Tarkat paikan päällä tehdyt mittaukset auttavat paineilman käyttäjiä alentamaan kustannuksia ja energiankulutusta

Mikko Nurminen from Walki and Sami Uusi-Erkkilä from SmartAir
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

SmartAir and Energy Oy auttaa asiakkaitaan varmistamaan paineilman laadun ja saatavuuden erilaisissa teollisissa sovelluksissa Vaisalan kannettavan Indigo80-näyttölaitteen avulla.

Mikko Nurminen, Walki ja Sami Uusi-Erkkilä, SmartAir & Energy. Kuva: Petri Parikka, Walki

SmartAir and Energy Oy (SmartAir) tukee paineilmaa käyttäviä teollisuusasiakkaitaan vihreässä siirtymässä auttaen niitä saavuttamaan energia- ja kustannussäästöjä.

”Osaamisemme ulottuu järjestelmän mitoituspalveluista paineilmajärjestelmän suunnitteluun ja edelleen sovelluksiin””, toimitusjohtaja Sami Uusi-Erkkilä sanoo. ”Tarjoamme monenlaisia ratkaisuja, joita sovelletaan eri tavoin eri yrityksissä samalla tavalla kuin kirurgi käyttää erilaisia instrumentteja leikkauksen eri vaiheissa.”

SmartAirin ratkaisut voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa vähentämällä paineilmavuotojen seurauksena syntyvää paineilmahävikkiä.

”Yleensä energiansäästöpotentiaali on vuositasolla vähintään 20 000 kWh, usein yli 50 000 kWh”, Uusi-Erkkilä paljastaa.

Laadukasta paineilmaa mahdollisimman edullisesti

Paineilmaa käyttävillä teollisuudenaloilla kastepisteen tarkka mittaaminen on tärkeää sekä taloudellisista että laadullisista syistä. Yritysten täytyy tuottaa paineilmaa mahdollisimman edullisesti mutta varmistaa samalla sen hyvä laatu ja saatavuus.

SmartAir tukee asiakkaitaan näiden vaatimusten täyttämisessä käyttämällä Vaisalan Indigo80-näyttölaitetta. Indigo80 on helppokäyttöinen kannettava laite, jossa on integroitu monikielinen käyttöliittymä, värinäyttö ja ohjauspainikkeet. Laite mahdollistaa luotettavat tarkistusmittaukset ja vianetsinnän, kenttäkalibroinnin ja ‑virityksen sekä prosessin valvonnan ja tietojen tallennuksen kentällä. 

”Indigo80:n käytettävyys on vertaansa vailla, ja mittaus voidaan aloittaa silmänräpäyksessä”, Uusi-Erkkilä kertoo. ”Arvostan Indigo80:ssä myös sen muotoilua ja yksinkertaista käyttöliittymää. Mielestäni teknologian tulee palvella ihmisiä eikä päin vastoin – ja siinä tämä tuote onnistuu. Monissa tapauksissa yritys voi saada tiedon paineilmajärjestelmässään esiintyvistä ongelmista vain ihmisten tekemien havaintojen kautta. Indigo80:n avulla voimme kerätä arvokasta tietoa, käsitellä sen ja lähettää sen eteenpäin.”

Vaisala Indigo80 poistaa arvailuihin liittyvät riskit ja epätarkkuudet ja varmistaa, että kastepistelukemat vastaavat todellisuutta.

”Kastepisteen mittaus paineilmajärjestelmissä on tärkeää myös ympäristösyistä. Miksi tuhlata energiaa, jos ei edes saavuteta vaadittua paineilman laatua?” Uusi-Erkkilä toteaa. ”Kastepisteen jatkuva valvonta mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmiin – esimerkiksi liikakosteuteen, joka voi aiheuttaa laitteiden ruostumista ja tarpeettomia kustannuksia.”

