Prosessirefraktometrit ja järjestelmät – tuki ja ladattavat tiedostot

Hyväksynnät ja testisertifikaatit

PR-43

PR-23

Virtauskennon valintatyökalu

Virtauskennon valintatyökalu on Excel-laskentataulukko, jonka avulla voit tarkistaa virtausnopeuden prismalla ja valita sovellukseesi parhaiten sopivat virtauskennovaihtoehdot.

Avaa: Virtauskennon valintatyökalu (Excel)

Virtauskennon valintatyökalun käyttäminen

  • Valitse toimiala.
  • Valitse mittaukset metrijärjestelmässä tai tuumina.
  • Syötä virtausnopeuden Q ja putken koon arvot valkoisiin ruutuihin. Ohjelma tarkistaa virtausnopeuden ja antaa sopivat virtauskennovaihtoehdot näihin virtausolosuhteisiin.

Virtauskennon valintatyökalun käyttäminen

  • Voit käyttää virtauskennon valintatyökalua ja syöttää virtauskennon tuloputken halkaisijan ja virtausnopeuden Q-arvon valkoisiin ruutuihin selvittääksesi, mikä olisi suositeltava virtausnopeus prismalla kyseisellä vaihtoehdolla.

Käyttöoppaat, ohjeet ja videot

Huomaa, että on käyttäjän vastuulla noudattaa valmistajan antamia turva- ja käyttöohjeita. Asiakkaan organisaatiolla on vastuullaan kehittää ja ylläpitää työturvallisuutta ja luoda turvallisuuskulttuuri, jossa yksittäisten työntekijöiden odotetaan noudattavan turvaohjeita kaikkina aikoina. Mitään turvaohjeiden laiminlyöntiä tai turvallisten käytäntöjen noudattamatta jättämistä ei tule hyväksyä. Valmistajan vastuulla on tuottaa tuotteita, jotka ovat turvallisia käyttää, kun ohjeita noudatetaan.

Käyttöoppaamme, ohjeemme ja videomme on jaettu seuraavien tuotemalliluokkien perusteella:

PR-43
Prosessirefraktometri PR-43-A/P/G

PR-33
Prosessirefraktometrit PR-33-AC/S

PR-23
Prosessirefraktometri PR-23-A/G/M/W/RP
SAFE-DRIVE-refraktometri PR-23-SD

FJB
Fieldbus-kytkentärasia

DD-23
Digitaalinen polttolipeän turvajärjestelmä DD-23

DD-01
Digitaalinen polttolipeän turvajärjestelmä DD-01

FC-11
Kenttätietoliikennelaite FC-11

PR-21-S
Prosessirefraktometri PR-21-S

PR-03
Prosessirefraktometri PR-03

PR-01-S
Prosessirefraktometri PR-01-S

Materiaalin turvallisuustiedotteet (MSDS)

Vaisalan myymien immersionesteiden MSDS-tiedotteet toimitetaan immersionestepakkausten mukana, ja ne ovat saatavana myös tältä sivulta sekä valmistajan (Cargille) kotisivulta.

Materiaalin turvallisuustiedotteet EU:ta/ETA:ta varten

Laatinut Cargille Laboratories
Kattava turvallisuustiedote sisältää tietoja nesteiden sisällöstä ja varastoinnista sekä ensiaputoimista altistumisen sattuessa. Turvallisuustiedote toimitetaan pakkauksen mukana.

Materiaalin turvallisuustiedotteet USA:ta varten

Vaisalan myymien immersionesteiden MSDS-tiedotteet toimitetaan immersionestepakkausten mukana, mutta tiedot ovat saatavana myös valmistajan kotisivulta. Voit ladata asianomaisen MSDS-tiedotteen osoitteesta www.cargille.com/msds.shtml. Valitse oikea taitekerroinsarja avattavasta Immersionesteet-valikosta.

Turvallisuustietoyhteenveto (PDF)
Laatinut Vaisala
Tämä yhteenveto antaa yleiskatsauksen turvatoimista.