HPP270-sarja höyrystyneen vetyperoksidin, kosteuden ja lämpötilan mittaukseen

biodekontaminaatioprosesseihin

Vaisalan PEROXCAP® HPP270 -sarjan vetyperoksidi-, kosteus- ja lämpötilamittapäät on suunniteltu vaativiin vetyperoksidilla tehtävän biodekontaminaation  sovelluksiin. Mittapäät ovat ihanteellisia käyttökohteissa, joissa edellytetään toistettavissa olevia, stabiileja ja tarkkoja mittaustuloksia, esimerkiksi isolaattoreissa, materiaalin siirtoon tarkoitetuissa olosuhdekaapeissa ja huonetiloissa joissa tehdään biodekontaminaatiota vetyperoksidihöyryllä. 

Optiot

Perusvaihtoehto, mittapää  HPP271, on tarkoitettu vain H2O2-höyryn pitoisuuden  mittaamiseen. Edistyksellinen  HPP272-mittapää mittaa kaikki biodekontaminaatioprosesseissa olennaiset prosessiparametrit, kuten vetyperoksidihöyryn pitoisuuden, lämpötilan, kosteuden sekä suhteellisena saturaationa että suhteellisena kosteutena, kastepisteen ja höyryn paineen.

Mittapäitä voidaan käyttää itsenäisinä laitteina tai yhdessä  Vaisala Indigo200    ja  Indigo520-lähettimien kanssa. Mittapään  liittäminen Vaisala Insight PC-ohjelmistoon mahdollistaa helpon määrityksen, kalibroinnin ja säädön.

Vetyperoksidihöyryanturi ja Indigo200‑lähetin laboratoriossa

Image

Vetyperoksidihöyryanturi ja Indigo520‑lähetin laboratoriossa

Image

Asiakkaiden mielipiteitä:

”Vaisalan teknologia vetyperoksidin luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausta varten on tällä hetkellä markkinoiden parasta. Sen ansiosta voimme luottaa mittaustietoihin ja voimme todistaa asiakkaillemme biodekontaminaatiomme tehokkuuden.”

Philippe Muylaert, dekontaminaatiopalveluiden asiantuntija, STERIS SAS

LUE KOKO TARINA

”Vaisalan mittapään kanssa on paljon helpompaa hallita prosesseja, erityisesti ilmankosteuden ollessa korkea. Työskentelemme usein olosuhteissa, joissa kosteus on jopa 70–80 %, joten HPP272 oli meille todellinen lahja.”

Jos van Daal, tekninen johtaja, Van Veldhuijzen-Boxmeer Disinfection Services

LUE KOKO TARINA

Tärkeimmät edut

Mittaa luotettavasti ja tarkasti korkeassakin kosteudessa

Älykkään mittaustekniikan ja kemikaalien poistotoiminnon ansiosta tarkkuus säilyy hyvänä kalibrointien välillä myös haastavissa ympäristöissä. Kemikaalien poistossa mahdollinen kontaminaatio poistetaan kuumentamalla anturi nopeasti. HPP270-sarjan mittapäissä käytettyä PEROXCAP‑anturia lämmitetään, jotta kosteus ei pääse tiivistymään sen pinnalle. Tämä mahdollistaa luotettavat mittaukset myös kosteissa olosuhteissa.

Kolme mittausparametria yhdellä laitteella

Vetyperoksidin lisäksi kompakti HPP272 mittaa myös lämpötilaa ja kosteutta sekä suhteellisena kosteutena että suhteellisena saturaationa. Tämä mahdollistaa tarkat vetyperoksidin ppm-arvot koko biodekontaminaatiosyklillä. Lisäksi sillä voi suorittaa kastepiste- ja höyrynpainemittauksia.

Onnistuneet tarkastukset

Toistettavissa olevat mittaukset auttavat läpäisemään tarkastukset.

Tuotteeseen liittyvät aineistot

e-kirja

Vetyperoksidihöyryn mittaamisen tekninen e-kirja

Tästä teknisestä e-kirjasta voit katsoa tärkeimmät vetyperoksidihöyryyn liittyvät muuntokaavat. Näiden kaavojen avulla voit tehdä muuntolaskelmasi itse.

