tarkoittaa tuote- ja sovellusasiantuntijoiden lähettämistä seuraamaan, miten asiakkaat tekevät työtään. Sauli kertoo: "Jos kysyt ihmisiltä, mitä he haluavat, saat vain osan totuudesta. On tärkeää myös tarkkailla heitä työssään, esittää oikeat kysymykset ja löytää tiedostamattomat tarpeet. Tutkijoilla täytyy siksi olla syvällinen ymmärrys asiakkaista ja heidän liiketoiminnastaan. Työ edellyttää sekä sovellusosaamista että kykyä antaa vastauksia kysymyksiin, joita asiakkaat eivät edes tienneet itsellään olevan."

Oli kiinnostavaa huomata, että Sauli ei keskustelumme aikana kertaakaan maininnut kilpailijoita. Kun kysyimme syytä, hän sanoi: "Jos haluaa olla markkinajohtaja, täytyy tietysti verrata itseään jatkuvasti muihin. Tuotteiden muotoilun ja kehittämisen näkökulmasta kilpailijoiden seuraamisessa ei kuitenkaan ole mitään mieltä. Jos niin tekee, seuraa aina hiukan jälkijunassa. Siksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa etsien mahdollisuuksia ylittää heidän odotuksensa ja mullistaa markkinat."

Image
UX miro board

Ideatehdas 

Uudet tuoteideat tuodaan monialaisiin työpajoihin, joissa on työntekijöitä useilta eri osastoilta. Sauli korostaa tämän merkitystä: "Meidän täytyy ottaa huomioon jokainen asiakkaan kosketuspiste. Tämä tarkoittaa muutakin kuin pelkkää käyttöä: on otettava huomioon valmistus, pakkaus, kuljetus, kokoaminen, konfigurointi, huolto, kalibrointi ja hävittäminen tai kierrättäminen. Tuotematkan jokainen vaihe kartoitetaan, jotta muotoilutiimi voi ennakoida ja estää mahdolliset ongelmat.

"Meidän täytyy myös löytää piilossa olevat parannusmahdollisuudet. Jos esimerkiksi asiakkaalla on nyt työtehtävä, jonka tekemiseen tarvitaan kaksi ihmistä tietyksi ajaksi, muotoilutiimi voi pyrkiä tulokseen, jossa yksi työntekijä voi tehdä saman työn lyhyemmässä ajassa."

Tiimi kysyy jatkuvasti koko muotoiluprosessin ajan, ratkaiseeko tuote todellisen asiakkaan ongelman ja tuntuuko se edelleen Vaisalan tuotteelta. Jos idea läpäisee nämä testit, luodaan luonnokset ja mallit konseptin varhaista validointia varten. 

Image
indigo design

Mallit arvioidaan sen mukaan, miten tehokkaasti ne ratkaisevat asiakkaan ongelman, miten laajalti ratkaisu otettaisiin käyttöön, miten miellyttävä asiakaskokemus olisi, miten tuote koottaisiin tai määritettäisiin, miten tarkkuus ja luotettavuus voidaan varmistaa ja miten hyvältä tuote näyttää ja tuntuu. Kaikki nämä arvioinnit tehdään asiakkaan näkökulmasta, mutta on myös tärkeää varmistaa, että tuote täyttää esimerkiksi huoltovaatimuksiin, käyttöiän pituuteen, hintaan, elinkaarikustannuksiin, materiaaleihin ja toimitusaikoihin liittyvät asiakkaan tarpeet ja odotukset.

"Ideoiden luonnin ja arvioinnin varhaisvaiheet ovat todella hauskoja", Sauli sanoo. "Kun tuotekandidaatti läpäisee nämä arviointivaiheet, siirrytään kuitenkin nopeasti vakaviin asioihin."

