Vaisalalta laitteita Uuteen lastensairaalaan Helsingissä

Child at a hospital
Finland
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Vastuullisuus

Vaisala on Helsingissä rakenteilla olevan Uuden lastensairaalan kunnialahjoittaja. Sairaalan rakentaminen käynnistyi jo vuonna 2014, ja sen toiminta alkaa vuonna 2018. Vaisala on lahjoittanut sinne kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita.

Ajatus osallistua lastensairaalan varojenkeräyshankkeeseen tuli alun perin Vaisalan työntekijöiltä. Vaisalan johtoryhmä ja hallitus arvioivat ehdotusta ja antoivat sille kannatuksensa. Laitelahjoitussopimus Uuden lastensairaalan säätiön kanssa tehtiin jo vuonna 2014. Talon rakentaminen edistyi suunnitelmien mukaisesti. Osa Vaisalan toimittamista laitteista asennettiin vuonna 2017 ja loput asennetaan vuoden 2018 alussa.

 

Pieni vauva kapaloissa

 

Edistämässä pikkupotilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia

Sairaalaympäristössä on sekä potilaiden että henkilöstön takia itsestään selvää, että sisäilman laadun on oltava hyvä. Se auttaa takaamaan hoidon laadukkuuden sekä työympäristön turvallisuuden. Hyvä sisäilma nopeuttaa myös pienten potilaiden toipumista.

Vaisalan lahjoitukseen sisältyy kosteuden, lämpötilan ja hiilidioksidin mittalaitteita. Vaisalan laitteista saatavaa mittausdataa käytetään rakennuksen lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin valvonnassa ja säätämisessä. Ilmanvaihto on tarpeenmukainen: se reagoi aitoon tarpeeseen, joka vaihtelee huoneessa olevan ihmismäärän mukaan. Tämä takaa hyvän sisäilman laadun ja samalla parantaa sairaalarakennuksen energiatehokkuutta.

"Tämä hanke on erittäin tärkeä suomalaisten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Me vaisalalaiset olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että voimme olla mukana rakentamassa maailman parasta lastensairaalaa. Varsinkin sairaalassa hyvä sisäilman laatu on perusedellytys niin potilaitten hyvinvoinnin kuin henkilökunnan työskentelyolosuhteiden kannalta", sanoo Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén.