Vaisala K-PATENTS® PR-43-A Hygieeninen refraktometri

3-A and EHEDG
Ainutlaatuinen, innovatiivinen ja hygieeninen Vaisala K-PATENTS ‑refraktometrijärjestelmä PR-43-A koostuu kompaktista tai mittapäätä käyttävästä refraktometrista sekä graafisesta käyttöliittymästä. Refraktometri on itsenäisesti toimiva laite. Sen mittausalue on 0–100 Brix, ja se tuottaa reaaliaikaista prosessinohjausta varten Ethernet-lähtösignaalin tai 4–20 mA:n lähtösignaalin, joka on suhteessa lämpötilakompensoituun Brix-arvoon. 

  • Kompakti hygieeninen refraktometrimalli PR-43-AC 2,5 tuuman ja sitä pienempiin putkiin.  Refraktometri asennetaan putken taitteeseen. Se asennetaan putken taitteen ulompaan kulmaan suoraan tai virtauskennon läpi hygieenisen kiinnityselementin tai Varivent®-liitännän avulla.
  • Hygieeninen refraktometri PR-43-AP soveltuu asennettavaksi suuriin putkiin, säiliöihin, keittimiin, kiteytyslaitteisiin ja kattiloihin, joiden lämpötila on enintään 150 °C. Refraktometri asennetaan putkeen tai säiliöön 2,5 tai 4 tuuman hygieenisen kiinnityselementin avulla.
  • Upotusasennettu hygieeninen refraktometri PR-23-APT soveltuu hygieenisiin asennuksiin keittimissä, jäähdytyskiteytyslaitteissa ja muissa säiliöissä, joissa on sekoitin tai kaavin. Refraktometri asennetaan APV-säiliön pohjalaipan kautta. Se voidaan asentaa myös höyryvaipan läpi.

Käyttöliittymävalikoimassa on niin kestäviä, monikanavaisia teollisuustietokoneita kuin kompakteja liittymiä ja verkkopohjainen versio, ja käyttäjä voi valita käyttötarkoituksen kannalta parhaan tavan hyödyntää refraktometrien mittaus- ja diagnostiikkatietoja. Refraktometrin käyttöliittymä voidaan asentaa paikallisesti kentälle, etäyhteydellä valvomoon tai kumpaankin paikkaan yhdistämällä käyttöliittymät verkon kautta.

Ominaisuudet
Anturien yleinen kalibrointi: kaikki anturit ovat keskenään vaihdettavissa.
Taitekertoimen (nD) koko mittausalue on 1,3200–1,5300, mikä vastaa 0–100 Brix-astetta.
Sanitary 3-A -sertifiointi, joka takaa elintarviketuotannon tiukimpien hygieniavaatimusten täyttymisen.
Kestää CIP- ja SIP-prosesseja sekä laitosten puhdistus- ja huuhtelutoimet.
Täysin digitaalinen järjestelmä: hiukkaset ja kuplat eivät vaikuta toimintaan tai tarkkuuteen.
CORE-optiikka: ei ryömintää, ei uudelleenkalibrointia, ei mekaanista säätöä.
PR-43-A-refraktometrissä on sisäänrakennettu verkkopalvelin ja mittalaitteen verkkosivu. Verkkosivun avulla käyttäjä voi valvoa, konfiguroida ja vahvistaa toimintoja sekä tehdä refraktometrin diagnostiikkatoimia Ethernet-yhteyden kautta.
Kompaktin mallin prosessilämpötila: –40 … +130 °C, mittapäämalli: –40 … +150 °C.
Nopea prosessin lämpötilamittaus sisäänrakennetun Pt1000-anturin ja automaattisen lämpötilakompensaation avulla.
Mittalaitteet on helppo tarkistaa käyttäjän omassa laadunvarmistusjärjestelmässä tietyn taitekertoimen omaavien standardiliuosten avulla.
Vaarallisille alueille on saatavilla parannetun turvallisuuden (Ex e) sertifikaatti
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Hygieniasertifiointi
3-A-symboli takaa, että hygieeninen refraktometri PR-43-A täyttää refraktometrejä sekä nesteiden pitoisuusmittauksissa käytettäviä energiaa absorboivia antureita koskevan standardin 46-04 vaatimukset, ja että se on läpäissyt kolmannen osapuolen puolueettoman 3-A-tarkastuksen.
Tarkka ja luotettava mittaus koko mittausalueella
Mittaus on tarkka koko Brix-pitoisuusalueella 0–100: taitekerroin nD ±0,0002 vastaa tyypillisesti ±0,1:tä Brix-astetta tai painoprosenttia.

Kuplat, hiukkaset, väri tai tärinä eivät vaikuta mittaukseen. Järjestelmä kestää CIP- ja SIP-puhdistuksen.
Ei säännöllistä huoltoa
Refraktometrissä ei ole lainkaan liikkuvia osia, jotka tarvitsisivat säännöllistä huoltoa.

Täysin digitaalinen mittalaite. Kalibrointi ilman ryömintää. Ei tarvetta uudelleenkalibroinnille ja mekaanisille virityksille.

Ladattavat tiedostot