TKSAGE Technology Group tarjoaa edistynyttä biodekontaminaatiota höyrystyneellä vetyperoksidilla

Puhdashuoneen biodekontaminaatiossa käytettävä vetyperoksidihöyryanturi
Julkaistu:
Life Science

Katso PDF

TKSAGE (Shenzhen) Technology Group Co., Ltd. on puhdistus- ja sterilointiteknologian tutkimus- ja tuotekehitystä, laitteita ja asennuspalveluja tarjoava yritys, joka on sitoutunut löytämään uusinta teknologiaa käyttäviä ratkaisuja life science- ja terveydenhuoltoalan asiakkailleen. Vuonna 2008 perustettu TKSAGE on aina pitänyt tuotteiden laatua ykkösprioriteettinaan. Kysynnän kasvaessa sillä oli kuitenkin edessään suuri haaste: miten päivittää tuotteet ja palvelut täyttämään koko ajan haastavampien sovellusympäristöjen, monimutkaisempien käyttöskenaarioiden ja tarkempien mittausten vaatimukset.

Koronapandemia toi mukanaan uusia haasteita sairaaloiden, laboratorioiden ja biolääketieteen laitosten biodekontaminaatiolle. Puhtailla laitteilla ja sterilointiprosesseilla on keskeinen rooli etsittäessä vastausta näihin haasteisiin. Selvitettyään markkinoilla olevat ratkaisut TKSAGE valitsi Vaisalan HPP270-vetyperoksidihöyrymittapäät isolaattoreissa, materiaalinsiirtokammioissa ja muilla alueilla käytettävien biodekontaminaatiojärjestelmiensä osaksi. HPP270-mittapäiden käytön ansiosta TKSAGE on pystynyt parantamaan biodekontaminaatioratkaisujensa mukautettavuutta ja vakautta lisäämällä vH2O2-mittausten tarkkuutta ja herkkyyttä sekä ratkaisemalla kondensaation hallintaan liittyvät ongelmat.

Tehostettua teknologiaa rokotteiden valmistukseen

Biolääketieteen sovelluksissa käytettävä bioturvallinen siirtokammio on kriittinen ympäristö, jota käytetään materiaalien siirtämiseen matalamman tason puhdasalueilta korkeamman tason alueille. Siirtoprosessin aikana kammioon ruiskutetaan höyrystynyttä vetyperoksidia, joka dekontaminoi materiaalien pinnat. Tämä vähentää esimerkiksi mikrobikontaminaatiota Covid-19-rokotteiden valmistusprosessissa. 

Covid-19-rokotteiden valmistuksessa virusta viljellään niin sanotulla suoja-alueella. Kontaminaation välttämiseksi kaikki tälle alueelle tuleva tai siltä lähtevä materiaali täytyy dekontaminoida. Myös rokoteampullien täyttöympäristön puhtausvaatimukset ovat erittäin tiukat, ja kaikki ympäristöön tuleva materiaali täytyy dekontaminoida perinpohjaisesti.

"Vetyperoksidihöyryllä desinfioitavassa siirtokammiossa on erittäin tiukat puhtausvaatimukset, ja Vaisalan HPP270-anturi vahvistaa sen laatua ja toimivuutta entisestään" TKSAGEn tekninen johtaja Zhu Zhengcai sanoo.

"Innovatiivisella HPP270-anturilla on parempi mittaustarkkuus ja laajempi mittausalue kuin perinteisillä sähkökemiallisilla antureilla, joten se varmistaa erittäin tehokkaan biodekontaminaation."  – Zhu Zhengcai

HPP270-anturit on suunniteltu säilyttämään tarkkuutensa myös biodekontaminaatioympäristöissä, joissa käytetään suurta vetyperoksidipitoisuutta. Kun vH2O2-pitoisuus vähitellen pienenee, HPP270 suorittaa dynaamisia mittauksia ja antaa palautetta, mikä ei olisi mahdollista sähkökemiallisia antureita käytettäessä. HPP270:llä on myös laaja mittausalue, ja myös sen kyky antaa erillinen mittaustulos suhteelliselle saturaatiolle tuo merkittäviä lisähyötyjä.

"Koska voimme hallita kondensaatiota käyttämällä suhteellisen saturaation arvoa, voimme helposti pienentää korroosioriskiä. Ennen HPP270-anturien käyttöönottoa meidän täytyi tehdä monimutkaisia laskelmia voidaksemme määrittää kondensaatiopisteen", Zhu Zhengcai sanoo. "HPP270 antaa meille tämän arvon suoraan. Muissa antureissa ei ole tällaista toimintoa."

