Pohjoismaiset datayritykset paljastavat autojättien sokean pisteen itseajavien autojen kehityksessä

Road weather illustration
Julkaistu:
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
17.7.2023

Pohjoismaiset datayritykset paljastavat autojättien sokean pisteen itseajavien autojen kehityksessä

Autoteollisuuden toimijat ovat sijoittaneet autonomisen ajamisen teknologioihin yli sata miljardia dollaria ja odottavat nyt vastinetta rahoilleen. Suomalaisen Vaisala Xweatherin ja ruotsalaisen NIRA Dynamicsin asiantuntijat kertovat ajokelidatan tarjoavan autojäteille ohituskaistan itseohjautuvien autojen tuontiin markkinoille.

Autonominen ajaminen on jo vuosia ollut yksi autoteollisuuden tärkeimmistä investointikohteista. McKinsey & Co:n raportin mukaan näiden teknologioiden kehittämiseen sijoitettiin vuosien 2010 ja 2020 välillä yli 100 miljardia dollaria. Silti asiantuntijat näkevät esteitä autonomisen ajamisen leviämiselle: autoteollisuus ei ole vielä riittävissä määrin huomioinut autojen toimintaedellytyksiä muuttuvissa sääolosuhteissa.

Yksi näistä asiantuntijoista on Petri Marjava, Vaisala Xweatherin autoteollisuusliiketoiminnan johtaja. Marjavan mukaan Vaisala on onnistunut saavuttamaan johtoaseman autoteollisuuden ajokelidatan ja -ratkaisujen tarjoajana.

"Autoteollisuus on antanut liian vähän huomiota ajokelille merkittävänä autonomisen ajamisen kynnyskysymyksenä. Olemme oppineet hyväksymään inhimillisen virheen valitettavana osana tieliikennettä, mutta miten suhtaudutaan, jos onnettomuuden aiheuttaisikin itseajava auto, joka ei tiennyt tien olevan jäässä?" Marjava kysyy.

"Tällä hetkellä suurin osa autonvalmistajien ponnisteluista on keskittynyt autonomisen ajamisen ratkaisuihin, jotka pystyvät navigoimaan aurinkoisissa ja kuivissa olosuhteissa. Kuitenkin Suomessa ja suuressa osassa maailmaa sää voi muuttua nopeasti ja auton on selviydyttävä esimerkiksi sateesta, sumusta tai jäästä. Ilman tätä ei itseohjautuvista ajoneuvoista voi syntyä aidosti skaalautuvaa liiketoimintaa."

YK:n Euroopan talouskomissio UNECEn tilastojen mukaan noin kolmasosa Suomessa tapahtuvista auto-onnettomuuksista tapahtuu haastavissa keliolosuhteissa. Saksassa ja Isossa-Britanniassa vastaava luku on neljännes ja Yhdysvalloissa yksi viidestä. Autojen kyky selviytyä muuttuvissa olosuhteissa vaikuttaa siis merkittävästi siihen, katsotaanko itseohjautuvat autot turvallisiksi tieliikennekäytössä.

Ensimmäiset autonvalmistajat tunnistaneet ajokelidatan merkityksen

Sää on nousemassa myös autonvalmistajien agendalle. Yksi edelläkävijöistä on Volkswagen Groupin ohjelmistokehityksestä vastaava tytäryhtiö CARIAD, joka palvelee autobrändejä, kuten Volkswagen, Audi, Porsche ja Skoda. CARIAD julkaisi hiljattain yhteistyön NIRA Dynamicsin ja Vaisala Xweatherin kanssa koskien tiesää- ja ajo-olosuhdedataa, jota tullaan hyödyntämään kuljettajaa avustavissa järjestelmissä (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) ja autonomisen ajamisen (Autonomous Driving, AD) toiminnoissa Volkswagen-konsernin ajoneuvoissa.

NIRA toimii ajoneuvodatan parissa ja keskittyy erityisesti analysoimaan dataa älykkäistä rengassensoreista tien kunnon ja kitkan määrittämiseksi. NIRA ja Vaisala Xweather tarjoavat CARIADille reaaliaikaista dataa useista lähteistä, mukaan lukien verkottuneista ajoneuvoista, sekä ajokeliennusteista

"Älykkäämmät ja turvallisemmat tiet saavutetaan korkealaatuisella ajokelidatalla. Yhdistämme tietoa useista lähteistä, jotta pystymme rakentamaan kattavan ja reaaliaikaisen kuvan tieympäristöstä. Tämä luo perustan avustetulle ja autonomiselle ajamiselle ja auttaa autoja tekemään oikeita päätöksiä myös odottamattomissa ajo-olosuhteissa", selittää NIRAn toimitusjohtaja Lisa Åbom.

