STERIS tarjoaa tehokasta biodekontaminaatiota höyrystynyttä vetyperoksidia mittaavien tarkkojen anturien avulla

STERISin biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science

STERIS tarjoaa laajan valikoiman vetyperoksidihöyryä (VHP®, vaporized hydrogen peroxide) hyödyntäviä biodekontaminaatiojärjestelmiä ja -palveluita, joissa käytetään Vaprox®-sterilisointiainetta viruksia, bakteereja, hiivasieniä ja bakteeri-itiöitä vastaan. Biodekontaminaatio vetyperoksidihöyryllä on ensiarvoisen tärkeää niin lääkkeiden ja bioteknologiatuotteiden valmistuksessa kuin maataloudessa ja terveydenhoitotiloissakin. STERISin biodekontaminaatiojärjestelmissä käytetään vetyperoksidihöyryn annostelua ”kuivaprosessina”, jolloin ei ole vaaraa, että pinnoille muodostuisi kondensaatiota. Höyrystyneellä vetyperoksidilla (H2O2) tapahtuvan dekontaminaation etuja ovat seuraavat:


• Helppo käyttää
• Tehokas biologista kontaminaatiota vastaan
• Ihanteellinen alhaisen lämpötilan prosesseille
• Prosessit pystytään validoimaan
• Soveltuu monenlaisille materiaaleille
• Ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää
• Ei jätä myrkkyjäämiä – vain vesihöyryä ja happea


Luotettu kumppani

STERIS on vuosien ajan käyttänyt Vaisalan luotettavaa anturiteknologiaa. Vuonna 2018 STERIS kiinnostui Vaisalan uudesta ratkaisusta: HPP270-sarjan höyrystyneen vetyperoksidin mittapäästä. Näissä mittapäissä käytetään PEROXCAP®-anturiteknologiaa. Anturit mittaavat tarkasti vetyperoksidipitoisuutta ppm-tasolla (parts per million, osaa miljoonasta) sekä erinäisiä muita parametreja. Näistä tärkeimpiä ovat suhteellinen kosteus, lämpötila sekä uutena parametrina suhteellinen saturaatio, joka osoittaa, milloin tapahtuu kondensaatiota.

Biodekontaminaation validointi

Pintojen desinfioinnissa ilman kautta tarkoituksena on todistaa, että bakteerit ja mikro-organismit on hävitetty, ja tulosten on osoitettava parasta mahdollista tehokkuutta biodekontaminoidulla alueella. Puhdastilojen biodekontaminaation validoinnissa STERISin on tärkeää käyttää erittäin tarkkaa anturia, joka tuottaa stabiileja ja toistettavissa olevia vetyperoksidihöyrypitoisuuden ppm-arvon mittaustietoja. Vaisalan ainutlaatuinen teknologia täyttää STERISin mittausten luotettavuutta ja toistettavuutta koskevat vaatimukset. Vaisalan ansiosta STERIS on kyennyt todistamaan puhdastilojen biodekontaminaationsa tehokkuuden.

”Vaisalan teknologia vetyperoksidin luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausta varten on tällä hetkellä markkinoiden parasta”, sanoo STERIS SAS:n dekontaminaatiopalveluiden asiantuntija Philippe Muylaert. ”Vaisalan HPP272-malli on tehokkain anturi vetyperoksidilla tapahtuvaa biodekontaminaatiota varten. Sen ansiosta voimme luottaa mittaustietoihin ja voimme todistaa asiakkaillemme biodekontaminaatiomme tehokkuuden.”

Muylaert arvostaa sitä, että HPP270-mittapäät tuottavat reaaliaikaisten tietojen lisäksi H2O2-pitoisuuden mittauskäyriä koko biodekontaminaatioprosessin ajalta. Prosessilinjalta saadut tiedot ovat hyödyllisiä prosessijakson kehittämisessä erityisesti siksi, että ne auttavat selvittämään binääriseoksen paineen, vesipitoisuuden, lämpötilan jne.


Höyrystyneen vetyperoksidin mittaus prosessilinjalta

Jotta vetyperoksidi pysyy kaasumaisena, sen lämpötilaa, suhteellista kosteutta, painetta ja tilavuutta on hallittava. Poikkeaminen ihanneolosuhteista voi aiheuttaa vetyperoksidihöyryn kondensoitumisen, eli H2O2 palaa luontaiseen tilaansa: nesteeksi.

STERISin kuivamenetelmässä on tärkeää välttää kondensaatiota, joka voisi aiheuttaa laitteiden toimintakyvyn heikkenemistä. Kun vetyperoksidihöyryä ei ole, ilman suhteellinen kosteus on sama kuin suhteellinen saturaatio (1). Kun vetyperoksidihöyryä on, suhteellinen saturaatio on suurempi kuin suhteellinen kosteus (2).

Relative Saturation and Relative Humidity in vaporized hydrogen peroxide biodecontamination


Vetyperoksidihöyryä hyödyntävissä biodekontaminaatioprosesseissa on vetyperoksidihöyryn lisäksi aina vesihöyryä. Kondensaation hallitsemista varten on tunnettava sekä vesihöyryn että vetyperoksidihöyryn aiheuttama ilmankosteus. Suhteellinen saturaatio on ainoa parametri, joka ilmaisee sekä vetyperoksidihöyryn että vesihöyryn pitoisuuden ilmassa. Suhteellisen saturaation arvoa on siten tärkeää seurata prosessin aikana, koska se ilmaisee höyryjen yhdistelmän – veden ja vetyperoksidin – saturaatiopisteen.


Luotettavat mittaukset tekevät prosesseistakin luotettavia

STERISin järjestelmiin tarvittiin mittapäät, jotka pystyvät tuottamaan tarkat vetyperoksidin ppm-arvon, lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja suhteellisen saturaation mittaukset. Vaisalan ainutlaatuista PEROXCAP®-vetyperoksidianturiteknologiaa käytettäessä HPP272-mittapää voi mitata myös kahta muuta parametria, joista voi olla hyötyä biodekontaminaatiossa: kastepistettä ja höyryn painetta.

Mittapää takaa luotettavat ja tarkat vetyperoksidimittaukset koko biodekontaminaatiosyklin ajan suuressakin kosteudessa. Vaisalan höyrystyneen vetyperoksidin mittapäiden luotettavien ja toistettavissa olevien mittausten ansiosta STERIS voi luottaa biodekontaminaatioprosessiensa tehokkuuteen, vuosittaisten auditointien onnistumiseen ja korkeaan lopputuotteiden laatuun.

Ota yhteyttä

Englanninkielinen webinaaritallenne: Kosteuden mittaus H2O2-biodekontaminaatiossa – suhteellinen saturaatio avaintekijänä

Tässä tunnin mittaisessa webinaarissa Vaisalan asiantuntijat kertovat kosteuden mittaamisen tärkeimmistä näkökohdista vetyperoksidihöyryllä tapahtuvassa biodekontaminaatiossa sekä suhteellisen saturaation mittauksen merkityksestä.

Webinaarissa käsittelemme seuraavia asioita:

    Tärkeimmät mittausarvot vetyperoksidilla tapahtuvassa biodekontaminaatiossa
    Kosteuden mittauksen yleiset sudenkuopat suljettujen tilojen biodekontaminaatiossa
    Tärkeä ero suhteellisen saturaation ja suhteellisen kosteuden välillä
    Vaisalan patentoidun PEROXCAP®-teknologian ainutlaatuiset ominaisuudet
    Kysymys- ja vastausaika

Katso nyt...