Vaisala K‑PATENTS® PR-23-GP/GC prosessirefraktometri

PR-23-GP prosessirefraktometri

on ihanteellinen yleismittalaite pitoisuuksien mittaukseen sokerin jauhamis- ja jalostusprosesseissa. PR-23-GP-anturi asennetaan laipan tai puristimen avulla.

Mittausalue on 0–100 painoprosenttia. Tarkkuus on tyypillisesti ±0,1 prosenttia, ja mittausta kompensoidaan automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Matalan ja korkean pitoisuuden hälytykset voidaan konfiguroida.

Digitaalisen tunnistinteknologian ansiosta liukenemattomat hiukkaset tai kiteet eivät vaikuta PR-23-GP:n liuenneen sokerin mittaukseen. Se on siten luotettava mittalaite sokeriliuoksen/emäliuoksen pitoisuuden valvontaan kiteytymisprosessissa.

Pienikokoinen prosessirefraktometri PR-23-GC

PR-23-GC on pienikokoinen yleiskäyttöinen mittalaite teollisuuden pieniin putkistoihin ja ohituslinjoihin. PR-23-GC-anturi on helppo asentaa prosessiin joko suoraan putken kulmayhteeseen Sandvik-liittimellä tai suoraan putkeen kiekko- tai putkityyppisen virtauskennon kautta.

Laipaton kiekkotyyppinen virtauskenno on pienikokoinen vaihtoehdo perinteisille laipallisille putkivirtauskennoille. Kiekko viittaa virtauskennon runkoon, joka asennetaan DIN-, ANSI- tai JIS-putkilaippojen väliin pulteilla ja muttereilla. Kiekkotyyppisen virtauskennon runko on yksiosainen, eikä siinä ole hitsaussaumoja. Jos raskaat olosuhteet tai aggressiivinen prosessineste edellyttävät materiaalilta parempaa kemikaalinkestävyttä, saatavana on erityisvalmisteisia märkäosia ja seoksia.

Mittausalue on 0–100 painoprosenttia. Tarkkuus on tyypillisesti ±0,1 prosenttia, ja mittausta kompensoidaan automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Matalan ja korkean pitoisuuden hälytykset voidaan konfiguroida. Digitaalisen mittausteknologian ansiosta suuretkaan määrät leijuvia hiukkasia, kuplia tai värimuutoksia eivät vaikuta mittaustarkkuuteen.

Jokaisen anturin mukana toimitetaan kalibrointisertifikaatti, jossa anturin antamaa tulosta verrataan standardinesteisiin. Kalibrointi ja tarkkuus voidaan vahvistaa paikan päällä käyttämällä sertifioituja taitekerroinnesteitä ja Vaisalan dokumentoitua menettelyä.

Ominaisuudet
Anturien yleinen kalibrointi: kaikki anturit ovat keskenään vaihdettavissa.
Taitekertoimen (nD) koko mittausalue on 1,3200–1,5300, mikä vastaa 0–100 Brix-astetta.
Täysin digitaalinen järjestelmä: hiukkaset, kiteet ja kuplat eivät vaikuta toimintaan tai tarkkuuteen.
CORE-optiikka: ei ryömintää, ei uudelleenkalibrointia, ei mekaanista säätöä.
Ethernet-yhteys ja etäpaneeli tietojen kirjausta ja etäkäyttöä varten.
Prosessin lämpötila-alue: −20 ... +150 °C.
Nopea prosessin lämpötilamittaus sisäänrakennetun Pt1000-anturin ja automaattisen lämpötilakompensaation avulla.
Kaksi yhteyttä: yksi lähetin voi käyttää kahta anturia. Toinen anturi on helppo integroida myöhemmin.
Mittalaitteet on helppo tarkistaa käyttäjän omassa laadunvarmistusjärjestelmässä tietyn taitekertoimen omaavien standardiliuosten avulla.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Suunniteltu vaativiin ympäristöihin
Vaisala K-PATENTS -prosessirefraktometrit PR-23-GC ja PR-23-GC yhdistävät kehittyneen CCD-kamerateknologian ja kestävän teräksisen mittapään. Mittapää on suunniteltu vaativiin prosessiolosuhteisiin, joissa on korkeita lämpötiloja, painetta ja tärinää.

Märkäosien erityismateriaalit kestävät syövyttävää prosessinestettä ja raskaita olosuhteita.
Helppo ja kustannustehokas asentaa ja käyttää
Prosessirefraktometri PR-23-G asennetaan pääprosessilinjaan, ohituslinjaan tai säiliöön suoraan Sandvik-liittimellä tai suoraan putkeen kiekko- tai putkityyppisen virtauskennon kautta.

Mallit sisältävät Ethernet-pohjaisen tietoliikenneratkaisun, joka mahdollistaa yhteyden tietokoneverkkoihin ja Internetiin. Liittymän kautta saadaan reaaliaikaisia mittaus- ja diagnostiikkatietoja, ja se on tärkeä väline parametrimuutosten ja ohjelmistopäivitysten tekemiseksi.

Refraktometrissä ei ole lainkaan valoja tai liikkuvia osia, jotka tarvitsisivat säännöllistä huoltoa tai kalibrointia. Asenna ja unohda -ratkaisu varmistaa edulliset omistuksen kokonaiskustannukset.
Tarkka ja luotettava
Vaisala K-PATENTS -prosessirefraktometrien PR-23-GC ja PR-23-GP mittaustulos perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan, joka hyödyntää puolijohdeoptiikkaa ja CCD-kameraa taitekertoimen digitaalisessa mittauksessa. Mittaustarkkuus on ±0,0002 RI, mikä vastaa ±0,1 painoprosenttia.

Digitaalisen mittausteknologian ansiosta suuretkaan määrät leijuvia hiukkasia, kuplia tai värimuutoksia eivät vaikuta mittaustarkkuuteen.

Ladattavat tiedostot

Menestystarinoita