Erittäin hyvä kestävyys ja tuotteen laatu

Vetyperoksidihöyryllä tehtävässä biodekontaminaatiossa höyrystetään vetyperoksidia sisältävää nestettä, jolloin nestemäinen desinfiointiaine muuttuu kaasumaiseksi. Tässä olomuodossaan vetyperoksidi tuhoaa tehokkaasti mikro-organismeja, kuten bakteereja, sieniä, homeita, viruksia ja itiöitä, hapettamalla ne. Kun biodekontaminaatio on valmis, vH2O2 hajoaa nopeasti vedeksi ja hapeksi, joten se on täysin myrkytön desinfiointiratkaisu.

Höyrystyneellä vetyperoksidilla on kuitenkin joitakin sivuvaikutuksia. Ensinnäkin se on voimakas hapetin, joten se voi syövyttää joitakin materiaaleja ja laitteita.

"Aiemmin markkinoilla ei ollut höyrystynyttä vetyperoksidia kestäviä lämpötila- ja kosteusantureita. Vaisala kehitti kestävän tuotteen, jossa on monenlaisia testitoimintoja... HPP270:n, jota nyt käytämme." – Zhu Zhengcai

Kun TKSAGEn hainanilaisen asiakkaan täytyi desinfioida erittäin kuuma ja kostea ympäristö, sen anturit kestivät vaurioitumatta vain kolme kuukautta. "Vaisalan HPP270 antaa järjestelmillemme ainutlaatuisen kyvyn hallita kondensaatiota, mikä auttaa suojaamaan materiaaleja", Zhu Zhengcai sanoo. "Menimme asiakkaan tiloihin testaamaan mittapäitä. Havaitsimme, että HPP270:n ominaisuudet yhdessä korroosionkestävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon (IP65) kanssa antavat asiakkaalle paljon kolmea kuukautta pidemmän mittapäiden käyttöajan. Lopulta asiakas valitsi järjestelmämme."

Vaisalan HPP270-sarjan mittapäät ovat löytäneet paikkansa myös TKSAGEn siirtokammioratkaisuista. TKSAGEn osuus siirtokammioiden vH2O2-biodekontaminaatiotuotteiden markkinoista on selvästi kilpailijoita suurempi, noin 70 %.

"Kun alun perin [2019] otimme yhteyttä Vaisalan myyjään, hän teki meihin vaikutuksen käytännöllisellä ja realistisella asenteellaan. Koko prosessi ensimmäisestä kontaktista yhteydenpitoon, ratkaisujemme ymmärtämiseen ja HPP270:n testaamiseen järjestelmissämme sujui mutkattomasti." – Zhu Zhengcai

Käyttäjäystävällinen biodekontaminaatio

Vaisalan myynnin käytännöllisen lähestymistavan lisäksi myös myynnin jälkeinen tuki toi turvallisuuden tunnetta. "Vuonna 2020 yksi asiakkaistamme havaitsi ongelman, joka vaati kiireellistä tukea", Zhu Zhengcai sanoi. "Vaikka kyseessä oli viikonloppu, Vaisalan asentajat huolsivat anturit ja toimittivat ne käyttöpaikalle vielä samana päivänä. Ongelma ratkaistiin nopeasti. Vaisalan reaktionopeus on alalla vertaansa vailla."

Kestävät mittausratkaisut ja asiantuntevat tukipalvelut ovat nostaneet Vaisalan TKSAGEn arvokkaaksi yhteistyökumppaniksi.

vH2O2-laskuri: Biodekontaminaatioprosessien olosuhteiden simulointi

Tässä englanninkielisessä webinaarissa Vaisalan tuotepäällikkö Joni Partanen antaa käytännön opastusta Vaisalan vH2O2-laskurin käyttöön. Joni kuvaa teoreettisen mallin ja todellisten tietojen välisiä eroja, kuten materiaalien, höyrygeneraattorien ja HEPA-suodattimien vaikutusta. Webinaarista opit, miksi on tärkeää saada prosessi hallintaan tarkkojen höyrystyneen vetyperoksidin mittausten avulla.

Aiheet:
•    laskurin parametrien yleiskatsaus 
•    eri biodekontaminaatiomenetelmien yleiskatsaus
•    käyttöesimerkkejä
•    teoria (simulaatio) vs. käytäntö (todelliset tiedot).

Katso webinaari

HPP270-mittapään kalibrointi HMK15:n avulla

Katso esittely PEROXCAP-anturin kalibroinnista ja virityksestä Insight-ohjelmiston ja HMK15:n avulla.