Toimitusjohtajan katsaus

President and CEO Kai Öistämö

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan vuosi 2024 alkoi hitaasti markkina-aktiviteetin jatkuessa vuoden 2023 toisen puoliskon tasolla. Työtaistelutoimet Suomessa ja yhtäaikainen uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto alensivat liikevaihtoa erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski pääasiassa projektitoimitusten ajoituksen seurauksena. Toisaalta jatkuvan tilausmyynnin kasvu jatkui vahvana. Alemmat kiinteät kulut lievensivät liikevaihdon laskun vaikutusta ja näin ollen liiketulosmarginaali oli 6,4 %.

Ensimmäisen neljänneksen saatujen tilaustemme lasku heijastaa matalana jatkunutta markkina-aktiviteettia sekä vahvaa vertailukautta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Lisäksi asiakkailla oli vähemmän kannusteita vuositilausten tekoon vuoden takaiseen verrattuna, koska komponenttien saatavuus on palautunut normaaliksi. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla, mikä kuvastaa markkinan vakautta. Vaisalan tilauskanta oli neljänneksen päättyessä ennätyskorkea 190 miljoonaa euroa, josta 75 % on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024.

Helmikuussa päivitimme myös toimintamme tarkoituksen ja terävöitimme strategisia prioriteettejamme. Uusi tarkoituksemme, Taking every measure for the planet, heijastaa tavoitettamme laajentaa omaa rooliamme johtavana mittausteknologiayrityksenä. Strategiamme ytimessä on globaalien ilmastotoimien mahdollistaminen yhdessä asiakkaidemme kanssa auttaen heitä säästämään resursseja, vauhdittamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Osana tulevaisuuden suuntaamme päivitimme myös visuaalisen brändi-identiteettimme.

Neljänneksen päätyttyä huhtikuun alussa Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Vaisalan tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin kasvihuonepäästövähennystavoitteet. Tavoitteiden mukaan Vaisala sitoutuu yli puolittamaan suorat päästönsä (scope 1) sekä ostetun energian päästönsä (scope 2) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Vaisala sitoutuu yli puolittamaan muut epäsuorat päästönsä (scope 3) bruttokatteeseen suhteutettuna samalla aikavälillä. Koska epäsuorat päästöt kattavat yli 99 % kaikista Vaisalan päästöistä, keskitymme erityisesti tähän osa-alueeseen päästövähennystoimissamme.

Kun katsomme eteenpäin vuotta 2024, arvioimme liiketoimintaympäristön epävarmuuden jatkuvan. Odotamme markkinan paranevan ja ennakoimme edelleen, että toisen vuosipuoliskon suorituksemme tulee olemaan ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvempi. Hitaasta ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta toistamme taloudellisen ohjeistuksemme vuodelle 2024. Arvioimme vuoden 2024 liikevaihtomme olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.”
 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024, 3.5.2024