Toimitusjohtajan katsaus

President and CEO Kai Öistämö

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan toinen neljännes oli erinomainen. Globaalin maailmantalouden elpyminen COVID-19-pandemiasta on ollut aiemmin ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpymisellä oli myönteinen vaikutus toisen neljänneksen kysyntään erityisesti APAC:ssa ja Euroopassa. Toisen neljänneksen suorituksemme oli vahva: liikevaihto kasvoi 20 % ja liiketulosmarginaali parani edelleen ja oli 10 %. 165 miljoonan euron tilauskantamme on nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin.

Toisella neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 25 % vuoden takaiseen verrattuna. Kysynnän kasvu heijastui etenkin Teollisten mittausten liiketoiminta-alueeseen, jonka saadut tilaukset kasvoivat merkittävät 41 %. Life science -markkinasegmentin sekä teollisten mittausten markkinasegmentin saadut tilaukset olivat erittäin vahvat. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue saavutti 17 % saatujen tilausten kasvun sisältäen aiemmin tiedotetun 13 miljoonan euron Etiopia-sopimuksen, joka kirjattiin nyt tilauskantaan.

Olen tyytyväinen, miten olemme onnistuneet yhdessä toimittajiemme kanssa ratkaisemaan globaaliin komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli erinomainen 31 %. Kasvua ajoivat teollisten instrumenttien ja life science -markkinasegmentit. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli hyvä 14 % ja se tuli uusiutuvan energian markkinasegmentistä ja meteorologiamarkkinasegmentistä.

Strategiamme toteuttaminen eteni hyvin vuosineljänneksen aikana. Jatkoimme tuoteportfoliomme uudistamista molemmilla liiketoiminta-alueilla ja digitaalisen palveluliiketoiminnan muutos edistyi suunnitellusti. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lisäsi onnistuneesti toimituskykyään vastaamaan kasvanutta kysyntää lippulaivamarkkinoillaan eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksissa. Kasvuliiketoiminnoista olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kasvu oli vahva ja nestemittausratkaisujen liikevaihto palasi kasvu-uralle. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen elpyminen pandemiasta on ollut hitaampaa. Uusiutuvan energian markkinasegmentin liikevaihto kasvoi kuitenkin vahvasti ja meteorologiamarkkinasegmentti kehittyi hyvin.

Tiimimme kattavien ja tehokkaiden toimenpiteiden myötä Vaisala on selvinnyt hyvin COVID-19-pandemiasta. Tuotantohenkilökuntamme varotoimenpiteiden ansiosta tuotantomme on pyörinyt keskeytyksettä läpi pandemian. Globaalista komponenttipulasta huolimatta olemme onnistuneet turvaamaan toimituskykymme volyymien kasvaessa. Olemme samanaikaisesti onnistuneet jatkamaan kannattavuuden parantamista tuoteliiketoiminnan kasvun ja tehokkaamman toiminnan myötä. Komponenttipula on nostanut materiaalikustannuksia ja myös globaalit kuljetuskustannukset ovat nousseet. Projektitilausten jatkuttua pidempään alhaisella tasolla, sopeutimme toisella neljänneksellä Project and Customer Services -yksikön kokoa vastaamaan nykyisiä tarpeita. Olen tyytyväinen siitä, että pystyimme tarjoamaan henkilöille, joita muutos koski, muualla yhtiössä avoinna olleita tehtäviä.

Komponenttipulaan liittyvistä riskeistä huolimatta nostimme vuoden 2021 liiketoiminnan näkymiämme 13.7.2021 vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella. Arvioimme nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.”

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, 23.7.2021