Toimitusjohtajan katsaus

President and CEO Kai Öistämö

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan erinomainen suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä ja sen seurauksena nostimme aikaisemmin lokakuussa liiketoiminnan näkymiämme vuodelle 2022. Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta Vaisalan tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskantamme saavutti jälleen uuden 188 miljoonan euron ennätystason. Vaikka komponenttien saatavuudessa on edelleen haasteita, onnistuimme ylläpitämään korkean toimitusvarmuuden, jonka ansiosta liikevaihtomme kasvoi 20 %.

Kolmannen neljänneksen tilauksemme kasvoivat 25 %. Huomionarvioista on, että tämä oli neljäs perättäinen vuosineljännes, kun tilaukset kasvoivat. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikilla markkinoilla Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella teollisten instrumenttien ja life science -markkinoiden vetämänä. Sähkönsiirtomarkkinalla saadut tilaukset lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella saadut tilausten kasvoivat voimakkaasti meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla.

Liikevaihdon kasvu oli erinomainen molemmilla liiketoiminta-aluilla ja kaikilla markkinoilla. Teolliset instrumentit säilytti edelleen vahvimman markkinasegmentin aseman. Kasvu life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla oli myös vaikuttava.

Liiketuloksemme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ansiosta. Spottimarkkinoilta tehdyillä komponenttiostoilla oli neljän prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiimme, kun viime vuonna vaikutus oli yhden prosenttiyksikön. Onnistuimme kompensoimaan tämän osin kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeammalla osuudella ja hinnoittelutoimilla. Kiinteät kulumme kasvoivat edelleen, koska IT-järjestelmien uusimiseen liittyvät aktiviteetit lisääntyivät, ja jatkoimme kasvustrategiamme mukaisia panostuksia.

Strategiamme toteuttaminen eteni suunnitellusti. Lippulaivamarkkinamme jatkoivat vakaata kehitystä ja saavuttivat hyvän kannattavuuden. Kasvumarkkinat, kuten life science ja uusiutuva energia, jatkoivat erinomaista suoritustaan. Uudet markkinamme kasvoivat odotustemme mukaisesti ja voitimme useita uusia asiakkaita. Kolmannella neljänneksellä lanseerasimme myös reaaliaikaista ja hyperlokaalia sää- ja ympäristödataa tarjoavat Xweather-sääpalvelut. 

Heikkenevä talouskehitys ja kiihtyvä inflaatio aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä aiheuttaen lisämateriaalikustannuksia. Näistä hidasteista huolimatta arvioimme nyt vuoden 2022 liikevaihdon olevan 500–520 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 62–72 miljoonaa euroa.”

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022, 28.10.2022