Taistelua COVID-19-virusta vastaan H2O2-biodekontaminaatiolla

COVID-19 Koronavirus Vetyperoksidihöyry
Janice Bennett-Livingston
Markkinointipäällikkö
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Laboratorion bioturvallisuutta koskevien Maailman terveysjärjestön väliaikaisten ohjeiden mukaan COVID-19-viruksen eliminointiin tähtäävissä desinfiointitoimissa tulee käyttää "sopivia desinfiointiaineita, jotka todistetusti toimivat vaipallisia viruksia vastaan... (esimerkiksi hypokloriitti, alkoholi, vetyperoksidi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet ja fenoliset yhdisteet)".

Cleamix Oy, suomalainen kannettavien vetyperoksidihöyrygeneraattorien valmistaja ja biodekontaminaatiopalvelujen tarjoaja, käyttää Vaisalan HPP270-sarjan vetyperoksidihöyryantureita höyrylähdön ohjaamiseen ja prosessiolosuhteiden valvontaan biodekontaminoitavilla alueilla.

Keskustelimme hiljattain Cleamixin toimitusjohtajan Panu Wilskan kanssa yhteistyöstä, jota yritys on tehnyt Korean tartuntatautikeskuksen (Korea Centers for Disease Control, KCDC) kanssa laajan koronavirusepidemian aikana.

"KCDC:llä on BSL-2- ja BSL-3-laboratoriot, joiden yhteistilavuus on 2 500 m3", Wilska sanoo. "Biodekontaminaatiosopimuksemme paikallisen kumppanimme BioAllin kanssa kattoi molemmat laboratoriot. Laboratoriot ovat suunnilleen samankokoiset, ja niissä on useita erillisiä huoneita, ilmalukkoja ja käytäviä. Käytimme dekontaminaatioon neljää verkkoon yhdistettyä kannettavaa Cleamix-höyrygeneraattoria. Koska meillä ei ollut aiempia suorituskykytietoja näiltä alueilta, valitsimme alkumitoitukseksi noin 125 m3 generaattoria kohti. Tätä mitoitusta kasvatettiin vähitellen niin, että kukin generaattori kattoi ensin 200 m3 ja myöhemmin yhden kokonaisen yksikön.

"Biodekontaminaatioprosessin aikana HPP270-mittapäät osoittivat, että H2O2-pitoisuus nousi melko nopeasti. Keskimääräinen käsittelyaika segmentoitua aluetta kohti oli 75 minuuttia plus tuuletusaika. Tuuletus tapahtui hyvin nopeasti, sillä pystyimme kytkemään ilmastointijärjestelmän päälle jokaisen käsittelyn jälkeen.

Biodekontaminaatio kesti kaksi työpäivää. Nyt, kun tunnemme tilojen pohjapiirustuksen ja dekontaminaatiotehon näillä alueilla, voimme tehdä saman työn päivässä. KCDC:n mukaan aikaisempi, toisen toimittajan tekemä dekontaminaatio kesti neljä päivää.

"Biologisilla indikaattoreilla tehdyssä validoinnissa havaittiin, että olimme vähentäneet mikrobeja 6 log-yksikön verran. Seitsemän päivän inkubaation jälkeen tulokset voitiin vahvistaa ja todeta prosessi sataprosenttisesti onnistuneeksi."

Tämä työ oli kriittisen tärkeää Etelä-Koreassa, joka ryhtyi nopeasti toimiin COVID-19-viruksen leviämistä vastaan. Kuvatessaan hallinnon lähestymistapaa koronavirusepidemiaan Etelä-Korean apulaisterveysministeri Kim Ganglip sanoi: "Ensinnäkin... kansalaisten osallistuminen täytyy turvata avoimuuden ja läpinäkyvyyden avulla. Toiseksi... kunnioitamme luovaa ajattelua ja kehitämme mahdollisimman tehokkaita toimintatapoja huipputeknologian avulla."


Lisätietoja Cleamixista:

Englanniksi http://cleamix.com/

Tietoja koronaviruksesta (COVID-19)


Yhdysvaltain tautikeskus (CDC)


Maailman terveysjärjestö (WHO)


John Hopkinsin yliopisto


Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto


The Lancet

Tässä webinaarissa Vaisalan anturiteknologian asiantuntijat ovat kutsuneet H2O2-höyrygeneraattorien valmistajan esittelemään, miten Vaisalan anturit ja lähettimet voidaan integroida höyrystynyttä vetyperoksidia käyttäviin biodekontaminaatiosovelluksiin.

Kuvailemme lyhyesti Vaisalan PEROXCAP®-anturiteknologiaa ja sen kykyä mitata useita mittausparametreja, kuten vetyperoksidihöyryä, lämpötilaa ja kosteutta – sekä suhteellisena saturaationa että suhteellisena kosteutena. Suhteellisen saturaation parametri, joka on Vaisalan HPP270-sarjan anturien erityisominaisuus, on tärkeä parannettaessa ymmärrystä biodekontaminaatioprosesseista. Kerromme, mitä hyötyä saat siitä biodekontaminaatioprosesseissasi.

Lue, miten voit integroida Vaisalan anturiteknologian ohjausjärjestelmiin varmistaaksesi tarkat mittaukset ja yhdenmukaiset biodekontaminaatioprosessit. Esittelemme tapaustutkimuksen Cleamixilta, suomalaiselta H2O2-höyrygeneraattorien valmistajalta, joka käyttää Vaisalan H2O2-antureita höyryn muodostuksen valvontaan ja hallintaan kannettavien Cleamix VCS-100 -laitteiden kanssa. Kaksi Cleamixin edustajaa selittää integroitujen anturien edut valvonnassa ja hallinnassa. Cleamixin edustajat esittelevät tapaustutkimuksen tehokkaasta sairaalahuoneen biodekontaminaatiosta.

 

Tämä webinaari on hyödyllinen muun muassa seuraaville toimijoille: 

 

  • biodeokontaminaatiolaitteiden valmistajat
  • biodeokontaminaatiosyklien kehityksen asiantuntijat
  • lääkealan kehitys- ja projektipäälliköt
  • validointi- ja laatuasiantuntijat
  • biodekontaminaatiopalvelujen tarjoajat ja konsultit
  • laitospäälliköt
  • kaikki, jotka ovat kiinnostuneista H2O2-biodekontaminaation parhaista käytännöistä.

Lataa biodekontaminaatio-opas

Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä

Comment

Chris Basilides

24. Huhti 2020
would like to ask details on CLEAMIX OY, portable vaporised hydrogen peroxide generator and how much is it?

I am Chris Basilides from the Philippines


thanks so much

Janice Bennett-Livingston

25. Huhti 2020
Dear sir,

Thank you for your comment. I have forwarded your email to Cleamix. You can learn more about their products at:
http://cleamix.com/

Kirjoita kommentti