Hiilestä irtautuminen: Tarkat mittaukset auttavat Carbonaidea parantamaan betonin hiilidioksidikovetusta

Carbonaide's First pilot plant in Hollola, Finland
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Vastuullisuus

Vaisalan huippuluokan mittaustyökalut tukevat rakennusteollisuuden hiilidioksidin talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointitavoitteita

Ilmaston jatkuva lämpeneminen kasvattaa sellaisten teknologioiden kysyntää, joilla voidaan tehokkaasti poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilidioksidin sitomiseen on ehdotettu monenlaisia ratkaisuja, mutta näitä innovaatioita markkinoivien tahojen väitteiden tarkistaminen on hyvin hankalaa. Väitettyjen tulosten tarkka mittaaminen on itse asiassa keskeinen aihe yksityisen sektorin vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla, mikä korostaa todellisuudessa kerätyn ja varastoidun hiilidioksidin määrän valvonnan, varmistamisen ja raportoinnin tarvetta.

Betoniteollisuutta palvelevalla suomalaisella Carbonaidella on selkeä vastaus tähän tarpeeseen – ja se on valmis markkinoille. Carbonaiden Vaisalan tuella kehittämä ratkaisu on itse asiassa varsin käytännöllinen ja suoraviivainen: Mittaa kaikki tarkasti.


Suuret haasteet vaativat älykkäitä ratkaisuja

Ilmastoa muuttavat hiilidioksidipäästöt ovat peräisin monista lähteistä, mutta betoniteollisuus vastaa jo yksin kahdeksasta prosentista koko maailman päästöistä. Suurin osa niistä syntyy tavallisen portlandsementin valmistuksen aikana. Itse asiassa YK on vaatinut sementtiteollisuuden päästöjen vähentämistä 16 prosentilla kymmenen vuoden aikana, sillä alan päästöt vaarantavat mahdollisuuden saavuttaa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen asteeseen.

Tonni portlandsementtiä tuottaa peräti 800–900 kiloa hiilidioksidipäästöjä, ja betonituotannon päästöjä koskevien lakien kiristyessä tehokkaiden päästöjä vähentävien teknologioiden kysyntä on kasvussa. Haasteet ovat moninaisia: Miten hiilidioksidi poistetaan? Mihin se varastoidaan? Miten tämä tehdään edullisesti? Ja – mitä ei sovi unohtaa – miten mitataan tarkasti, että tämä on todella tehty?


Konkreettinen ratkaisu – Carbonaiden tapa

Tässä kuvaan astuu suomalainen start-up Carbonaide. Carbonaiden ydinosaaminen on betonin muuttamisessa isosta päästölähteestä hiilinieluksi. Yrityksen toimitusjohtaja Tapio Vehmas on koulutukseltaan analyyttiseen kemiaan erikoistunut kemisti, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus betonialalta. Hän on operatiivisen johtajan Jonne Hirvosen ohella yksi Carbonaiden perustajista. Vehmaksen sanoin: ”Tavoitteemme on varsin selkeä – luoda kestävämpi tulevaisuus huipputeknologialla, joka ei vain vähennä betonin hiilidioksidipäästöjä vaan myös varastoi enemmän hiilidioksidia kuin mitä betoni päästää ilmaan koko elinkaarensa aikana.” 

Vehmas selittää: ”Carbonaide tarjoaa markkinoiden tehokkaimman ja kestävimmän karbonointiteknologian betonielementtien valmistajille. Meillä on vankka osaaminen sekä hiilidioksidikovettamisen että kestävien hiilidioksidiarvoketjujen alueilla. Teknologiamme avulla betoninvalmistaja voi vähentää sementin kulutusta päivittäisessä tuotannossaan ja pienentää samalla tuotteidensa hiilijalanjälkeä mineralisoimalla hiilidioksidin betonin sisään.


Kilpailuetua Vaisalan teknologialla

Carbonaiden operatiivinen johtaja Jonne Hirvonen kertoo mielellään yrityksen tuotantovalmiiden innovaatioiden eduista sekä tavoista, joilla hänen tiiminsä on hyötynyt Vaisalan edistyneistä mittaustyökaluista. ”Ainutlaatuinen kilpailuetumme on se, että mittaamme ja ohjaamme hiilidioksidikovetusprosessia tarkasti. Meille on myös tärkeää, että tuotteidemme asennus ja käytön aloittaminen on mahdollisimman helppoa. Suurin osa mittauksistamme liittyy luonnollisesti hiilidioksiditasoihin – ja online-mittaustietojen laatu on meille ehdoton prioriteetti.” 

Hirvonen jatkaa: ”Monista kilpailijoistamme poiketen käytämme ratkaisua, jossa karbonointi voidaan todentaa tehokkaasti ja tarkasti prosessimittauksista ilman, että betonituotteista tarvitsee jatkuvasti ottaa näytteitä. Yksi varhaisista haasteistamme oli se, että hiilidioksidia mitataan yleensä joko ppm-tasoilla tai työturvallisuussyistä, mutta meidän tarpeemme kattavat hyvin laajan alueen. Siksi tarvitsimme uudenlaisia ratkaisuja – mutta sellaisia, jotka eivät vaaranna mittaustemme laatua. Silloin huomasimme, että Vaisalalla voisi olla tärkeä rooli ratkaisussamme.

Yrityksen alkuperäinen tarve Vaisalan tuelle oli melko yksinkertainen.  Kun mittaustarpeiden todellinen laajuus huomattiin prosessin kehittämisen aikana, yritys halusi löytää kumppanin, joka todella ymmärtäisi tämän. Hirvonen korostaa myös sitä, että yhteistyö Vaisalan kanssa ei ollut hyödyllistä vain alkukehitysvaiheessa: ”Jos yrityksellä on kasvuodotuksia, sitä kiinnostavat vain kumppanit, jotka pystyvät pysyttelemään sen mukana. Tavoitteenamme ei ole vain kehittäminen vaan toteuttaminen laajassa mittakaavassa."

Vaisalan tuotepäällikkö Antti Viitanen toteaa: ”Kestävässä kehityksessä tarvitaan oikeiksi todennettuja lukuja, ei suuria sanoja. Hiilineutraaliuteen pyrittäessä luotettavat mittaustiedot ovat ehdoton välttämättömyys.

Sekä Hirvonen että Vehmas korostavat, että tarkat mittaukset ja korkea laatu eivät ole tärkeitä vain heidän betonivalmistusasiakkailleen vaan myös koko näitä betonituotteita käyttävälle rakennusalalle. Kuten Hirvonen sanoo: ”Asioita ei yksinkertaisesti voi tehdä vähän sinne päin. Alallamme kelpaavat vain kestävät, uskottavat ratkaisut, sillä rakennusten täytyy kestää useita vuosikymmeniä.

Mitä Carbonaiden tulevaisuudensuunnitelmiin tulee, Vehmas sanoo: ”Tavoitteemme on sitoa 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä. Emme näe tälle suuria esteitä, sillä olemme nyt saavuttaneet teollisen mittakaavan käsittelykapasiteetin ja tuotteellemme on selkeä – jopa ilmeinen – kysyntä. Jos koko maailman sementintuotanto käyttäisi tuotantoprosessiamme, voitaisiin itse asiassa ottaa talteen 1,5 gigatonnia hiilidioksidia.

 


 

Lue myös: 
Vaisalan ratkaisut hiilenpoistoon sekä hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin »