Sairaaloiden ja terveyskeskusten suojaaminen höyrystyneellä vetyperoksidilla

Vetyperoksidihöyrymittapää sairaalan biodekontaminaatiossa
Poland
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science
Iacobus on latinankielinen muunnos kreikankielisestä Iakobos-nimestä. Se tulee puolestaan heprean sanasta, joka tarkoittaa ”kantapäästä kiinni pitämistä”. Alkuperäisenä määritelmänä pidetään kuitenkin arameankielistä ilmaisua, joka tarkoittaa ”Jumala suojelkoon”. Vuonna 2014 Puolan Łódźissa perustettu yritys Iacobus Sp z.o.o tarjoaa dekontaminaatiopalveluita- ja laitteita. Iacobus myös huoltaa ja myy lääkinnällisiä laitteita ja on CLEAMIX-tuotteiden, KEN-laitepesukoneiden sekä TBT Medicalin, MDG Engineering srl:n ja CASPR Groupin tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä.

Johtava huoltoinsinööri Piotr Węgier on ollut Iacobuksella sen perustamisesta lähtien. ”Myymme ja huollamme desinfiointi-, sterilointi- ja biodekontaminaatiolaitteita”, Węgier sanoo. ”Meitä oli kolme insinööriä, joilla oli kokemusta lääkinnällisten laitteiden sekä sterilointi- ja biodekontaminaatiojärjestelmien huoltamisesta, kun päätimme perustaa yrityksen. Pääpainopisteemme on nyt terveydenhuollossa, lääkkeiden valmistuksessa ja ruoan tuotannossa.”
 
Iacobus toteuttaa usein biodekontaminaatiota sairaaloissa esimerkiksi potilashuoneissa ja leikkaussaleissa. Koska sairaaloissa sänkypaikoilla on aina kysyntää, huoneen biodekontaminaation kestolla on olennainen merkitys.
 
”Tavoitteena on sairaaloissa aina suorittaa biodekontaminaatio mahdollisimman nopeasti, koska sängyille on aina tarvetta”, Węgier sanoo. ”Ihannetapauksessa haluamme suorittaa täyden biodekontaminaation höyrystyneellä vetyperoksidilla, mutta koska aika on niin tärkeä resurssi, muunlaiset dekontaminaatiotavat ovat suosittuja. Auttaaksemme laitosten johtajia valitsemaan parhaan menetelmän pyrimme valistamaan heitä siitä, miksi vetyperoksidihöyryprosessit ovat niin tehokkaita. Markkinoilla on dekontaminaatiopalvelujen toimittajia, jotka tarjoavat aerosolidesinfiointia, otsonigeneraattoreita tai vastaavia järjestelmiä. Valitettavasti näiden menetelmien esitteissä saatetaan liioitella todellisia tuloksia.”
 
Koska Iacobus tarjoaa laitteita organisaatioille, jotka suorittavat dekontaminaatiota säännöllisesti, yritys tarjoaa myös koulutusta vH2O2-biodekontaminaatiolaitteiden käytöstä.
 
”Käytetty menetelmä on tärkeä, erityisesti vetyperoksidihöyryprosesseissa”, Węgier sanoo. ”Käyttämällä höyrystynyttä vetyperoksidia voidaan käyttää suuripitoisuuksista vetyperoksidiliuosta. Neste muunnetaan kaasumaiseen muotoon. Vetyperoksidin höyrystämiseen tarvittava lämpö on suurempi kuin veden höyrystämiseen tarvittava. Vetyperoksidihöyryä sisältävä ilma kondensoituu nopeammin. Tuotetulla kondensaatilla voi olla suuri H2O2-höyryn ppm-arvo (osaa miljoonasta). Tämä voi vahingoittaa pintoja, joten varovaisuutta on noudatettava.”
 
”Tämä on yksi tärkeimmistä eduista, joka saadaan, kun vH2O2-dekontaminaatio tehdään hyödyntäen Vaisalan HPP270‑anturia. Anturi antaa reaaliaikaisia tietoja, joten tiedämme, milloin kondensaatiopiste on lähellä.”
– Piotr Węgier, Iacobus Sp. z.o.o
Yksi Iacobusin käyttämistä höyrygeneraattoreista on Cleamixin kannettava vetyperoksidihöyrygeneraattori, joka on varustettu Vaisalan HPP270-vetyperoksidihöyrymittapäällä. Mittapäät mittaavat useita prosessiparametreja: vetyperoksidihöyrypitoisuutta, lämpötilaa, kosteutta (sekä suhteellisena saturaationa että suhteellisena kosteutena), kastepistettä ja höyrynpainetta. HPP270-sarjan mittapäät voidaan integroida höyrygeneraattoriin tai ohjausjärjestelmään.
 
Image
hydrogen peroxide vapor sensor VHP

”Sain tietää Cleamixin kannettavista generaattoreista Vaisalan webinaarista, Węgier sanoo. ”Tuote kiinnosti meitä kokonsa ja muotoilunsa vuoksi; se on matkalaukun kokoinen. Olemme saaneet vuosien ajan palautetta asiakkailtamme, että monien höyrygeneraattorien koko on ollut suurin haittatekijä prosessissa. Vie aikaa tuoda laite ja kaikki tarvittavat varusteet varastosijainnista dekontaminoitavalle kohdealueelle.

”Cleamixin höyrygeneraattorin kannettavuus oli suuri etu, ja olemme havainneet höyryn tuoton riittäväksi useimpiin sovelluksiimme. Usein dekontaminoitavien alueiden pinta-ala on alle 100 m2. Olimme myös hyvin kiinnostuneita HPP270-anturista, koska se tarjosi mahdollisuuksia muiden anturien testaamiseen ja kalibrointiin.”

 
Potilashuoneiden lisäksi sairaalat biodekontaminoivat tutkimushuoneita ja leikkaussaleja. Nämä huoneet ovat usein suuren riskin alueita avoimien haavojen ja ruumiinnesteiden vuoksi. Usealle lääkkeelle vastustuskykyiset eli multiresistentit organismit (MDRO) aiheuttavat maailmanlaajuisesti yhä suurempaa huolta, ja monet niistä pystyvät selviytymään muunlaisista puhdistusmenetelmistä, kuten rutiininomaisesta täyspuhdistuksesta. Dekontaminaatio höyrystyneellä vetyperoksidilla täyspuhdistuksen lisäksi voi merkittävästi vähentää ristikontaminaation riskiä.
 
 
 
Höyryfumigaatiota hyödyntävät biodekontaminaatioprosessit voivat kuitenkin aiheuttaa haasteita leikkaussaleissa. ”Leikkaussaleissa voi joskus olla ongelmana, että tuuletusjärjestelmää ei ole mahdollista sammuttaa”, Węgier sanoo. ”Yhdessä tapauksessa meillä oli huone, joka oli rutiininomaisesti desinfioitu aerosolilaitteilla. Meidät kutsuttiin tekemään vH2O2-biodekontaminaatio, kun heidän aerosolilaitteistonsa rikkoutui. Prosessin aikana huomasimme, että heidän tuuletusjärjestelmänsä imi H2O2-höyryä ulos huoneesta.
 
”Tämä kertoi meille, että huone ei ehkä ole tullut asianmukaisesti dekontaminoiduksi aikaisemmin, koska tuuletus on todennäköisesti imenyt suuren osan ilmassa olleesta aerosolidesinfiointiaineesta ulos huoneesta. Vaisalan HPP270-anturi osoitti meille reaaliaikaisilla mittauksillaan, mitä dekontaminaation aikana tapahtui, ja pystyimme sen ansiosta tunnistamaan ongelman.”
 
Koronaviruspandemian vuoksi on otettu käyttöön tiukempia desinfiointi- ja dekontaminaatioprotokollia, jotta COVID-19-tartuntoja ei välittyisi potilaiden välillä sairaaloissa. COVID-19-pandemian sekä muiden patogeenien kasvavan mikrobilääkeresistenssin vuoksi sujuva ja tehokas biodekontaminaatio on tulossa kriittiseksi julkisten tilojen turvallisuuden kannalta. Reaaliaikaisilla antureilla varustetut vetyperoksidihöyryjärjestelmät voivat tehokkaasti suojata julkisia tiloja, joissa ihmisten terveys on suurimman riskin alaisena.
 
”Pandemian alusta lähtien olemme nähneet asiakkaiden käyttävän vetyperoksidihöyryjärjestelmiään joka päivä, jopa useita kertoja päivässä”, Węgier sanoo. ”Ajankäyttö on aina ollut suuri haaste dekontaminaatiossa, mutta nyt tehokas ja nopea dekontaminaatio on entistäkin tärkeämpää.

”Tänä vuonna sairaaloissa on ollut tartuntatilanteita, joissa kaikki sairaalaosaston potilaat on testattu positiivisiksi koronaviruksen suhteen. Näissä tapauksissa koko osasto on täytynyt dekontaminoida mahdollisimman nopeasti. Vaisalan mittapäällä varustetut kannettavat höyrygeneraattorimme auttoivat meitä tekemään näistä osastoista turvallisempia henkilökunnalle ja potilaille.
 
 

Valvonta ja ohjaus älykkäällä vH2O2-anturiteknologialla

Tässä webinaarissa kerromme, kuinka voit toteuttaa vH2O2-prosessien valvonnan ja ohjauksen Vaisalan PEROXCAP®-teknologiaa hyödyntävien HPP270-sarjan mittapäiden ja Indigo-lähettimien avulla.
 
Käsittelemme vH2O2-biodekontaminaation tehokkuuden kannalta tärkeitä muuttujia ja näytämme, miten voit estää kalliit ja aikaa vievät ei-toivotut olosuhteet.
 

Uusi kolmen parametrin PEROXCAP®-mittapää H2O2-biodekontaminaatioprosesseihin

 

Biodekontaminaatioprosessien validointi on nyt helppoa jopa kosteissa ympäristöissä. Uusi kolmen parametrin mittapää Vaisala PEROXCAP® HPP272 on kehitetty alkuperäisille laitevalmistajille, palveluntarjoajille ja loppukäyttäjille, jotka käyttävät H2O2-höyryä biodekontaminaatioprosesseihin.
 
Katso video tai lue lisää.