Genererar energi och kostnadsbesparingar vid användning av tryckluft

Mikko Nurminen from Walki and Sami Uusi-Erkkilä from SmartAir
Published:
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

SmartAir And Energy Oy förlitar sig på Vaisalas handhållna indikator Indigo80 för att hjälpa sina kunder att skydda kvaliteten och tillgängligheten av tryckluft i en mängd olika industriella tillämpningar.

Foto av Mikko Nurminen, Walki och Sami Uusi-Erkkilä, SmartAir And Energy av Petri Parikka, Walki

SmartAir And Energy Oy (SmartAir) fokuserar på att generera energi och kostnadsbesparingar för företag som använder tryckluft och att ge dem stöd i den gröna omställningen.

”Vår expertis omfattar allt från systemdimensioneringstjänster till utformning av ett helt tryckluftssystem hela vägen till tillämpningarna", säger företagets vd Sami Uusi-Erkkilä. ”Vi erbjuder flera lösningar och de tillämpas på olika sätt i olika företag, precis som en kirurg som använder olika instrument i olika skeden av en operation.”

SmartAirs lösningar kan generera betydande mervärden genom att minska tryckluftsspill som uppstår till följd av tryckluftsläckor.

”Typiskt är energibesparingspotentialen minst 20 000 kWh per år och ofta över 50 000 kWh per år”, säger Uusi-Erkkilä

Högkvalitativ tryckluft till lägsta möjliga kostnad

För företag som använder tryckluft är exakt mätning av daggpunkten viktig av både ekonomiska och kvalitativa skäl. Företag måste balansera behovet av att producera tryckluft till lägsta möjliga kostnad och samtidigt bibehålla kvalitet och tillgänglighet.

För att stödja sina kunder med dessa krav använder SmartAir Vaisala Indigo80. Vaisala Indigo80 är en lättanvänd bärbar enhet med inbyggt användargränssnitt på flera språk, färgdisplay och knappkontroller. Enheten möjliggör tillförlitlig stickprovskontroll och felsökning, fältkalibrering och justering, processövervakning och dataloggningsfunktioner på fältet. 

”Användbarheten hos Indigo80 är oöverträffad och mätningen kan startas på ett ögonblick”, säger Uusi-Erkkilä. ”Det jag uppskattar mest med Indigo80 är designen och det enkla användargränssnittet. Jag anser att tekniken ska tjäna människan, inte tvärtom – och det är precis det den här produkten gör. I många fall är mänskliga observationer det enda sättet för företag att avgöra om det finns problem med deras tryckluftssystem. Med Indigo80 kan vi samla in värdefull information, förfina den och skicka den vidare."

Vaisala Indigo80 undanröjer riskerna och oriktigheten som gissningar medför och säkerställer att daggpunktsavläsningarna stämmer överens med verkligheten.

”Daggpunktsmätning i tryckluftssystem är också viktigt av miljöskäl. Varför ska vi slösa energi om vi inte ens får den nödvändiga kvaliteten på tryckluften?”, frågar sig Uusi-Erkkilä. ”Kontinuerlig övervakning av daggpunkten möjliggör snabb reaktion på problem som fuktöverskott, vilket kan innebära problem med utrustningskorrosion och onödiga kostnader."

Hjälper Walki att upprätthålla tryckluftens tillgänglighet och kvalitet

En av SmartAirs kunder, Walki Oy Valkeakoski (Walki), tillverkar konsument- och industriförpackningsmaterial samt konstruktionsmaterial för byggbranschen. För att möta sina kunders höga krav måste den tryckluft de använder alltid vara av högsta kvalitet. Det innebär minimalt med föroreningar och låg fukthalt för att hämma bakterietillväxt, vilket är särskilt viktigt för livsmedelsförpackningar. Fabriken är igång dygnet runt och de har nyligen investerat i nya system för att säkerställa tillförlitligheten i tryckluftsproduktionen. 

Walki bad SmartAir säkerställa att deras tryckluft uppfyller kraven i ISO 8573-1, den internationella standarden som definierar renhetsklasserna för tryckluft. När det var dags att implementera en lösning för Walki vände de sig till Vaisala för nyckelkomponenterna. 

”Tryckluftsflödet för hela fabriken och tryckluftsförbrukningen för enskilda linjer mäts online”, förklarar Uusi-Erkkilä. ”På liknande sätt övervakas tryckluftens kvalitet dygnet runt när det gäller tryck och daggpunkt. Vid kvalitetsavvikelser meddelas operatören som är i tjänst via SMS. Vi installerade transmittern för att möjliggöra övervakningen och kan utföra fältkalibrering för att justera parametrar med hjälp av en jämförelsemätning.”

När man har att göra med tryckluft av hög kvalitet kan mätning av och reaktion på små förändringar i daggpunktstemperaturen göra stor skillnad. Med Indigo80 drar Walki nytta av tillförlitlig daggpunktsmätning som ökar livslängden på tryckluftssystemet och förbättrar processkvaliteten – samtidigt som de säkerställer att de uppfyller sina kunders krävande behov.
 

Upptäck Vaisala Indigo

Image
HMP80 and the Indigo80

 

Den handhållna indikatorn Vaisala Indigo80 är en bärbar mätare för industriellt bruk som designats för felsökning, kalibrering och justering av Vaisala Indigo-kompatibla prober. Indigo80 är perfekt för såväl stickprovskontroller av sensornoggrannhet som korttidsdataloggning och processövervakning. Den kan kommunicera samtidigt med upp till två Vaisala-prober och transmittrar och ger exakta mätningar för en rad olika parametrar. Läs mer om Indigo80 och förbättra din torkprocess.

Indigo-transmittrar

Indigo-transmittrar är värdenheter för Vaisala Indigo-kompatibla, fristående smarta prober. Det är praktiskt att ha en lokal display i transmittern när något är oklart eller när fel föreligger samt när underhållsarbete utförs på fältet. Data från prober visas dessutom på transmitterdisplayen så att användaren kan se vad som sker. Alla Indigo-prober kan anslutas till valfri Indigo-transmitter och bytas ut utan att processen avbryts, vilket minskar stilleståndstiden. Välj mellan följande transmittrar för dina behov:

  • Transmitter i Indigo500-serien stöder dubbla prober och flera parametrar. Pekskärmen ger tillgång till lokala datavisualiseringar och enkel åtkomst till konfiguration av proben. Transmittern ger dessutom utökade alternativ för anslutningsmöjligheter, matningsspänning och kabelanslutningar.
  • En transmitter i Indigo300-serien skickar mätvärden till automations- och styrsystem genom förkonfigurerade analoga signaler, och kan även användas för fristående övervakning.
  • Transmitter i Indigo200-serien möjliggör enkel utvärdering och visualisering av data.