Toimitusjohtajan katsaus

Kjell Forsen

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

“Kerroimme raportissamme vuodelta 2019 riskeistä, jotka liittyivät koronavirusepidemian puhkeamiseen Kiinassa. Sittemmin tilanne on kehittynyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat sekä Vaisalan toimintaan että asiakkaisiin. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Vaisalan toimituskyky säilyi hyvällä tasolla ensimmäisen neljänneksen ajan.

Vaisalan prioriteettina on suojella työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Olemme onnistuneet löytämään vaihtoehtoisia tapoja tuotteiden, projektien ja palveluiden toimittamiseksi asiakkaillemme tukeaksemme heidän toimintojaan. Olemme myös kehittäneet uusia tapoja jatkaa tuotekehitysprojekteja ja varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuus. Haluaisin myös kiittää henkilöstöämme, toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme sitoutumisesta ja joustavuudesta tässä haastavassa tilanteessa.

Ensimmäisen neljänneksen toimitusvolyymit olivat hyvällä tasolla, minkä seurauksena liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa regioonissa. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Kiinan liikevaihto laski koronavirustilanteen takia kolmanneksen edellisestä vuodesta. Bruttokateprosentti parani 3 prosenttiyksikköä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ensimmäiseen neljännekseen, kun ottaa huomioon pandemian ja normaalin kausivaihtelun.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen kasvu tuli lippulaivamarkkinoilta eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksista sekä palveluliiketoiminnasta. Nestemittausratkaisujen ja olosuhdevalvontajärjestelmien osalta vuosi alkoi verkkaisesti, kun taas sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa kasvu jatkui voimakkaana.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät erinomaisesti. Käynnissä olevat isot projektit toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu oli hidasta osin koronavirustilanteeseen liittyvien rajoitteiden seurauksena. Digitaalisen liiketoiminnan painopisteiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi saatettiin loppuun viime vuonna, ja liiketoiminnan kannattavuus on jo parantunut selvästi.

Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten laskiessa 31 % osin vahvan vertailukauden vuoksi ja osin korovirustilanteen seurauksena. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli hyvä Americas- ja EMEA-regioonissa. Vaisala arvioi, että hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemat henkilöitä ja liiketoimintoja koskevat mittavat rajoitukset aiheuttavat viivästyksiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa. Vaisala arvioi, että tilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan. Kehittyvät markkinat ovat erittäin haavoittuvaisia, ja siitä syystä kehittyvien markkinoiden kysynnän arvioidaan laskevan pandemian aikana. Vaisala arvioi, että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tarjooman kysyntä ei muutu merkittävästi. Vaisala arvioi kuitenkin, että liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu jää vuoden 2019 kasvusta.

Koronaviruspandemian kestoon ja vaikutuksiin sekä siitä seuraavaan talouden hidastumiseen liittyy paljon epävarmuutta. Myös arviot toipumisnopeudesta vaihtelevat merkittävästi. Tämän takia Vaisala on valmistellut useita skenaarioita ja arvioinut niiden vaikutuksia liiketoimintaan, suorituskykyyn ja loppuvuoden tulokseen. Edellä kuvatun epävarmuuden takia sekä liikevaihdon että liiketuloksen vaihteluväli on laaja. Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.”

Kjell Forsén, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, 28.4.2020