Lue lisää

Asiakascase

TKSAGE Technology Group tarjoaa edistynyttä biodekontaminaatiota höyrystyneellä vetyperoksidilla

HPP270-mittapäiden käytön ansiosta TKSAGE on pystynyt parantamaan biodekontaminaatioratkaisujensa mukautettavuutta ja vakautta lisäämällä vH2O2-mittausten tarkkuutta ja herkkyyttä sekä ratkaisemalla kondensaation hallintaan liittyvät ongelmat.

Lue lisää

Laskuri

Vetyperoksidilaskuri

Tämän höyrystyneen vetyperoksidin laskurin avulla voit simuloida biodekontaminaatioprosesseja suljetuissa ja avoimissa järjestelmissä tai vapaan haihtumisen olosuhteissa. Valitse vain käyttämäsi menetelmä sekä syöteparametrit, kuten vaiheen kesto, lämpötila, ruiskutusnopeus ja H2O2-nesteen pitoisuus.

Lue lisää

Webinar

vH2O2 Calculator: How to simulate conditions in bio-decontamination processes

Learn how to simulate bio-decontamination conditions in closed and open systems, or under free evaporation conditions using our online H2O2 Calculator.

Register to watch

Asiakascase

STERIS tarjoaa tehokasta biodekontaminaatiota höyrystynyttä vetyperoksidia mittaavien tarkkojen anturien avulla

STERIS on vuosien ajan käyttänyt Vaisalan luotettavaa anturiteknologiaa. Vuonna 2018 STERIS kiinnostui Vaisalan uudesta ratkaisusta: HPP270-sarjan höyrystyneen vetyperoksidin mittapäästä.
Lue lisää

Asiakascase

COVID-19:ää vastaan höyrystyneen vetyperoksidin avulla tehtävällä biodekontaminaatiolla

Cleamixin biodekontaminaatioyksiköt ovat kannettavia, erittäin tehokkaita vetyperoksidihöyrygeneraattoreita. Generaattorit käyttävät Vaisalan HPP270-sarjan mittapäitä höyryn tuoton automaattiseen hallintaan biodekontaminaation aikana.

Lue lisää

Webinar

Humidity sensors in VH2O2 applications: Choosing the right sensor

In this webinar we compare relative humidity sensors, relative humidity sensors with a catalytic layer, and the combination of these two sensors in a single probe – Vaisala’s PEROXCAP® sensor.

Register to watch

Asiakascase

Sairaaloiden ja terveyskeskusten suojaaminen höyrystyneellä vetyperoksidilla

Iacobus toteuttaa usein biodekontaminaatiota sairaaloissa esimerkiksi potilashuoneissa ja leikkaussaleissa. Koska sairaaloissa sänkypaikoilla on aina kysyntää, huoneen biodekontaminaation kestolla on olennainen merkitys.

Lue lisää

Asiakascase

Stabiili H2O2-höyryn mittaaminen on suuri edistysaskel biodekontaminaatiossa

Höyrystyneestä vetyperoksidista (H2O2) on tulossa suosittu biodekontaminantti monenlaisissa sovelluksissa sen alhaisen myrkyllisyyden ja hyvän tehon vuoksi. Koska vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi, se on ympäristöystävällisempi ja turvallisempi käyttäjille kuin perinteiset biodekontaminaatiokemikaalit, kuten formaldehydi tai klooridioksidi.

Lue lisää

Asiakastarina

Miksi Vaisala on monien puolijohdevalmistajien suosima toimittaja, kun kyseessä on volframin CMP:n vetyperoksidipitoisuuden selvittäminen

Taitekerroinmittaus on yksinkertainen, kustannustehokas ja tarkka tekniikka, joka tarjoaa reaaliaikaiset tiedot lietemäisen seoksen koostumuksesta. Siksi refraktometri on ensisijainen valinta metrologiseksi mittalaitteeksi monille valmistuslaitoksille.

Lisätietoja