Laatu ja asiakastyytyväisyys

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme suorituskykyisiä, luotettavia ja käytännöllisiä tuotteita ja palveluja, jotka parhaiten vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, sisäisten prosessiemme tehokkuutta, Vaisalan työntekijöiden koulutustasoa ja ammatillista kehitystä sekä Vaisala-konsernin taloudellista suorituskykyä. 

Johtajat kaikilla tasoilla mittaavat, arvioivat ja parantavat tuotteidemme ja palvelujemme laatua systemaattisesti ja säännöllisesti. 

Tietyt laatutavoitteet määritetään markkinasegmenttien strategioissa. Jatkuvan laatuparannuksen poikkitoiminnallista työtä ohjaa laatuneuvosto. 

Jokainen Vaisalan johtaja on vastuussa segmenttinsä, toimintonsa, projektinsa ja liiketoimintaprosessinsa laadusta.

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta laatutasostaan liiketoimintaprosessissa.

 

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti

Asiakaspalaute on meille erittäin tärkeää. Arvostamme asiakkaidemme palautteen antamiseen käyttämää aikaa ja vaivaa. Sen avulla, voimme arvioida, kuinka onnistuimme odotuksiin verrattuna ja voimme kehittää toimintaamme.

Pyydämme asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltä palautetta eri tavoin. Teemme lyhyitä kyselyitä esimerkiksi huollon, toimituksen ja koulutuksen jälkeen. Järjestämme myös vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn haastattelemalla avainasiakkaita maailmanlaajuisesti.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien avulla kehitämme toimintojamme. Haluamme, että sisäiset mittarimme vastaavat sitä, mitä asiakkaamme odottavat Vaisalalta. Kun keskitymme asiakkaidemme eniten arvostamiin asioihin, voimme jatkossakin vastata odotettuihin laatuvaatimuksiin.

Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asiakaspalaute on meille erittäin tärkeää. Arvostamme asiakkaidemme palautteen antamiseen käyttämää aikaa ja vaivaa. Sen avulla, voimme arvioida, kuinka onnistuimme odotuksiin verrattuna ja voimme kehittää toimintaamme.

Pyydämme asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltä palautetta eri tavoin. Teemme lyhyitä kyselyitä esimerkiksi huollon, toimituksen ja koulutuksen jälkeen. Järjestämme myös vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn haastattelemalla avainasiakkaita maailmanlaajuisesti.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien avulla kehitämme toimintojamme. Haluamme, että sisäiset mittarimme vastaavat sitä, mitä asiakkaamme odottavat Vaisalalta. Kun keskitymme asiakkaidemme eniten arvostamiin asioihin, voimme jatkossakin vastata odotettuihin laatuvaatimuksiin.

Riippumattoman tutkimuksiin erikoistunut toimisto haastatteli syksyllä 2015 puhelimitse yli 500 Vaisalan asiakasta ja edustajaa.

Tutkimustulosten mukaan toimitusvarmuutemme, reagointikykymme, laatumme, kalibroinnin ja korjauksen läpimenoaikamme sekä ongelman käsittelymme ovat hyvällä mallilla, ja meidän on jatkettava samalla tavalla.

Tutkimuksen ja kehityksen avulla innovaatioita ja uudistumista

Vuoden 2015 kyselyn perusteella asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä tuotteiden laatuun ja luotettavuuteen. Kuulemme mielellämme positiivista palautetta näistä meille tärkeistä asioista. Jatkamme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä niin, että ne vastaavat asiakkaidemme korkeita vaatimuksia myös jatkossa mm. panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen (R&D).

Viime vuosina olemme investoineet molempien liiketoiminta-alueidemme tutkimukseen Innovatiivisuus ja uudistuminen -arvomme mukaisesti. Vuonna 2015 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 36,1 milj. eli 11,3% liikevaihdosta.

Uudet kanavat paremman asiakaspalvelun tueksi

Tutkimuksesta ilmeni, että asiakkaat toivoivat saavansa helpommin yhteyden Vaisalaan. Tavoitteenamme on helpottaa yhteyden ottamista ja parantaa asiakaskokemusta mm. tehostamalla online-tukea ja -palveluita.

Loimme MyVaisala -tukiportaalin, jonka avulla asiakkaillamme on mahdollisuus luoda palvelupyyntöjä ja seurata niitä 24/7/365. Lisäksi  Vaisala Online Storen kautta voi valituissa maissa tilata kalibrointi- ja korjauspalveluita.

Tiedämme, että se, mikä tänään on riittävän hyvä, ei ole sitä enää huomenna. Haluamme  parantaa suorituskykyä ja soveltaa jatkuvan parantamisen keinoja varmistaaksemme, että me ja asiakkaamme menestymme myös tulevaisuudessa.

Mielipiteesi on meille tärkeä. Voit halutessasi keskustella asiakastutkimuksesta tai jostain muusta Vaisalaan liittyvästä paikallisen kontaktisi kanssa.