Alle nollan – kuinka biometaani voi auttaa maailmaa hiilineutraalin energiatalouden tavoitteen saavuttamisessa

Biokaasu- ja biometaanitiimi tarkastamassa kohdetta
Antti Heikkilä
Product Manager, Vaisala
Julkaistu:
Biokaasun tuotanto

EU viettää vihreää viikkoa ja pyrkii saattamaan voimaan sitovat tavoitteet fossiilipohjaisista energiamuodoista luopumiseksi. Lämmityksen ja liikenteen kehittämisen vähähiilisemmäksi tarvitaan kestävän kehityksen mukaisia jo saatavilla olevia biopolttoaineita, kuten biometaania. Juuri biometaani voi olla tärkeässä osassa tässä muutoksessa. Biokaasuala on kasvamassa, ja biokaasun avulla kyetään tuottamaan sekä sähköä että lämpöä orgaanisesta jätteestä.

Polttoainelaatuisen biometaanin käyttö kasvaa vieläkin nopeammin. Biometaani on jalostettua biokaasua, joka on puhdistettu pitoisuudeltaan korkeaksi käyttämättä sitä sähköä tai lämpöä varten. Biometaani on energiapitoinen ja fossiilivapaa vaihtoehto maakaasulle. Vaisala on ylpeänä mukana auttamassa tässä kehityksessä.
 

Kuinka pääsemme hiilineutraaliuteen?

Vaikka pienetkin asiat auttavat, suuria muutoksia tarvitaan. Kunniahimoinen tavoite päästä hiilineutraaliuteen – eli ehkäistä kasvihuonekaasupäästöt kokonaan – on saavutettavissa yhdistämällä kunnianhimoinen ajattelu käytännön sovelluksiin. Tämä merkitsee, että uusiutuvan energian käyttö sekä yleinen energian ja resurssien käytön tehokkuus on yhdistettävä.

Ajatellaanpa maailman biojätteen määrää. Tällä hetkellä noin 98 % siitä vain heitetään pois. Sen hiiltä ei oteta talteen, saati sitten muunneta uusiutuvaksi energiaksi biometaanin muodossa. Jos saisimme suurimman osan talteen, maailmasta tulisi erilainen.

Kuinka siis voimme tehdä tämän?

Kolme mielenkiintoista kehityspolkua

1. Hyödynnetään jäteveden käsittelyä. Tässä prosessissa tuotettujen kiintoaineiden mädätys on helppo tapa tuottaa enemmän biokaasua ja polttoainelaatuista biometaania. Lisäksi tämän prosessin jäännöskiintoaineita voidaan puolestaan käyttää lannoitteena, mikä vähentää tarvetta synteettisiä lannoitteita varten toimiville kaivoksille. Tämä myös lievittää tai jopa kääntää päinvastaiseksi prosesseja, jotka poistavat maaperästä sen luonnollisia ravinteita.

2. Rakennetaan lisää laitoksia, joissa tuotetaan jätteestä energiaa. Yhdyskuntajäte ja jätevedestä peräisin oleva puhdistamoliete ovat ensiluokkaisia raaka-aineita biometaaniksi jalostettavan biokaasun tuotantoon. Tämä käsittää suuren osan päivittäin syntyvästä jätteestä. Resurssina se on käytännöllisesti katsoen aina saatavilla, ja itse asiassa negatiiviseen hintaan – sen vastaanottamisesta maksetaan. Tämän jälkeen tarvitaan vain tehokasta käsittelyä, jotta lopputuloksena saadaan polttoainelaatuista biometaania, jota voidaan myydä, syöttää kansallisiin kaasuverkkoihin tai kuljettaa säiliöissä.

3. Käytetään kaatopaikkakaasua lämmön ja sähkön tuotantoon. Perinteisimmällä näistä kolmesta menetelmästä on edelleen oma osansa – se muuttaa yhdyskuntajätteen suoraan energiaksi ja lämmöksi samojen yhdyskuntien käyttöön. Tätä ei voida enää pitää ensimmäisenä ja ainoana vaihtoehtona ensinnäkin siksi, että perinteiset kaatopaikat ovat jo kauan sitten menneet pois muodista, ja toisekseen siksi, että raakabiokaasun polttaminen energiaksi CHP-moottorin avulla on paljon vähemmän energiatehokasta kuin kaasun jalostaminen suoraan polttoainelaatuiseksi biometaaniksi. Vaihtoehdon houkuttelevuutta vähentää sekin, että muita uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, käytetään jatkuvasti enemmän. Tämä viimeinen näkökohta avaakin uuden roolin biometaanille: ylijäämäsähkön talteenotto edellä mainituista uusiutuvista energialähteistä P2G (power to gas eli sähköenergiasta kaasuksi) -prosessin avulla.
 

Fossiilivapaa kaasutalous

Tästä pääsemme johtopäätöksenä vihreään polttoainetalouteen. Kun esimerkiksi Ranska pyrkii lopettamaan fossiiliperäisen kaasun käytön vuoteen 2035 mennessä ja Iso-Britannia sekä Yhdysvallat aikovat kasvattaa biometaanin tuotantoaan useita kertaluokkia seuraavien vuosikymmenten aikana, tie vähemmän haitalliseen tulevaisuuteen on avoinna.

Edellä kuvatuista menetelmistä ensimmäisten kahden odotetaan kasvavan voimakkaasti, kun valtionhallinnot kehittävät erilaisia kannustimia ja ohjelmia suoran biometaanin jätteestä tuottamisen lisäämiseksi, eikä kolmaskaan menetelmä ole katoamassa kovin pian.

Uskomme, että tässä esitellyt kehityskulut ovat sekä tarpeellisia että myönteisiä, ja olemme ylpeitä voidessamme toimittaa mittalaitteita vihreän energian eturintamassa oleville yrityksille ja laitoksille.
 

Kirjoita kommentti