Utfasning av fossila bränslen: Exakta mätningar ger tillförlitliga resultat vid kolhärdning av betong med Carbonaide

Carbonaide's First pilot plant in Hollola, Finland
Published:
Buildings and Indoor Air Quality
Industriell tillverkning och processer
Sustainability

Vaisalas banbrytande mätverktyg stöder byggbranschens mål avseende avskiljning, användning och lagring av koldioxid

När klimatet fortsätter att värmas upp ökar också efterfrågan på teknik som effektivt kan ta bort koldioxid från atmosfären. Det finns gott om lösningar för att binda koldioxid, men det finns också stora frågetecken kring hur man ska verifiera påståendena från initiativtagarna till koldioxidreducerande innovationer. Att exakt mäta sanningshalten i dessa påståenden har blivit en nyckelfråga i den privata sektorns frivilliga koldioxidmarknad (VCM), som alltmer betonar behovet av att övervaka, verifiera och rapportera mängden koldioxid som faktiskt fångas upp och lagras.

Det finska företaget Carbonaide, som tillhandhåller tjänster åt betongindustrin, har en konkret lösning på denna utmaning – och den är redo för marknaden. Med stöd och samarbete från Vaisala är Carbonaides lösning både praktisk och okomplicerad och underbyggs av exakt mätning av allt.


Stora utmaningar kräver smarta lösningar

Klimatförändrande koldioxidutsläpp kommer från många källor, men enbart betongindustrin står för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen, mestadels i form av utsläpp från tillverkning av vanlig cement. FN kräver att cementindustrins utsläpp ska minska med 16 procent inom tio år, eftersom cementutsläppen redan på egen hand äventyrar hela Parisavtalet från 2015 om att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Ett enda ton cement genererar häpnadsväckande 800–900 kg koldioxidutsläpp, och med allt strängare regler kring utsläpp från betongtillverkning ökar efterfrågan på effektiv teknik som minskar betongens koldioxidutsläpp. Utmaningarna är flerfaldiga: Hur tar man bort koldioxid? Var ska den lagras? Hur gör man detta till ett överkomligt pris? Och inte mindre viktigt: hur mäter man exakt att detta faktiskt har gjorts?


En konkret lösning – Carbonaides metod

Här kommer det finska startup-företaget Carbonaide in i bilden. Enkelt uttryckt ligger Carbonaides expertis inom omvandlingen av betong från en stor utsläppskälla till en kolsänka. Vd för företaget är Tapio Vehmas, utbildad analytisk kemist med mer än 20 års erfarenhet inom betongsektorn. Han är tillsammans med vice vd Jonne Hirvonen en av medgrundarna till Carbonaide. Som Vehmas uttrycker det, ”Vårt mål är fokuserat – att skapa en mer hållbar framtid med banbrytande teknik som både minskar betongens koldioxidutsläpp och lagrar mer koldioxid än den släpper ut under hela sin livslängd.” 

Vehmas förklarar, ”Carbonaide erbjuder den mest effektiva och kraftfulla förkolningstekniken för tillverkare av prefabbetong. Vi är experter på både kolhärdning och hållbara värdekedjor för koldioxid. Med vår teknik kan en betongtillverkare minska cementförbrukningen i den dagliga produktionen och även minska koldioxidavtrycket hos sina produkter genom att mineralisera koldioxid i betong.


Vaisalas teknik ger den vinnande fördelen

Carbonaides vice vd Jonne Hirvonen är angelägen om att berätta om fördelarna med företages produktionsklara innovation och hur hans team har dragit fördel av Vaisalas avancerade mätverktyg. ”Vår unika fördel är att vi mäter och kontrollerar kolhärdningsprocessen med exakthet. Lika viktigt är att vi har gjort allt för att vår produkt ska vara så enkel att installera och börja använda som möjligt. Majoriteten av våra mätningar handlar naturligtvis om koldioxidnivåerna – och kvaliteten på onlinemätningsdata är högsta prioritet för oss.” 

Hirvonen fortsätter, ”Till skillnad från många andra kan vår förkolning verifieras effektivt och exakt utifrån processmätningar, utan att ständigt behöva ta prover på betongprodukterna. En utmaning vi tidigt stod inför var att koldioxid vanligtvis mäts i antingen ppm-nivåer eller i arbetssäkerhetssyfte men att vårt behovsspektrum är mycket brett. Därför behövde vi nya typer av lösningar som inte riskerade kvaliteten på våra mätningar. Det var då vi insåg att Vaisala kunde spela en viktig roll i vår lösning.

Det de behövde först från Vaisala var ganska enkelt.  När de utvecklade sin process insåg de att det skulle uppstå betydande mätningsbehov och de ville samarbeta med någon som verkligen förstod detta. Hirvonen betonar också att samarbetet med Vaisala inte bara var användbart i de inledande utvecklingsstadierna och påpekar att ”Om en verksamhet förväntas växa är enbart en samarbetspartner som kan leverera av intresse. Vårt mål är inte bara utveckling, utan även implementering i stor skala.”

Som Vaisalas produktchef Antti Viitanen säger, ”Hållbarhet handlar mindre om stora ord och mer om beprövade siffror. För att realisera utfasningen av fossila bränslen är tillförlitliga mätdata ett absolut måste.

Både Hirvonen och Vehmas betonar att det inte bara är deras betongtillverkande kunder som kräver exakta mätningar och hög kvalitet, utan också hela byggsektorn som använder dessa betongprodukter. Som Hirvonen uttrycker det, ”Alternativet att göra saker slarvigt finns inte. Vår bransch accepterar bara kraftfulla och trovärdiga lösningar eftersom byggnader förväntas hålla i flera årtionden.

När det gäller Carbonaides egna planer för de kommande åren säger Vehmas, ”Vårt mål är att binda 500 miljoner ton koldioxid före 2050. Vi ser inga större hinder till varför det inte skulle ske, eftersom vi nu har nått bearbetningskapacitet i industriell skala och det finns en tydlig och uppenbar efterfrågan på vår produkt. Faktum är att om hela världens cementproduktion använde vår produktionsprocess skulle 1,5 gigaton koldioxid fångas upp.

 


 

Vidare läsning: 
Vaisalas lösningar för utfasning av fossila bränslen och avskiljning, användning och lagring av koldioxid »