Huoltokumppanin sertifiointi

Sertifioidut kumppanit

Huoltokumppaniverkosto on olennainen osa Vaisala Services -organisaatiota, ja se tarjoaa korkealuokkaista asiakaspalvelua ajallaan ja oikeassa paikassa.

Vaisalalla on kahden tason huoltokumppaniohjelma huoltourakoitsijoille. Sillä varmistetaan, että kumppanit ovat asianmukaisesti koulutettuja ja Vaisalan tukemia. Näin säätietojen käyttäjä voi luottaa siihen, että hänen laitteensa toimivat aina moitteettomasti.

Vaisala Service Certification -ohjelma on kehitetty kumppanien tukemiseksi heidän päivittäisissä toiminnoissaan, jotta he voivat tarjota laadukkaita palveluita Vaisalan järjestelmän käyttäjille.

Huoltokumppanisopimus on sopimus, jonka pyrkimyksenä on luoda kehys pitkäaikaiselle yhteistyölle palveluiden hankkimisessa ja toimittamisessa valitulla alueella.

Järjestelmätason huoltosertifiointiyritykset tarjoavat laadukasta palvelun toimittamista alueella, jossa yritys toimii. Sertifiointi myönnetään järjestelmätasolla ja se tarjoaa tarvittavat ominaisuudet ja tuen Vaisalalta paikalliselle palveluntarjoajalle. Vaisalan sertifioiman palveluntarjoajan käyttäminen on hyvä päätös Vaisalan mittausjärjestelmän korkean käyttöajan ja tiedonlaadun takaamiseksi pitkäaikaisesti.

Huoltokumppanisopimukset

Yritys Sertifioitu Alue
Eurelettronica Icas Srl​​​ 2013 Italia ja projektit italiaa puhuvien pääurakoitsijoiden kanssa
Meteorage SAS 2013 Salamaverkostot, Eurooppa ja valitut projektitoimitukset muilla alueilla
INEMET (Instalaciones y ​Equipamientos Meteorologicos, S.L.)​ 2014 Espanja ja projektit espanjaa puhuvien pääurakoitsijoiden kanssa
Marti Ltd. 2014 Turkki ja projektit turkkilaisten pääurakoitsijoiden kanssa
OOO NPF Raimet ​2015 Venäjä, sääasemat ja aiheeseen liittyvät instrumentit
Morcom International Inc. ​2015 Väli-Amerikan ja Karibian projektit pääurakoitsijoiden kanssa

Vaisalan tien ja kiitoradan sääinformaatiojärjestelmä (RWIS) Sertifioidut yritykset

Yritys Sertifioitu Alue
​IBS Luftfahrt und Service GmbH 2016 Saksa
​Integral Blue Inc. 2017 USA
​BBH Electric, Inc. 2017 USA
ATCOM Aps 2017 Merenkulun järjestelmien tuki, Eurooppa ja valitut projektitoimitukset muilla alueilla

Miten sertifioiduksi palvelukumppaniksi voi hakea?

Palvelun sertifiointi on pitkäaikainen investointi sellaisen mahdollisuuden luomiseksi, joka tukee paikallisen sääjärjestelmän käyttäjiä korkealuokkaisella standardilla. Tarkoituksena on luoda kolmisuuntainen yhteistyösuhde sääjärjestelmän käyttäjän, sertifioidun palvelukumppanin ja Vaisalan välille.

Olennaisten vaatimusten täyttäminen

Korkealuokkaiset palvelut perustuvat sellaisten kumppanien valitsemiseen, jotka pystyvät tarjoamaan perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle Vaisalan asiakkaiden ja Vaisalan kanssa. Vakaus on yksi tärkeimmistä asioista, kun kootaan kykyjä ja tarvittavia tietoja. Korkealuokkaisten palvelujen tarjoaminen perustuu lopulta kyvykkäisiin käytettävissä oleviin henkilöihin, joilla on sopivat taidot ja asiakaspalveluasenne.

Pitkä historia alan palvelujen tarjoamisessa on tärkeä perusta sertifiointiprosessille. Ennen sertifiointiprosessin aloittamista Vaisala arvioi ehdokkaan määritetyn sertifiointiohjelman mukaan. Sertifiointiohjelmalla varmistetaan, että valittu palvelukumppani täyttää olennaiset vaatimukset tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.​

Koulutus ja sertifiointikoe

Kumppanin henkilöstön sertifiointi sisältää henkilökohtaisen koulutuksen käytännön harjoituksiin liittyen. Näin varmistetaan kyvykkyys asentaa ja ylläpitää Vaisalan laitteita valmistajan määrittämien menettelytapojen mukaan. Koulutettujen henkilöiden kyvykkyys arvioidaan koulutuskurssin aikana. Kurssin päätteeksi tehdään sertifiointikoe, jolla määritetään Vaisalan standardien mukaan palveluja toimittamaan kykenevät henkilöt.

Kun yrityksen käytettävissä on sertifioitua henkilöstöä, yritys saa sertifioidun palveluntarjoajan tilan niille järjestelmille, joissa heillä on koulutettua henkilöstöä.​

Sertifioinnin ylläpitäminen

Koska järjestelmät ja tuotteet kehittyvät jatkuvasti, on tärkeää varmistaa että uusimpia tietoja käytetään. Sertifiointi edellyttää vuosittaisen uudelleensertifioinnin tämän varmistamiseksi. Uudelleensertifiointi sisältää lisäkoulutuksen, joka voidaan tarjota sähköisessä muodossa tai henkilökohtaisena koulutuksena, jos suurempia tuotejulkaisuja on luvassa. Molemmat koulutustavat sisältävät sertifiointikokeen kurssin päätteeksi. Lisäksi suoritetaan yrityksen arviointi, jolla tarkistetaan että edellytykset korkealuokkaisen palvelun toimittamiseksi ovat edelleen olemassa.​

Tukea sertifioiduille kumppaneille

Tuki paikalliselle palveluntarjoajalle on olennainen osa sertifiointia. Vaisala seisoo sertifioitujen kumppaniensa takana ja tukee palveluhenkilöstöä päivittäisessä toiminnassa. Tavoitteena on tukea paikallisen henkilöstön mahdollisuuksia aivan kuin Vaisalan omienkin insinöörien suhteen. Vaisala tarjoaa sertifioiduille palvelukumppaneille sertifiointiportaalin ja priorisoidun teknisen tuen päivittäisten toimintojen parantamiseksi.

Sertifiointiportaalissa on materiaalia perustuotetiedoista teknisiin ilmoituksiin ja ohjelmistopäivityksiin. Portaalissa kannattaa käydä, jos haluat tarkastella koulutuksissa opittuja tietoja tai hakea ratkaisua asiakkaan käyttöpaikassa olevaan tekniseen ongelmaan.

Sertifiointiportaalin lisäksi Vaisalan priorisoitu tekninen tuki on aina osa sertifiointisopimusta. Näin varmistetaan nopea yhteyskanava tukea varten tilanteisiin, joissa sertifioitu henkilö kohtaa haastavan tilanteen kentällä.​

Hyväksytty kumppani, hyväksytty toimittaja