Toimitusjohtajan katsaus

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan vuosi 2021 alkoi vahvasti. Markkinaympäristö oli monelta osin odotettua positiivisempi. Tämän ansiosta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kysyntä kasvoi merkittävästi. Myös Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella kysyntä kasvoi vahvasti. Näiden seurauksena Vaisalan saadut tilaukset kasvoivat 18 % vuoden takaiseen verrattuna. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vahvat kaikilla markkinoilla. Kasvu oli suhteellisesti vahvin sähkönsiirtomarkkinalla. Kiinan talouden elpymisellä oli tärkeä merkitys liiketoiminta-alueen tilausten kasvuun. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat uusiutuvan energian markkinalla ja tieliikennemarkkinalla. Lentosäämarkkinan heikkous jatkui, ja sen saamat tilaukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 %. Liikevaihto kasvoi eniten life science -markkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja tieliikennemarkkinalla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla lentosäämarkkinan laskun jatkumisen seurauksena. Kiinteät kulut laskivat COVID-19-pandemian käynnistämien tehokkaampien työskentelytapojen seurauksena. Liiketulos parani ja liiketulosmarginaali nousi 8,8 %:iin.

Strategiamme toteuttaminen eteni hyvin. Jatkoimme tuoteportfoliomme uudistamista molemmilla liiketoiminta-alueilla ja digitaalisen palveluliiketoiminnan muutos edistyi suunnitellusti. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset vastasivat onnistuneesti kasvaneeseen kysyntään. Kasvuliiketoiminnoista olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kasvu oli vahva. Nestemittausratkaisujen liikevaihdon lasku oli seurausta edeltävien vuosineljännesten alhaisesta tilausvirrasta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin huolimatta muutamasta COVID-19-pandemiasta johtuneesta projektitoimituksen viivästymisestä. Uusiutuvan energian markkinan liikevaihto kasvoi vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva vuoden alku lisää luottamusta koko vuoden osalta epävarmuuden jatkumisesta huolimatta. Tämän seurauksena nostamme liiketoiminnan näkymien alarajaa. Arvioimme nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.”

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021, 29.4.2021