case

Pelillistäminen kulttuurin muuttajana

Post-it notes on a window
Finland
Vastuullisuus

Operations-yksikkö lähti vuonna 2017 suurimittaisesti lisäämään tietoisuutta vakioitujen työtapojen tärkeydestä sekä vahvistamaan jatkuvan parantamisen kulttuuria. Teemojen taustalla on Lean-johtaminen, ja ne ovat osa Operations-yksikön strategiaa.

Yksikön toinen painopistealue oli sen mahtava työpaikka -visio. Pelillistämistä käytettiin opetuskeinona jatkuvan parantamiskulttuurin tehostamisessa sekä rakentamaan ymmärrystä siitä, mikä tekee Operationsista mahtavan työpaikan työntekijöillemme.

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki osallistuivat mahtava työpaikka -peliin. Sen avulla jokaisella oli mahdollisuus miettiä omaa työtään: miten he voivat tuoda oman panoksensa järjestelmälliseen parantamiseen, miksi vakioitujen työtapojen noudattaminen on olennaista Operations-yksikössä ja miten jokainen voi omalta osaltaan kehittää työpaikan ilmapiiriä.

Peliä pelattiin tiimeissä, joihin oli koottu ihmisiä eri toiminnoista. Peli perustui avoimeen keskusteluun, mielipiteiden vaihtoon ja toisilta oppimiseen. Vaisalan sisäiset kouluttajat fasilitoivat peliä.

Toisessa vaiheessa pelillistäminen vietiin tiimeihin. Näin tehostettiin ensimmäisessä vaiheessa opittua ja jatkettiin kulttuurin muutoksen vahvistamista. Pelin nimi oli Yhdessä huipulle! Sitä pelattiin tiimeissä, ja tiimien vetäjät olivat vastuussa pelin ohjaamisesta.

Pelissä oli viisi tasoa, joilla oli tiimeille eri tehtäviä ja tavoitteita saavutettavaksi. Palkinnot olivat tärkeä osa peliä: kaikki korkeimmalle tasolle päässeet tiimit palkittiin pelin lopuksi.

Yksi hankkeen tavoitteista oli aktivoida ihmisiä ja saada heidät mukaan kehitystyöhön. Tämä tavoite on saavutettu erittäin hyvin. Esimerkiksi PDCA-parannusten (Plan Do Check Act – suunnittele, tee, tarkista, korjaa) tavoitteeseen päästiin jo vuoden puolivälissä.

Kokonaisuutena ohjelma ja valitut keinot onnistuivat – ne tukivat haluttua kulttuurin muuttumista kohti jatkuvaa parantamista ja oppimista.