Luottamuskysymys – keli ei saa yllättää robottiautoa

Parantunut liikenneturvallisuus ja onnettomuuksien vähentyminen ovat itseohjautuvien autojen odotetuimpia etuja, mutta Marjava uskoo, että suuren yleisön luottamuksen saavuttaminen vaatii aikaa ja kouluttamista. Tätä näkemystä tukee myös Iso-Britannian valtionhallinnon alaisen toimijan, Centre for Data Ethics and Innovationin, koostama raportti, jonka mukaan luottamuksen syntymiseen ei välttämättä riitä, että itseohjautuvat autot olisivat todistetusti ihmiskuskeja turvallisempia. Raportti toteaa, että kansan voi olla vaikeampi hyväksyä onnettomuuksia, jotka aiheutuvat "kasvottomien teknologiayritysten" toiminnasta verrattuna inhimillisen virheen aiheuttamiin onnettomuuksiin.

Sosiaalinen hyväksyntä onkin yksi keskeisimmistä esteistä itseohjautuvien teknologioiden leviämiselle. Marjava uskoo, että luottamuksen rakentaminen on aloitettava lisäämällä ymmärrystä siitä, miten nämä ajoneuvot ja teknologiat toimivat. Helppo ensimmäinen askel on tehdä turvallisuusominaisuudet näkyvämmiksi kuljettajille auton tieto- ja navigaatiojärjestelmän kautta.

"Nykyisin kuljettajat saavat säähän ja ajokeliin liittyen vain yleisen tason varoituksia, kuten alhaisesta lämpötilasta varoittavan lumihiutalesymbolin mittaristoon lämpötilan laskiessa tietyn rajan alle. Jos ajokelidataa lisättäisiin auton navigointijärjestelmään, voi kuljettaja saada reaaliaikaista tietoa suunnittelemalleen reitille esimerkiksi jäisiin tieosuuksiin liittyen", Marjava selittää. "Kuljettajat, jotka tottuvat näkemään itselleen hyödyllisiä kelivaroituksia, saattaisivat myös olla luottavaisempia kokeilemaan kehittyneempiä autonomisia ajotoimintoja."

Myös Åbom näkee hyötyjä siinä, että ajokelitietoa hyödyntäviä avustavia toiminnallisuuksia tuodaan vähitellen yleisön saataville: "Jo nyt on saatavilla dataa, joka mahdollistaa esimerkiksi mukautuvan vakionopeudensäätimen älykkäämmän toiminnallisuuden, joka sopeuttaa automaattisesti ajoetäisyyttä edessä olevaan autoon tien todellisen pidon ja kelin perusteella. Toinen esimerkki on kaista-avustin, joka automaattisesti vähentää ajonopeutta ennen vaarallista mutkaa. Jotta kuljettajat oppivat luottamaan itseohjautuviin toiminnallisuuksiin, on kuljettajaa avustavien järjestelmien ensin tultava paremmiksi."

Pelkät ajoneuvoihin asennetut sensorit eivät riitä

Satojen miljardien investoinneista huolimatta autoteollisuus ei ole vielä ratkaissut yhtä tärkeää kysymystä: kuinka tehdä autonomisesta ajamisesta voitollista liiketoimintaa pitäen samalla uusien autojen hinnat suuren yleisön saavutettavina.

Marjava uskoo, ettei autoihin voida lisätä rajattomasti uusia sensoreita ilman, että hinnat nousevat kohtuuttomiksi: "Autonomisen ajamisen tulevaisuus voi tukeutua osaltaan reaaliaikaiseen ajokelidataan, eikä niinkään loputtomasti kasvavaan sensorimäärään. Sensorit ovat parhaimmillaan auton välittömän ympäristön tarkkailussa, mutta sen ymmärtämiseen, mitä tiellä odottaa kolmen mutkan jälkeen tai samalla reitillä tunnin päästä - siinä ennakoiva ajokelidata loistaa."

* * *

Lisätietoa medialle:
Katri Koponen, viestintäpäällikkö, Vaisala
Puh. 050 586 0262
[email protected]

Kuvat median käyttöön

Vaisala
Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

Vaisala Xweather yhdistää Vaisalan teknologian ja käänteentekevät säämallit ja -datan. Xweather haluaa auttaa yrityksiä ympäri maailman ratkaisemaan ympäristön suuria ongelmia. Sen se tekee tarjoamalla palveluna sensorihavainnoilla parannettua säädataa ja -ratkaisuja, joita yritykset voivat käyttää toimintansa optimointiin ja suojelemiseen. Oli kyse sitten hyperlokaaleista säähaasteista tai seuraavan uraauurtavan innovaation kehittämisestä, Vaisala Xweatherillä on sää hallussa.

xweather.com
twitter.com/VaisalaSuomi
linkedin.com/Vaisala  

NIRA Dynamics:
Vuonna 2001 perustetun NIRA Dynamicsin pääkonttori sijaitsee Linköpingissä, Ruostissa. NIRA on eturintamassa sensorifuusion ja ajoneuvodatan pilvipalveluiden saralla. NIRA mullistaa autoteollisuuden ja tukee tiekunnossapitosektoria kustannustehokkailla turvallisuus- ja navigointiratkaisuilla sekä big data -palveluilla. NIRA:n innovatiivisiin ratkaisuihin luottavat johtavat autonvalmistajat ja yritykset, kuten Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Stellantis, Renault ja Geely.

NIRA on omistautunut kehittämään ratkaisuja, jotka tehostavat avustetun ja autonomisen ajamisen turvallisuutta, suorituskykyä ja älykkyyttä.

niradynamics.se