Mätning, övervakning och styrning av biologisk dekontaminering med H2O2

Väteperoxid kan användas att utföra miljövänlig biologisk dekontaminering av isolatorer, sjukhuslokaler, slussar och andra utrymmen. Koncentrationen av förångad H2O2 mäts under den biologiska dekontamineringen för att kontrollera att rätt förhållanden för processen har uppnåtts.

PEROXCAP-sensorn har två inbyggda funktioner för att behålla noggrannheten vid upprepade biologiska dekontamineringsprocesser: kontinuerlig uppvärmning av sensorelementet och rekonditioneringsfunktioner (korta uppvärmningsintervall). Uppvärmningen förhindrar att kondens uppstår på sensorn och rekonditioneringsfunktionen rengör sensorns membran från eventuella föroreningar. Den intelligenta mättekniken i proberna i HPP270-serien hjälper till att behålla mätnoggrannheten mellan kalibreringsintervallen – även i utmanande miljöer med hög fuktighet. 

 • Isolatorer och cRABS
 • Slussar och handskboxar med slussar
 • Ånggeneratorer
 • Inkubatorer
 • Produktionslinjer
   

Mätning av H2O2: relativ mättnad

PEROXCAP®-sensortekniken bygger på användningen av två HUMICAP®-sensorer. Den ena sensorn är en HUMICAP-sensor av standardtyp medan den andra sensorn har ett katalytiskt lager som förhindrar att H2O2-molekyler tar sig genom sensorns membran och därför endast mäter mängden vattenånga i luftblandningen. HPP272-proben innehåller dessutom en temperaturprob med en resistiv givare som gör det möjligt att övervaka processtemperaturen även med avseende på fukthalt (både relativ fuktighet och relativ mättnad). Mätningar av daggpunkt och ångtryck kan dessutom göras. HPP271-proben mäter volymen H2O2 på ppm-nivå. 

LADDA NED GUIDE FÖR BIODEKONTAMINERING

Fördelarna med PEROXCAP®

 • Unika kapacitiva tunnfilmssensorer av polymer ger reproducerbara mätresultat
 • Stabil även under förhållanden med höga fuktnivåer
 • Flera mätningar kan göras med en enda enhet
 • Kalibrering på plats eller spårbar fabrikskalibrering
LÄS MER

Vaisala PEROXCAP® HPP270-seriesonder

Vaisala PEROXCAP® HPP270-seriesonder har både digitala och analoga utgångar. Sonden har utvecklats för tillverkare, tjänsteleverantörer och slutanvändare som använder förångad H2O2 i biologiska dekontamineringsprocesser. Förutom H2O2 mäter sonden temperatur och luftfuktighet, med hänvisning till relativ mättnad och relativ fuktighet, daggpunkt och ångtryck. Sonderna kan användas för både övervakning och kontroll.

Proberna kan användas fristående eller tillsammans med Vaisalas Indigo-transmittrar (tillval). Indigo-transmittrarna ger dig tillgång till ett enkelt användargränssnitt och kan konfigureras enligt kraven för varje process. Proben kan anslutas till Vaisalas Insight-programvara för datorer som möjliggör enkel konfiguration, kalibrering och justering av proben.

 

HPP270 serie

Relaterade produkter

Indigo520 med prob

Transmittrar i Indigo500-serien

Transmittrarna i Vaisalas Indigo500-serie är värdenheter för fristående Vaisala Indigo-kompatibla smarta prober. Indigo500-serien inkluderar en multifunktionell Indigo520-transmitter och Indigo510-transmitter med grundfunktioner.

Ytterligare läsning om förångad väteperoxid biodekontaminering

Kalkylator

H2O2-kalkylator

Med denna kalkylator för förångad väteperoxid kan du simulera processer för biologisk dekontaminering i slutna och öppna system, eller under förhållanden med fri avdunstning. Välj helt enkelt metod och inmatningsparametrar såsom faslängd, temperatur, insprutningshastigheter, H2O2-vätskekoncentration och andra parametrar.

Läs mer

Webinar

vH2O2 Calculator: How to simulate conditions in bio-decontamination processes

Learn how to simulate bio-decontamination conditions in closed and open systems, or under free evaporation conditions using our online H2O2 Calculator.

Register to watch

eBook

Hydrogen peroxide vapor technical eBook

In this technical eBook you will learn the fundamental conversion formulas that pertain to hydrogen peroxide vapor. These formulas allow you to make your own calculations.

Learn more

Blog

Vaporized Hydrogen Peroxide (H2O2) Vs. Vaporized Ethylene Oxide (EtO)

Vaporized hydrogen peroxide is an easy-to-use, safe, low-temperature bio-decontamination agent in equipment and facilities used within the life science industry and healthcare facilities.

Learn more

Blog

Vaporized Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination Q&A

In our webinars we have gone through several topics related to H2O2 bio-decontamination and we have received a lot of questions.

Learn more

Blog

Field Comparison of Hydrogen Peroxide Measurement Systems for Isolators

Vaisala supplied Nieskes with a Vaisala HPP272 probe combined with the Indigo201 transmitter for testing purposes.

Learn more

Application note

Vaporized Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination in Isolators, cRABS, and Transfer Hatches

In this application note, we look at vaporized hydrogen peroxide in isolators, closed restricted access barrier systems (cRABS), and transfer hatches (TH). Although the focus is on isolator bio-decontamination, the same principles also apply to other safety and purity units.

Learn more

Application note

Field Comparison of Hydrogen Peroxide

Hydrogen peroxide generators are used for room bio-decontamination in intensive care units, operating and emergency rooms, ambulances, blood banks, food and beverage processing and storage areas, animal facilities and labs, procedure rooms and more... In this application note we outline the use of vaporized hydrogen peroxide in large chambers and rooms.

Learn more

Blog

Comparing Four Different Hydrogen Peroxide Bio-Decontamination Validation Processes

There are different ways to verify that a vaporized hydrogen peroxide bio-decontamination process is working effectively, each with its own pros and cons.

Learn more