case

Luovutetut kudokset ja elimet turvassa

Surgery in a hospital
San Diego, CA
United States
Julkaistu: 05. Tammi 2018
Life Science

Vuonna 2017 Yhdysvalloissa elinsiirtoa odotti 119 053 ihmistä. Jokainen luovutettu elin voi muuttaa ihmisen elämää tai pelastaa sen, mutta jääkaapin tai pakastimen vikaantuminen voi johtaa siihen, että kudokset eivät enää ole käyttökelpoisia. Luotettava lämpötilan valvonta ja hälytystoiminnot voivat pelastaa tuhansia arvokkaita elimiä.

Vuonna 1973 perustettu Lifesharing on voittoa tavoittelematon, elinten hankintaan keskittynyt organisaatio, joka tekee yhteistyötä Kalifornian yliopiston San Diegon lääketieteellisen keskuksen kanssa. Vuonna 2016 Lifesharingille luovutetut elimet pelastivat 363 ihmistä, mikä oli organisaatiolle uusi ennätys. Samana vuonna Lifesharing sai kudoksia 471 luovuttajalta. Jopa 24 000 ihmistä voitiin hoitaa näillä kudoksilla. Lifesharingin toiminnan käynnistymisen jälkeen sille luovutetut elimet ovat pelastaneet yli 7 000 ihmistä ja luovutetut kudokset ovat auttaneet tuhansia muita.

Tarkka valvonta pelastaa henkiä

Kudostoimintojen johtaja Harry Celestin on työskennellyt Lifesharingissä miltei kaksi vuosikymmentä. Sinä aikana hän on käyttänyt Vaisalan viewLinc-järjestelmää valvoakseen säilytyskammioita ja käsittelyalueita ja saadakseen niistä hälytyksiä tilanteen sitä vaatiessa.

Pakastimissa ja jääkaapeissa säilytetään luovutettuja kudoksia, tutkimuksessa käytettäviä elimiä sekä elinten perfuusiossa eli huuhtelussa käytettäviä kemiallisia aineita ja solujen säilytyksessä tarvittavia sterilointiaineita. viewLinc-järjestelmän käytössä olon aikana hän on nähnyt sen suojaavan erittäin arvokkaita materiaaleja, jotka muutoin olisivat menetetty.

“Kerrankin viewLinc lähetti hälytyksen keskellä yötä. Yhdessä pakastimista lämpötila näytti nousseen asetettuun kynnysarvoon”, Celestin sanoo. ”Kuittasimme hälytyksen viewLincissä ja odotimme hetken nähdäksemme palautuisiko jääkaappi kuntoon. Näin ei käynyt, joten vietimme koko yön siirtämällä materiaaleja toisiin pakastimiin. Järjestelmä säästi tuhansia tai ehkä kymmeniätuhansia perfuusionesteitä, jotka muuten olisivat tuhoutuneet.”

Myöhemmin kävi ilmi, että jääkaapin anturi oli peittynyt jäällä. Jääkaapin tiivistymistä estävä mekanismi oli vioittunut. Vaikka vika ei ollut kohtalokas, ilman seurantaa lämpötilan nousu olisi voinut tuhota osan tai kaikki jäähdytetyistä materiaaleista.

Rekisteri viranomaisvalvontaan

Hälytysten lähettämisen lisäksi viewLinc kokoaa rekisteriä lämpötiloista valvontaviranomaisia varten. ”Lämpötilatietomme ovat aina saatavilla, ja ne voidaan esittää lyhyellä varoitusajalla”, Celestin sanoo. ”Meitä tarkastavat ja auditoivat sekä liittovaltion että valtion viranomaiset, ja kumppanimme odottavat rekistereidemme olevan ajan tasalla ilman keskeytyksiä ja turvassa. ViewLinc lähettää minulle raporttini automaattisesti sähköpostilla joka viikko, joten minun on helppo pysyä perillä olosuhteista ja olla valmiina tarkastuksiin.”

Liittovaltion tasolla Lifesharingin nimityksestä, lisensoinnista, sertifioinnista ja valtuutuksesta vastaa usea virasto ja organisaatio. Näihin lukeutuvat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA), Kalifornian valtion kansanterveysosasto, Joint Commission, Amerikan kudospankkien liitto, elinten hankintaorganisaatioiden liitto sekä muita tahoja. Sääntely ja valtuutus on olennaista korkealaatuisten kudosten ja elinten takaamiseksi. Yhdysvaltain terveysministeriö seuraa Lifesharingiä, ja Organ Procurement and Transplant Network (OPTN) valvoo sitä ja antaa suuntaviivoja. Lifesharing on myös UNOSin (United Network for Organ Sharing) jäsen ja elinten hankintaorganisaatioiden liiton (AOPO) valtuuttama. AOPO toimii kaikkien kansallisten elinhankintaorganisaatioiden ohjeistajana.

Helppokäyttöisyys yksinkertaistaa toimintaa

Lifesharing muutti äskettäin uusiin tiloihin, jolloin jääkaappien, pakastinten ja käsittelyalueiden määrä kasvoi. Oltuaan 17 vuotta edellisissä tiloissa organisaatio siirtyi uuteen rakennukseen, joka on suunniteltu nimenomaan kasvavan toiminnan tarpeisiin. Muuton aikana kaikki säilytyskammioita valvovat dataloggerit pidettiin käynnissä. ”Vaisalan loggerit yksinkertaistivat asioita. Minulla on kollegoita muissa organisaatioissa, ja muuttaminen voi olla lämpötilarekisterien kannalta aikamoista logistista tasapainoilua. Pystyimme pitämään dataloggerimme käytössä ja lämpötilarekisterimme aukottomina”, Celestin sanoo.

Vuonna 2017 Yhdysvalloissa odotti elinsiirtoa 119 053 ihmistä. Heillä on toivoa, sillä elinluovutukset yleistyvät ja ovat olleet kasvussa jo vuosikymmeniä. Elintensiirtojen määrä on noussut miltei 20 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Elinten hankinnan ja siirtämisen teknologia kehittyy jatkuvasti tutkimuksen ansiosta. Samalla valistusta elinluovutuksista on lisätty.

“Arvostan erityisesti Vaisalan kenttätukea”, Celestin sanoo. “Vaisalan henkilöstö tekee kalibrointimme säännöllisesti, ja he pitävät meistä hyvää huolta. Elintenluovutus pelastaa ihmishenkiä, joten toimittajiemme tuki on meille hyvin tärkeää. ViewLincin luotettavat hälytystoiminnot eivät ole vain säästäneet meille tuhansia dollareita pelastettuina materiaaleina, vaan järjestelmän yksinkertaisuus tekee myös palvelujemme laajentamisesta mutkatonta ja helppoa.”