H2O2-liuoksen pitoisuus, kondensaatiopiste ja suurin saavutettavissa oleva vH2O2-arvo

H2O2-liuoksen pitoisuus, kondensaatiopiste ja suurin saavutettavissa oleva vH2O2:n ppm-arvo
Julkaistu:
Life Science

Tämä blogikirjoitus on toinen osa neliosaista blogisarjaa, jossa kuvaamme, miten prosessiparametrit vaikuttavat kondensaatioon ja suurimpaan saavutettavissa olevaan vetyperoksidihöyryn ppm-arvoon biodekontaminaatiosovelluksissa. (Lue ensimmäinen kosteutta ja kondensaatiopistettä käsittelevä blogikirjoitus.)

Tässä sarjassa tuomme esiin neljä prosessiparametrisääntöä.  Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme toista sääntöä: 

Suurempi H2O2-liuoksen pitoisuus kasvattaa sitä H2O2-höyryn määrää, joka voidaan käyttää ennen kondensaation tapahtumista.

Sääntöä voi havainnollistaa seuraavilla kaavioilla (kuvat 2a ja 2b aihetta käsittelevästä asiantuntijaselvityksestä). Kaavioissa on esitetty kaksi samankaltaista biodekontaminaatiosykliä. Kummassakin syklissä lämpötila on 23 °C ja kosteustaso on aluksi 50 %RH ja lasketaan sitten kosteudenpoiston avulla 10 %RH:n tasolle asti ennen konditiointia.

Prosessien ero on niissä käytetyn H2O2-liuoksen pitoisuus. Kuvaajien siniset viivat esittävät biodekontaminaatiosykliä, jossa H2O2:n osuus on 12 % ja H2O:n osuus 88 % liuoksesta. Mustat viivat kuvaavat biodekontaminaatiosykliä, jossa liuoksessa on 59 m-% vetyperoksidia (H2O2) ja 41 % vettä (H2O). 

Höyrystynyttä vetyperoksidia (vH2O2) ruiskutetaan kammioon, kunnes saavutetaan kondensaatiopiste. Jotta kuvaajat olisivat realistisia, niissä on oletettu, että 10 % vH2O2:sta on hajonnut alkuarvosta ja lisää H2O2:ta höyrystetään sen kompensoimiseksi biodekontaminaatiossa.

Koska liuoksessa, jossa on alhaisempi pitoisuus (12 m-%), on 88 % vettä, kammio saavuttaa 100 %:n suhteellisen saturaation nopeammin kuin kammio, johon ruiskutetaan suuremman pitoisuuden (59 m-%) liuosta. (Lue lisää suhteellisesta kosteussaturaatiosta [%RS].)

On tärkeää havaita, että kun RS on 100 % ja kondensaatiopiste on saavutettu, vH2O2-pitoisuuden ppm-arvo ei enää kasva.  Alla on esitetty suurin saavutettavissa oleva vH2O2-pitoisuus 59 m-%:n vetyperoksidiliuosta, joka on 1 400 ppm ennen kondensaatiopisteen saavuttamista. Suurin 12 m-%:n pitoisuudella saavutettava vH2O2-pitoisuus on 700 ppm.

Image
Hydrogen Peroxide Aqueous Solution Percentage graphs during VHP bio-decontamination

 

Osana vH2O2-syklin kehitystyötä on riittävän monen log-yksikön vähennykseen kykenevän vH2O2 -pitoisuuden tunnistaminen. Liuoksen vahvuuden vaikutus kondensaatiopisteeseen (100 %RS) ja suurimpaan saavutettavissa olevaan vH2O2:n ppm-arvoon on tekijä, joka auttaa ymmärtämään syklin muodostumista ja varmistamaan toistettavissa olevan biodekontaminaatioprosessin. 

Lue lisää neljästä säännöstä asiantuntijaselvityksestä:  Kondensaatio: vaikutukset vetyperoksidihöyryä käyttävässä biodekontaminaatiossa

Kolmas blogikirjoitus: Lämpötila, kondensaatiopiste ja suurin saavutettavissa oleva vH2O2-pitoisuus biodekontaminaatiossa
 

Tutustu aihetta käsittelevään englanninkieliseen webinaaritallenteeseen.  

Voit halutessasi kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä alla oleviin kenttiin tai ottaa meihin yhteyttä

Webinaari: 
Usein esitettyjä kysymyksiä vH2O2-biodekontaminaation haasteista ja neuvoja niiden ratkaisemiseen

Katsottuasi tämän englanninkielisen webinaaritallenteen tiedät, miten kehitimme neljä sääntöä kondensaation ja suurimman saavutettavissa olevan vH2O2:n ppm-arvon keskeisten tekijöiden ymmärtämiseen. Sanna Lehtinen ja Joni Partanen kertovat kokemuksistaan sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät Vaisalan HPP270-sarjan mittapäitä höyrystyneen vetyperoksidin (vH2O2) mittaamiseen biodekontaminaatioratkaisuissa.  

Katso nyt

Kirjoita kommentti