Walkin auttaminen paineilman saatavuuden ja laadun ylläpitämisessä

Yksi SmartAirin asiakkaista on Walki Oy Valkeakoski (Walki), joka valmistaa pakkausmateriaaleja kuluttaja- ja teollisuuskäyttöön sekä erilaisia rakennusalan käyttämiä materiaaleja. Täyttääkseen asiakkaidensa tarkat vaatimukset Walkin täytyy varmistaa käyttämänsä paineilman jatkuva korkea laatu. Tämä tarkoittaa minimaalista epäpuhtauksien määrää ja alhaista kosteutta, jotta voidaan estää erityisesti elintarvikepakkauksissa haitalliset bakteerikasvustot. Tehdas toimii vuorokauden ympäri, ja viime aikoina yhtiö on investoinut uusiin järjestelmiin voidakseen varmistaa paineilmatuotannon luotettavuuden. 

Walki pyysi SmartAiria varmistamaan, että sen paineilma täyttää paineilman puhtausluokat määrittävän kansainvälisen standardin ISO 8573-1 vaatimukset. Kun tuli aika toteuttaa Walkille sopiva ratkaisu, SmartAir kääntyi joidenkin keskeisten komponenttien osalta Vaisalan puoleen. 

”Koko tehtaan paineilmavirtaus ja yksittäisten linjojen paineilmakulutus mitataan verkon kautta”, Uusi-Erkkilä kertoo. ”Myös paineilman painetta ja kastepistettä valvotaan ympärivuorokautisesti. Jos laadussa ilmenee poikkeamia, päivystävälle operaattorille ilmoitetaan niistä tekstiviestillä. Asensimme tätä valvontaa varten lähettimen, ja voimme tarvittaessa tehdä kenttäkalibroinnin vertailumittauksen avulla.”

Paineilman laadunvarmistuksessa pientenkin kastepistelämpötilan muutosten mittaamisella ja niihin reagoimisella voi olla suuri merkitys. Indigo80:n myötä Walki saa käyttöönsä luotettavat kastepistemittaukset, jotka pidentävät paineilmajärjestelmän käyttöikää ja parantavat prosessin laatua varmistaen samalla asiakkaiden tiukkojen vaatimusten täyttymisen.
 

Tutustu Vaisala Indigoon

Image
HMP80 and the Indigo80

 

Vaisala Indigo80 on teollisuusolosuhteisiin soveltuva kannettava näyttölaite, joka on suunniteltu Vaisala Indigo ‑yhteensopivien mittapäiden vianmääritykseen, kalibrointiin ja viritykseen. Anturien tarkkuuden tarkistusmittauksiin sekä lyhytaikaiseen tietojen tallennukseen ja prosessin valvontaan sopiva Indigo80 mittaa monenlaisia suureita tarkasti. Laite voi olla samanaikaisesti yhteydessä kahteen Vaisalan mittapäähän tai lähettimeen. Lue lisää Indigo80:stä ja paranna kuivausprosessiasi.

Indigo-lähettimet

Indigo-lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Lähettimen näyttö on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun jokin asia on epäselvä, ongelmia ilmenee tai kun kentällä suoritetaan huoltotöitä. Lähettimen näytöllä näkyy myös mittapäiden mittaama tieto, joten käyttäjät näkevät, mitä mittauspisteissä tapahtuu. Kaikki Indigo-mittapäät voi yhdistää mihin tahansa Indigo-lähettimeen ja vaihtaa ilman prosessin keskeytymistä, mikä puolestaan vähentää käyttökatkoksia. Valitse tarpeisiisi sopiva lähetin seuraavista.

  • Indigo500-sarjan lähetin tarjoaa kahden mittapään ja usean parametrin tuen. Kosketusnäyttö mahdollistaa tietojen paikallisen visualisoinnin ja helpon pääsyn mittapään määrityksiin. Lisäksi lähettimessä on useita yhteys-, syöttöjännite- ja kytkentävaihtoehtoja.
  • Indigo300-sarjan lähettimet lähettävät mittausarvot automaatio- ja ohjausjärjestelmiin esimääritettyjen analogiasignaalien kautta. Lähettimiä voi käyttää myös itsenäisinä valvontalaitteina.
  • Indigo200-sarjan lähettimet mahdollistavat mittaustietojen helpon tarkastelun.