Osa 1 – vastauksia aseptisten isolaattorien vH2O2-biodekontaminaatiota koskeviin kysymyksiin

Höyrystynyt vetyperoksidi aseptisissa isolaattoreissa
Joni Partanen
Joni Partanen
Tuotepäällikkö
Julkaistu:
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Englanninkielisessä webinaarissamme ”vH2O2-biodekontaminaatio: syklikehityksen optimointi aseptisissa isolaattoreissa”  vastaanotimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Tässä kahden blogin sarjan ensimmäisessä blogissa vieraileva asiantuntija Rick Nieskes Ardien Consultingilta ja Vaisalan tuotepäällikkö Joni Partanen vastaavat kysymyksiin, joihin he eivät ehtineet vastata webinaarissa. Halutessasi voit katsoa webinaarin tallenteen. 

Kysymys: Onko pyörteinen vai yksisuuntainen ilmavirtaus parempi, kun isolaattoreille tehdään vH2O2-dekontaminaatiota? 

Rick Nieskes: Pidän pyörteistä virtausta parempana, koska se maksimoi höyrystyneen vetyperoksidin homogeenisuuden isolaattorissa.  On kuitenkin mahdollista luoda riittävä pyörteisyys yksisuuntaisella ilmavirtauksella yksinkertaisesti kasvattamalla ilmavirtausta.  Jos olet epävarma, selvitä ilmavirtauksen visualisointitutkimuksista, onko pyörteisyys riittävä.

Kysymys: Voimmeko kehittää vH2O2-biodekontaminaatiosyklin arvioimalla höyrystyneen vetyperoksidin määrän sekä altistusajan, joka tarvitaan tietyn dekontaminaatiotason saavuttamiseen?   

Joni Partanen: Rickin esitys selittää hyvin syklin kehitystä. Kun mittaat suhteellista saturaatiota ja vH2O2-pitoisuutta suorittaessasi validointia, saat paremman käsityksen syklin tehokkuudesta. Jatkuvatoimisen mittaustekniikan ansiosta voit nähdä mahdolliset syklin aikana tapahtuvat muutokset ja saat tietää, vaikuttavatko esimerkiksi vuodenaikaan liittyvät olosuhteet sykliin tai onko joku laite vioittunut. 

Kysymys: Suositteletko entsyymi-indikaattorien käyttöä jatkuvassa validoinnissa?

Rick Nieskes:  Entsyymi-indikaattorit ovat hyödyllinen työkalu validoinnissa, ja ne auttavat varmasti selkeyttämään, mitä on tapahtumassa.  Mielestäni entsyymi-indikaattorit voivat täydentää biologisia indikaattoreita hyvin mutta eivät välttämättä korvata niitä.

Kysymys: Millainen paine isolaattorissa yleensä on? (Suurempi, pienempi vai ympäristön paine?)

Rick Nieskes: Aseptisissa isolaattoreissa on suositeltavaa pitää paine yli 10 pascalia suurempana kuin ympäristön paine (kuten PIC/S PI 014-3 ‑ohjeissa on esitetty).  Tämä tarkoittaa poikkeuksetta, että isolaattorin asetusarvo on noin 60 pascalia, mikä riittää ottamaan huomioon hansikkaiden käytön aikana esiintyvät paineenvaihtelut.

Kysymys: Onko siis niin, että HPP272-anturissa on kaksi lähtökanavaa? Mitä voimme näin  ollen tehdä lämpötila- ja kosteusmittauksille?   

Joni Partanen: Kyllä. HPP272-mittapään analogiset lähdöt on rajoitettu vain kahteen kanavaan. Lisäparametreja voi käyttää kahdella tavalla. Ensiksikin voit käyttää joko digitaalista Modbus RTU ‑tietoliikenneyhteyttä, jonka avulla voit lukea kaikki mittausparametrit, saada diagnostiikkatietoja sekä optimoida anturin puhdistuksen ajoituksen. Jos tarvitset enemmän kuin kaksi analogista lähtöä, voit yhdistää HPP270-mittapään Indigo-isäntälaitteeseen, kuten  Indigo520-lähettimeen. Indigo-isäntälaitteen avulla voit saada neljä analogista lähtökanavaa. Indigo500-lähettimissä on muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten paikallinen näyttö, konfigurointimahdollisuudet sekä tietojen visualisointi.

Kysymys: Jos vetyperoksidi on nestemäisessä muodossa, jääkö se suodatusjärjestelmään?

