blog

Sourcing Academy rakentaa osaamista huomista varten

Hannele Lammi
Sourcing Development Manager
Julkaistu: 02. Tammi 2018
Vastuullisuus
Työskentely Vaisalassa
Innovaatio ja inspiraatio

Sourcing Academy on koulutusohjelma hankinnan työntekijöille. Sen tavoitteena on antaa heille mahdollisuuksia kehittymiseen sekä luoda monipuolista osaamista, jonka avulla tiimi voi päästä strategisiin tavoitteisiinsa. Ohjelma painottaa pitkän aikavälin kehitystä sekä tiimin kyvykkyyksien tehostamista, jotta se pystyy vastaamaan uusien roolien vaatimuksiin.

Sourcing Academy perustettiin, kun Vaisalan hankinnan ja toimitusketjun hallintatiimi uudisti strategiansa vuonna 2015. Silloin kävi selväksi, että tiimin on kehitettävä uutta osaamista ja asiantuntemusta. Muuten se ei kykenisi vastaamaan aiempaa korkeampiin odotuksiin, joita tiimille asetettiin sen ottaessa strategisempaa roolia organisaatiossa.

Yksi strategisista tavoitteistani hankinnan kehityspäällikkönä oli tukea uuden strategian toteutusta ja siten polkaista käyntiin tiimin osaamisen kehittäminen. Meidän oli kehitettävä uusi tapa vastata hankintastrategiasta syntyviin uusiin odotuksiin. Päätimme, että muodollinen koulutusohjelma koko tiimille olisi paras keino edetä. Näin syntyi Sourcing Academy.

Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta Sourcing Academy on merkittävä hanke. Pyrimme tuomaan koko tiimin samalle tasolle ja lisäämään kaikkien tiimiläisten tietoa yhteisistä teemoista, kuten vastuullisuudesta toimitusketjussa, toimittajien aikaisesta osallistumisesta, talousanalyysien tekemisestä sekä johtajuudesta.

Ohjelma on ollut uskomaton menestys, ja tiimimme on antanut siitä todella hyvää palautetta.

Samaa mieltä ovat koulutukseen osallistuneet strategiset hankintapäälliköt Ying Hovanec Boulderin-toimistosta ja Larissa Pietikäinen Helsingin-toimistosta. ”Hankinta-akatemia antaa taitoja, jotka ovat hyödyllisiä ylipäänsä, ja ihmiset selvästi ottavat niitä käyttöön arjessaan. Koulutus lisää innostusta koko tiimissä, eikä vain niiden ihmisten välillä, joiden kanssa töitä tehdään päivittäin”, Ying kuvailee.

Useimmat koulutukset järjestetään hankintapäivien yhteydessä. Päivät järjestetään muutaman kerran vuodessa aina 4–5 päivää kerrallaan. Koulutuspäivien aikana sisäiset kouluttajat ja ulkoiset valmentajat pitävät työpajoja ja kiinnostavia luentoja. Hankintapäivät hyödyttävät osallistujia henkilökohtaisesti, tiimitasolla ja ammatillisesti.

“Ihmiset saavat yrityksen kukoistamaan, joten on elintärkeää panostaa heihin ja luoda heille kasvamismahdollisuuksia”, strategisen hankinnan ja toimitusketjun kehittämisjohtaja Tuukka Farin toteaa.

Larissa pitää avoimesta ilmapiiristä sekä siitä, miten kehittyvät taidot hyödyttävät henkilökohtaista viestintää. ”Ystävystymme ja tuomme henkilökohtaisen ulottuvuuden liikesuhteisiin. Koulutukset ovat hienoja myös siksi, että mahdollisuuksia tällaiseen itsensä kehittämiseen on vaikea löytää”, Larissa kiittää.

HR:n tukemana koko hankinta on ottanut selviä askelia eteenpäin: sekä suorituskykymittarit että työntekijöiden hyvinvointi ovat parantuneet. ”Sourcing Academy on ollut valtava investointi ihmisten osaamiseen, ja se hyödyttää myös koko Vaisalaa. Työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella voimme todeta, että akatemialla on ollut suuri vaikutus. Olen saanut loistavaa palautetta sekä osallistujilta itseltään että heidän sidosryhmiltään” HR-päällikkö Siru Turtiainen kertoo.

Hankinta-akatemia jatkaa toimintaansa Vaisalassa, mutta kevennetysti. Vuonna 2018 järjestetään kahdet hankintapäivät, joissa keskustellaan tärkeistä teemoista, kuten innovoinnista toimittajien kanssa, toimittajamarkkinatietoudesta sekä kokonaiskustannusten hallinnasta ja johtajuudesta.

Kirjoita kommentti