Toimitusjohtajan katsaus

Kjell Forsen

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä

“Vaisalan vahva suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli vahvinta EMEA-alueella. Reilu kolmannes tilausten kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli 45 %. Tilausten vahva kasvu jatkui liikenneasiakassegmentillä ja tilaukset meteorologia-asiakkailta kasvoivat yli 50 %. Uusiutuvan energian asiakassegmentin tilausten kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilaukset kasvoivat 23 %.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi huomattavasti, 27 %:n kasvu saavutettiin kaikkien regioonien vahvalla suorituksella. Projektitoimitukset kasvoivat merkittävästi kolmannella neljänneksellä erittäin hiljaisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tuotemyynnin liikevaihdon kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 % kaikkien regioonien vahvan suorituksen seurauksena. Liikevaihto saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason vuosineljänneksellä.  

Liiketulosmarginaali oli erinomainen 15,5 %. Erinomainen liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta, mutta vaati myös kiinteiden kulujen lisäämistä. Kaksi kolmannesta kulujen kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli hyvä kuten tyypillisesti toisella vuosipuoliskolla ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli vahva 23,6 %.

Strategian implementointi on edennyt hyvin. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset ovat yhä tuoneet kolmanneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta kuluvana vuonna ja lähes puolet kasvusta on tullut ostetusta nestemittausliiketoiminnasta. Olosuhdevalvontajärjestelmien kuluvan vuoden kasvu on saavuttanut lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten kasvu on ollut korkein sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa, mutta toimitusmäärät ovat yhä alhaisella tasolla. K-Patents-yritysoston integrointi eteni hyvin kolmannen neljänneksen aikana, jolloin kaikki nestemittausliiketoiminnan toiminnot muuttivat Vaisalan toimitiloihin Vantaalla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminnan isot projektitoimitukset ovat edenneet erinomaisesti. Käynnissä olevat projektit Bahamalla, Vietnamissa, Argentiinassa ja Ruotsissa toivat viidenneksen projektiliiketoiminnan kuluvan vuoden liikevaihdosta. Ilmanlaatutuotteen uuden version kehittäminen on viivästyttänyt ympäristömittausliiketoiminnan laajentumista kaupunkien ilmanlaatumarkkinalle. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu on jäänyt tavoitteesta uuden tehtaan käyttöönottoon liittyvien haasteiden seurauksena.

Vaisala ilmoitti elokuussa ostavansa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto istuu hyvin digitaalisen transformaation strategiaan vahvistamalla digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa. Yritysosto tuo tiimiin uutta osaamista sekä uuden teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Toivotan lämpimästi tervetulleiksi uudet kollegamme, jotka liittyivät joukkoomme yritysoston myötä 1.10. Yritysoston julkistamisen yhteydessä Vaisala ilmoitti uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Edistääksemme liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, keskitymme tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintomme kahteen palvelinkeskukseen.”

 

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019, 24.10.2019