Rick Nieskes:

Tämä riippuu järjestelmän rakenteesta ja siitä, syötetäänkö vetyperoksidihöyry HEPA-suodattimien kautta vai suoraan isolaattoreihin.  Vetyperoksidihöyryn syöttäminen HEPA-suodattimien kautta aiheuttaa yleensä pidemmät tuuletusajat, koska vetyperoksidihöyryä absorboituu HEPA-suodattimen väliaineessa.  

Järjestelmästä riippumatta isolaattoriin syötetyn vetyperoksidihöyryn määrän suhteen tärkeää on sen hienosäätö saturaatio-olosuhteissa ja lähellä niitä, mikä johtaa lopulta tasapainotilaan kondensaatio-olosuhteissa.

Kysymys: Esityksissä valitsitte suhteellisen saturaation arvoksi 85 %. Kondensaatio alkaa kuitenkin 100 %:n RS-arvosta. Eikö olisi loogista valita suhteelliseksi saturaatioksi 100 %?

Joni Partanen: Kannattaa muistaa, että haluttu asetusarvo määräytyy osittain mittapään sijainnin mukaan. Jos asetat anturin esimerkiksi ympäristön geometriseen keskipisteeseen, siinä on odotettavasti lämpimämpää kuin ikkunoiden luona. Kondensaatio alkaa aina kylmimmästä kohdasta.  Näin ollen voi olla riskialtista asettaa suhteellisen saturaation tavoitearvoksi 100 % RS, koska höyryn kondensoituminen on todennäköisesti alkanut kylmissä kohdissa jo kauan ennen kuin tavoitearvo on saavutettu mittauspaikassa.

Kysymys: Onko eri materiaalien (esim. anodisoidun alumiinin) absorptiosta/desorptiosta saatavilla tietoja?

Rick Nieskes: On olemassa julkaisuja, joissa vertaillaan materiaalien suhteellisia vaikutuksia vetyperoksidihöyryn mikrobiologiseen tehokkuuteen, mutta koska asia liittyy eri materiaalien vH2O2-absorptioon ja -desorptioon, tämä tehdään tapauskohtaisesti.  Itse asiassa minulla on arsenaalissani protokolla juuri tähän tarkoitukseen.

Kysymys: Voiko HPP270-anturin katalyyttinen kerros vaikuttaa kammion ppm-arvoon? 

Joni Partanen: Anturin katalyyttinen kerros on alaltaan vain muutama neliömillimetriä, joten sillä on käytännössä mitätön vaikutus ympäristöön mittapään suodattimen sisällä. Kun kehitimme PEROXCAP®-teknologiaa HPP270-sarjan mittapäille, kiinnitimme erityistä huomiota mittapään materiaaleihin, sillä emme halua vaikuttaa mittauksen tarkkuuteen absorboivilla materiaaleilla. Testeissämme ruostumaton teräs ja PTFE-muovi osoittautuivat sopivimmiksi materiaaleiksi mittapäälle.

Kysymys: Onko lämpökartoitus tarpeen vH2O2-biodekontaminaatiota varten? Onko teillä suosituksia, miten se kannattaa tehdä?  

Rick Nieskes:  vH2O2-biodekontaminaation validointia varten tarvitaan lämpökartoitus.  Tämä työ määrittää isolaattorin kylmät ja kuumat kohdat, joihin kemialliset, entsymaattiset ja/tai biologiset indikaattorit voi kohdistaa.  Esityksessäni annoin tästä yleisluontoisia tietoja.

Editoijan huomautus: Lisätietoja lämpökartoituksesta saat webinaaristamme ”Helppoa kartoitusta” sekä sovelluskuvauksesta ”Kammion kartoitus 8:ssa vaiheessa”.     

Lue lisätietoja Ardien Consultingista tai  ota yhteyttä Rick Nieskesiin.


 

Webinaari: Vesiperoksidihöyryyn liittyvät laskelmat ja kaavat

Tässä englanninkielisessä webinaarissa keskustelemme tavoista laskea kosteuden ja vetyperoksidihöyryn eri muuttujia, kuten suhteellista saturaatiota, ppm-arvoa ja seoksen kastepistettä. Kun ymmärrät näiden muuttujien olemuksen hyvin, voit hyödyntää tätä  tietoa käytännössä esimerkiksi laskemalla erilaisten biodekontaminaatioprosessien vH2O2-pitoisuudet.

Katso nyt

Kirjoita kommentti