"Pidämme teknisiä tietoja suorituskykylupauksena"

Arviointien lisäksi kaikki tuotteet testataan, jotta voidaan varmistaa niiden luotettavuus, kestävyys, stabiilius ja tarkkuus kaikissa mahdollisissa olosuhteissa niin, että ne ylittävät asiakkaiden odotukset. Sauli kertoo: "Pidämme teknisiä tietoja suorituskykylupauksena, joten teemme tuotemalleille toistuvasti tiukkoja testejä varmistaaksemme, että pystymme täyttämään tämän lupauksen."

Älykkään Indigo-tuoteperheen muotoilu

Teollisuusmittalaitteita käsittävä Vaisalan Indigo-tuoteperhe on kehitetty viime vuosina käyttäen pohjana useita erillisiä tuotekehitysohjelmia, joilla kaikilla oli yhteiset tavoitteet ja joista kukin ratkaisi tietyn asiakkaiden ongelman. Indigo on hyvä esimerkki Vaisalan ideatehtaan yhteisestä ajattelutavasta. Tiimi ymmärsi jo varhaisessa vaiheessa, että jos moninaiset tuotteet voidaan yhtenäistää modulaariseksi perheeksi, ne ratkaisevat useita asiakkaiden suuria haasteita kerralla.

Kehitystyön yleistavoitteena oli mahdollistaa tietojen jatkuva virtaus, jotta voitaisiin välttää prosessiseisokit ja parantaa tietojen visualisointia.  Kattavan kehitysohjelman tuloksena kaikkia Vaisalan keskeisiä parametreja voidaan nyt mitata modulaarisen Indigo-perheen teknologioilla, ja sarjaan lisätään jatkuvasti uusia tuotteita.

Indigo-tuotesarja sisältää keskenään vaihdettavissa olevia älykkäitä ja itsenäisiä mittapäitä sekä valinnaisia lähettimiä, jotka kaikki voidaan määrittää Vaisala Insight PC-ohjelmistolla. Indigo-yhteensopivat mittapäät mittaavat keskeisiä parametreja, kuten kosteutta, lämpötilaa, painetta, kastepistettä, hiilidioksidia, vetyperoksidia tai öljyn kosteutta Mikä tärkeintä, kukin älykäs mittapää toimii myös itsenäisenä laitteena, joten asiakkaat saavat käyttöönsä myös kannettavan laitteen hyödyt. Keskeinen etu on prosessien jatkuvuus, sillä mittapäät voidaan vaihtaa prosessia keskeyttämättä.

Yhteenveto

Vaisalan muotoiluajattelu voidaan tiivistää kolmeen sanaan: oivaltava, kattava ja selkeä. Oivaltavat kehitysohjelmat perustuvat asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä haluun löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Ratkaisujen on oltava kattavia niin, että ne sisältävät sekä ohjelmiston että laitteiston, toimivat yhdenmukaisesti ja hyödyntävät uusimpia teknologioita, jotta ne paitsi täyttävät nykyisten käyttäjien tarpeet myös kiinnostavat uusia käyttäjiä. Lisäksi tuotteen on oltava selkeä – toisin sanoen sen on oltava uskottava ja tunnistettavissa Vaisalan tuotteeksi. Se on myös suunniteltava täyttämään todellinen asiakastarve niin, että se asettaa korkeat standardit markkinoille ja tarjoaa kaikki keskeiset ominaisuudet, kuten pitkäaikaisen tarkkuuden ja luotettavuuden.

Eikä Vaisalan ideatehtaassa ole tietenkään tilaa trendikkäille vempaimille, sillä muotoilulle täytyy aina olla syy.

Sauli Laitinen

Sauli Laitinen

Muotoilujohtaja

Vaisala

Sauli Laitinen on käyttäjäkeskeiseen tuote- ja palvelukehitykseen erikoistunut psykologi. Yhdessä Vaisalan muotoilutiimin kanssa hän tukee yritystä tunnistamalla uusia mahdollisuuksia ja muuntamalla ne alan johtaviksi tuotteiksi ja palveluiksi käyttämällä apunaan muotoiluajattelua ja muotoilijan työkalupakkia.