Markkinakehitys

Sky, clouds and a city below (aerial view)

Teollisten mittausten, life science - ja sähkönsiirtomarkkinoiden odotetaan jatkavan kasvua. Nestemittausmarkkinan elpymisen odotetaan jatkuvan.

Kehittyneiden maiden meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa, kun taas kehittyvissä maissa kysynnän odotetaan edelleen kärsivän ja elpymisen odotetaan kestävän kauemmin kuin kehittyneillä markkinoilla. Lentosäämarkkina laski merkittävästi vuonna 2020, ja markkinan odotetaan elpyvän asteittain. Tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan edelleen.

Globaalin talouden elpymisen odotetaan jatkuvan, vaikkakin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021, 28.10.2021