Laatu ja asiakastyytyväisyys

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme suorituskykyisiä, luotettavia ja käytännöllisiä tuotteita ja palveluja, jotka parhaiten vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, sisäisten prosessiemme tehokkuutta, Vaisalan työntekijöiden koulutustasoa ja ammatillista kehitystä sekä Vaisala-konsernin taloudellista suorituskykyä. 

Johtajat kaikilla tasoilla mittaavat, arvioivat ja parantavat tuotteidemme ja palvelujemme laatua systemaattisesti ja säännöllisesti. 

Tietyt laatutavoitteet määritetään markkinasegmenttien strategioissa. Jatkuvan laatuparannuksen poikkitoiminnallista työtä ohjaa laatuneuvosto. 

Jokainen Vaisalan johtaja on vastuussa segmenttinsä, toimintonsa, projektinsa ja liiketoimintaprosessinsa laadusta.

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta laatutasostaan liiketoimintaprosessissa.

 

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti

Asiakaspalaute on meille erittäin tärkeää. Arvostamme asiakkaidemme palautteen antamiseen käyttämää aikaa ja vaivaa. Sen avulla, voimme arvioida, kuinka onnistuimme odotuksiin verrattuna, ja kehittää toimintaamme.

Pyydämme asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltä palautetta eri tavoin. Teemme lyhyitä kyselyitä esimerkiksi huollon, toimituksen ja koulutuksen jälkeen. Järjestämme myös vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn haastattelemalla avainasiakkaita maailmanlaajuisesti.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien avulla kehitämme toimintojamme. Haluamme, että sisäiset mittarimme vastaavat sitä, mitä asiakkaamme odottavat Vaisalalta. Kun keskitymme asiakkaidemme eniten arvostamiin asioihin, voimme jatkossakin vastata odotettuihin laatuvaatimuksiin.