Toimitusjohtajan katsaus

President and CEO Kai Öistämö

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

”Liiketoimintaympäristön epävarmuus näkyi Vaisalan vuoden 2023 kolmannessa neljänneksessä. Neljänneksen liikevaihtomme laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneen kysynnän jatkuessa teollisissa tuotteissa ja palveluissa ja valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen seurauksena. Bruttokateprosenttimme parani kuitenkin selvästi ja näin ollen liiketuloksemme oli 19,3 % liikevaihdosta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui pehmeänä kolmannella neljänneksellä. Saatujen tilausten 14 % ja liikevaihdon 6 % lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli seurausta alhaisemmasta kysynnästä teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla. Uskomme kuitenkin säilyttäneemme markkina-asemamme.

Toisaalta liiketoimintaympäristö Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella oli teollisia mittauksia vastustuskykyisempi kolmannen neljänneksen aikana. Liiketoiminta-alue saavutti edellisen vuoden tason sekä saaduissa tilauksissa että liikevaihdossa. Tarkasteltaessa neljänneksen tilauksia lentoliikennemarkkina oli vahvin markkinoista.

Bruttokateprosenttimme parani selvästi 58 %:iin, koska spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset ovat vähentyneet ennakoidusti ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen myyntimiksi oli edellisvuotta suotuisampi. Kannattavamman tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin korkeampi osuus paransi liiketoiminta-alueen bruttokateprosenttia.

Strategiamme toteuttaminen eteni suunnitellusti. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella jatkuva tilausmyynti ja kasvuliiketoiminnat kasvoivat edelleen ja lippulaivamarkkinoilla keskityttiin kannattavuuden parantamiseen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella jatkoimme strategisia investointeja uusiin teknologioihin ja tuotteisiin pitkän aikavälin kasvun vauhdittamiseksi.

Vaisalan työ ilmastotoimien lisäämisessä jatkui neljänneksen aikana. Jätimme syyskuussa tieteeseen perustuvat tavoitteemme Science-Based Target -aloitteen (STBi) hyväksyttäviksi. Odotamme saavamme STBi:n hyväksynnän helmikuuhun 2024 mennessä.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan merkittävänä vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten arvioidaan olevan merkityksettömät neljännellä neljänneksellä. Arvioimme edelleen vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.”
 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023, 27.10.2023