case

Ilmanlaadun valvontakonseptia pilotoidaan Nanjingissä

A man wearing a mask due to the smog in a city
Nanjing
China
Julkaistu: 12. Tammi 2018
Vastuullisuus

Huonon ilmanlaadun aiheuttamaan tappavaan ongelmaan on puututtava, mutta ratkaisua ei voida kehittää ilman kattavaa ja tarkkaa dataa ongelmasta. Vaisala ja sen kumppanit rakentavat Nanjingiin verkoston, jonka tavoitteena on kehittää aivan uudenlainen havaintokonsepti.

Vaisala, Helsingin yliopisto, Nanjingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos rakentavat tiiviin verkoston ilmanlaadun havainnointiin Nanjingin megakaupunkiin ja Jangtse-joen suistoon vuosina 2017–2019.

Hankkeen päätarkoitus on pilotoida uutta ja mullistavaa ilmanlaadun ja saasteiden valvontakonseptia ja toimittaa tietoa ilmansaasteilmiöiden tutkimukseen, joka auttaa ymmärtämään aiempaa paremmin ilmanlaadun muodostumisen ja saasteiden leviämisen kemialliset ja fyysiset prosessit.

Kasvava terveysongelma

Hankkeesta saatuja tuloksia voidaan aikanaan käyttää ilmanlaadun parantamisessa. Tavoitteena on saada merkityksellistä tietoa kansalaisille esimerkiksi mobiilisovelluksilla saastemääristä naapurustossa tai työmatkan varrella. Kiina pyrkii myös aktiivisesti taltuttamaan suurimmat teolliset saastuttajat, ja valvontaverkosto voi auttaa syyllisten löytämisessä.

Ilmanlaatu on kasvava terveysongelma ympäri maailmaa. Yli 80 % kaupungeissa asuvista ihmisistä joutuu alttiiksi ilmansaastemäärille, jotka ylittävät WHO:n suositusrajat. Viimeisimmän WHO:n arvion mukaan noin seitsemän miljoonaa ihmistä kuoli ilmansaasteiden takia ennenaikaisesti vuonna 2012. Vaikka ongelma koskee kaikkia maailman alueita, eniten ongelma vaikuttaa niihin, jotka asuvat taajaan asutuissa ja erittäin saastuneissa megakaupungeissa.

Nanjing on erinomainen paikka uudelle pilottiverkostolle. Kaupungissa on yli kuusi miljoonaa asukasta, ja se sijaitsee yhdellä Kiinan teollistuneimmista alueista, joten sillä on suuria ilmanlaatuongelmia.

Nanjing on myös yksi Kiinan meteorologisen tutkimuksen tärkeimmistä keskuksista. Nanjingin yliopistolla on pitkät tutkimusperinteet.
 

Studying Air Quality in Nanjing
Savusumua Nanjingissa, Kiinassa.

Vertikaalinen ulottuvuus mukaan

Nanjingin ilmanlaadun valvontaverkosto pyrkii myös luomaan aivan uudenlaisen konseptin ilmanlaadun valvonnalle, johon kuuluu myös ilmanlaadun mittaamisen lisäksi vertikaalinen ilmankehän profilointi LIDAReilla (Light Detection and Ranging) sekä säälähettimillä. Vertikaalista ulottuvuutta ei aiemmin ole mitattu tässä mittakaavassa.

Yhdistelmästä saadaan erittäin arvokasta uutta tietoa ilmansaasteista ja niiden liikkeistä.

LIDAReita käytetään pilvien korkeuden mittaamisessa, mutta niiden avulla voidaan myös määrittää rajakerroksen korkeus. Sen tietäminen on tärkeää rakennettaessa luotettavaa mallia ilmansaasteiden leviämisestä sekä numeerisissa saastesimulaatioissa.

Rajakerroksen mittaaminen on tarpeellista, koska ilmansaasteet enimmäkseen syntyvät ja leviävät siellä. Kerroksen korkeus vaihtelee paikan, vuodenajan, päivänajan, sään ja saasteiden mukaan. Mitä ohuempi rajakerros on, sitä korkeampi on saasteiden pitoisuus.

Myös sää vaikuttaa ilmanlaatuun. Esimerkiksi sade voi huuhtoa saasteita ilmasta ja parantaa siten hetkellisesti ilmanlaatua. Tuuli voi tietenkin joko viedä tai tuoda saasteita riippuen niiden lähteestä ja sen sijainnista.