Hiilidioksidin valvonta viinitiloilla

Hiilidioksidin valvonta viinitiloilla
8555 Sonoma Highway, Kenwood
California 95452, United States
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset

Altistus suurille hiilidioksidipitoisuuksille (CO2) voi olla vaarallista viininvalmistuksen parissa työskenteleville henkilöille. Työntekijöiden suojaamiseksi ylialtistukselta on noudatettava varotoimia. Viinivalmistamojen riskialueita ovat kuilut, sammiot ja säilytystankit sekä käymistilat, tynnyrikellarit ja pullotushuoneet.

CO2 on kaksi kertaa ilmaa raskaampaa. Siksi se vajoaa huoneen alaosaan ja saattaa muodostaa hengenvaarallisia kaasukertymiä, jotka syrjäyttävät hapen (O2). Hiilidioksidin on havaittu asettuvan huoneiden nurkkiin sekä alueille, joissa ilmanvaihto on heikkoa eikä sekoita ilmaa. CO2 on väritön ja hajuton kaasu. Korkeaa CO2-pitoisuutta ei huomaa, ennen kuin alkaa ilmetä altistuksen oireita.

Chateau St. Jeanin turvallisuuskomitea tiedostaa CO2-valvonnan tärkeyden viininvalmistamossa. Käymisprosessin aikana muodostuu merkittävä määrä hiilidioksidia. Suuri osa valmistamon säiliöistä on sisätiloissa. Karkaava hiilidioksidi voi kertyä tilojen alaosiin ja aiheuttaa turvallisuusriskin työntekijöille.

Viininvalmistamossa on käytetty Vaisala CARBOCAP® -hiilidioksidilähettimiä CO2:n valvontaan yli kahden vuoden ajan. Lähetintä suositteli heille saman yrityksen toinen valmistamo. Aiemmassa valvontaprosessissa oli käytävä läpi kaikki tuotantoalueet useita kertoja päivässä kannettavan CO2-mittarin kanssa. Kiinteiden valvontalaitteiden käyttöönotto vapautti teknikot muihin tehtäviin. Tarkistusmittausten vaihtaminen jatkuvaan valvontaan on myös parantanut työympäristön turvallisuutta.

LIFT-success-story-CO2-winery
Chateau St. Jean on kaunis viinitila Sonoman laaksossa Pohjois-Kaliforniassa. Tilalla on valmistettu laatuviinejä vuodesta 1973 alkaen.
Kuvan lähde: Chateau St. Jean Winery.

​​​​​​

Korkean CO2-pitoisuuden alueiden tunnistamiseen käytettiin kannettavaa CO2-mittaria. Mahdollisesti vaarallisiin paikkoihin asennettiin sitten kiinteät valvontalaitteet. Kunkin valvontalaitteen kokosivat viininvalmistamon huoltoteknikot. Valvontalaitteisiin kuuluu GMT222 (korvaava tuote GMP252), jonka mittausväli on 0–10 000 ppm, digitaalinen näyttö sekä hälytysreleet, jotka on ohjelmoitu aktivoitumaan 5 000 ppm:n ja 8 000 ppm:n kohdalla. Hälytysjärjestelmä on kaksivaiheinen. 5 000 ppm:n pitoisuudella syttyy ensin keltainen varoitusvalo.

LIFT-success-story-managers
Huoltopäällikkö Chuck Banks ja huoltoteknikko Keith Slobodnik, taustalla valvontalaite. Kuvan lähde: Chateau St. Jean Winery.
 

Tämän varoituksen avulla aluepäällikkö saa tiedon ongelmasta, ja hän voi sen saatuaan lisätä ilmanvaihtoa manuaalisesti käynnistämällä tuulettimia ja avaamalla ovia. Toisessa vaiheessa 8 000 ppm:n kohdalla syttyy punainen valo ja annetaan äänihälytys. Tämä hälytys edellyttää alueen evakuointia. Viininvalmistamossa aiotaan lisätä valvontalaitteisiin jälkiasennuksena toiminto, joka avaa tuuletusaukot ja käynnistää tuulettimet automaattisesti 5 000 ppm:n kohdalla. Kun huoltopäällikkö Chuck Banksilta kysyttiin, miten heidän yksikkönsä ovat toimineet, hän vastasi: ”Valvontalaitteemme ovat toimineet moitteettomasti. Teemme kullekin valvontalaitteelle sen tarkkuuden varmistamiseksi kuukausittain tarkastuksen ja vuosittain kalibroinnin kannettavan Vaisala CARBOCAP® GM70 -hiilidioksidimittarin avulla.”

 

Hiilidioksidin (CO2) turvallisuustaso

ppm Turvallisuustasot:
5 000 ppm 8 tunnin jakso; aikapainotettu keskiarvo
30 000 ppm < 15 minuuttia; lyhytaikaisen altistuksen raja
50 000 ppm > 5 minuuttia; välitön hengenvaara

 

 

 


Hiilidioksidi (CO2) on suurina pitoisuuksina myrkyllinen kaasu.

ppm Hiilidioksidin vaikutus ihmisiin:
10 000 ppm Hengitys nopeutuu hieman.
30 000 ppm Hengitys nopeutuu kaksinkertaiseksi normaaliin nähden, ja henkilöllä ilmenee todennäköisesti kuulovaikeuksia, päänsärkyä ja verenpaineen nousua.
50 000 ppm Hengitys nopeutuu noin nelinkertaiseksi normaaliin nähden, myrkytysoireet käyvät ilmeisiksi ja voi tulla lievää tukehtumisen tunnetta.
75 000 ppm Hengitys käy erittäin raskaaksi, tulee päänsärkyä, näkö heikkenee ja korvissa alkaa soida. Päätöksenteko heikkenee, ja ihminen menettää  minuutissa.tajuntansa muutamassa 
> 100 000 ppm Ihminen menettää tajuntansa nopeasti. Pitkittynyt altistus suurille pitoisuuksille aiheuttaa tukehtumiskuoleman.

 

Chateau St. Jean Winery

Chateau St. Jean is a beautiful winery located in the Sonoma Valley of Northern California.

Food Technologies and Agriculture

Save energy, cut down costs and ensure safety by using accurate and stable measurement instruments.