Toimitusjohtajan katsaus

Kjell Forsen

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti ensimmäisestä neljänneksestä

“Vaisalan toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli kaksinumeroinen. Kasvu oli voimakasta Americas-alueella Weather and Environment -liiketoiminta-alueella ja APAC-alueella Industrial Measurements -liiketoiminta-alueella. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 % projektitoimitusten kasvaessa 49 % edelliseen vuoteen verrattuna osin muuttuneiden tuloutussääntöjen seurauksena. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 % instrumenttitoimitusten jatkuessa vahvoina maailmanlaajuisesti ja erityisesti APAC-alueella.

Liikevaihdon hyvästä kasvusta huolimatta myyntimiksi, johon sisältyi Weather and Environment –liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan lisääntynyt osuus, alensi keskimääräistä bruttokatetta, ja liiketulos oli edellisvuotta alempi. Lisäksi sääinfrastruktuuriprojektit rasittivat keskimääräistä bruttokatetta.

Saadut tilaukset olivat poikkeuksellisen alhaiset ja alenivat 12 % edellisestä vuodesta. Weather and Environment -liiketoiminta-alueen tilaukset olivat alhaisimmat kahteen vuoteen. Erityisesti projektitilaukset olivat alhaisella tasolla. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen instrumenttitilaukset jatkuivat vahvoina ja saadut tilaukset kasvoivat 2 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tilausten kasvu oli kolminkertainen euromääräiseen kasvuun verrattuna.

Uuden sukupolven viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän toimitukset käynnistyivät hyvin ja uusi tuote sai hyvän vastaanoton. Vetyperoksidin mittaamiseen ilmasta tarkoitettu mittapää on saanut erinomaista palautetta asiakkailta ja myyntivolyymit ovat vastanneet odotuksiamme. Digitaalisten ratkaisujen ja sähkönsiirtotuotteiden vaatimaton edistyminen jatkui toisenkin neljänneksen aikana.

Sään ja teollisuuden mittausratkaisujen markkinanäkymien arvioidaan pysyvän muuttumattomina muualla paitsi Kiinassa. Sään mittausratkaisujen kysyntä Kiinassa on edelleen heikentynyt neljänneksen aikana. Projektiliiketoiminnan lisääntyneen osuuden arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti Weather and Environment -liiketoiminta-alueen ja Vaisalan kannattavuuteen vuoden 2018 toisella puoliskolla. Industrial Measurements -liiketoiminta-alueen päämarkkinoiden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Arvioimme edelleen vuoden 2018 liikevaihdon olevan 330–350 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.”

 

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018, 20.7.2018