Turbiinin imuilma

Kaasuturbiinin suorituskyvyn optimointi kosteutta valvomalla

Tarkka imuilman kosteuden mittaus on välttämätöntä hyvää turbiinin hallintaa varten. Kun ilma on viileämpää, turbiini toimii paremmin, koska ilman tiheys kasvaa lämpötilan laskiessa. Tämän seurauksena turbiinin läpi virtaa suurempi ilmamassa, mikä lisää energian tuotantoa.

Yhden celsiusasteen nousu lämpötilassa saattaa merkitä 0,5 prosentin sähkönkulutuksen lisäystä. Liian kylmää tai kosteaa tuloilmaa on kuitenkin vältettävä, koska se voi aiheuttaa veden kondensoitumista ja jopa jäätymistä, mikä vaurioittaa turbiinin siipiä.

Käytettäessä luotettavaa kosteuden valvontaa laitoksen käyttäjä voi jäähdyttää ja puristaa tuloilmaa kokoon ja maksimoida siten tuotetun energian määrän ilman kondensaatioriskiä.

Vaisalan 30-vuotinen kokemus teollisuuden kosteusmittauksista sisältyy Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilalähetinsarjaan HMT330. Energiateollisuuden käyttäjille tämä merkitsee luotettavia, stabiileja ja tarkkoja mittauksia. HMT330-sarjaa käyttäessäsi sinulla on valittavinasi useita monikäyttöisiä vaihtoehtoja: numeerinen ja graafinen näyttö, monikielinen valikko, hälytykset, trendit, vuoden historia sekä WLAN/LAN.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Turbiinin imuilmaan liittyvät tuotteet

Indigo520 mittapään kanssa

Indigo500-sarjan lähettimet

Vaisalan Indigo500‑sarjan lähettimet ovat isäntälaitteita Vaisalan Indigo-yhteensopiville itsenäisille älykkäille mittapäille. Indigo500-sarjaan kuuluvat monikäyttöinen Indigo520-lähetin ja perustoiminnot sisältävä Indigo510-lähetin.