blog

Yhden pisteen kalibrointi paikan päällä – nopea ja helppo vaihtoehto

Sanna Lehtinen kalibroi HMT330-lähetintä kannettavalla HM70-mittalaitteella
Product Manager Sanna Lehtinen
Sanna Lehtinen
Tuotepäällikkö
Julkaistu: 29. Touko 2018
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset

Suhteellisen kosteuden mittalaitteiden kalibrointiin ja viritykseen on monta lähestymistapaa. Täydellisessä maailmassa kaikki mittalaitteet tarkistettaisiin ja sertifioitaisiin akkreditoiduissa laboratorioissa korkeimpien standardien mukaisesti. Tosielämässä meidän täytyy kuitenkin löytää tasapaino ajan, kustannusten, teknisten vaatimusten, osaamisen ja kunkin yksittäisen sovelluksen tarpeiden välille.

Käyttäjät kysyvät usein suositeltavaa kalibrointiväliä valmistajilta. Tämä on sinänsä järkevä lähtökohta pohdittaessa, kuinka usein mittalaitteet tulisi kalibroida. Käytännössä kuitenkin mittalaitteen suorituskyvyn heikkenemisnopeus voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan, joten asianmukaisen kalibrointivälin määrittäminen on tärkeää.

Mitä itse kalibroinnin suorittamiseen tulee, käytettävissäsi on useita vaihtoehtoja: voit perustaa oman kalibrointilaboratoriosi, lähettää mittalaitteesi kolmannelle osapuolelle laboratoriokalibrointia varten tai suorittaa kenttätarkistuksen tai yhden pisteen kalibroinnin paikan päällä itse.

Yhden pisteen kalibrointi paikan päällä hyödyntää mittanormaalia kiinteätoimisen instrumentin kalibroinnissa ilman tarvetta poistaa sitä käytöstä – tästä esimerkkinä on, kun teknikko tarkistaa kannettavalla laitteella seinään kiinnitetyn lähettimen. Tämän menetelmän pääasialliset hyödyt ovat nopeus ja helppous. Kenttämittalaitteelle ei tule käyttökatkosta, ja työaikaa ei kulu asennuksen purkamiseen ja uudelleenasennukseen. Menetelmän heikkoutena on kuitenkin, ettei siinä käytetä toista kalibrointipistettä, joka osoittaisi kenttämittalaitteen oikean dynaamisen vasteen. Jos mitatut olosuhteet pysyvät stabiileina lyhyen ajanjakson ajan, saattaa riittää, että puhaltaa anturiin ja havainnoi mittalaitteen vasteen ja palautumisen. Jos taas mitatut olosuhteet muuttuvat paljon, suosittelemme usean pisteen kalibrointia.

Kannettava Vaisala HUMICAP HM70 kosteus- ja lämpötilamittalaite on suunniteltu vaativiin kosteusmittauksiin pistetarkistussovelluksissa. Se sopii myös Vaisalan kiinteiden kosteusmittalaitteiden kenttätarkistuksiin. Seuraavat lähettimet voidaan kalibroida käyttämällä HM70-mittalaitetta: HMDW60/70, HMW61/71, HMD/W20/30, HMP130, HMP230/240-sarja, HMT320/330-sarja, HMM210-sarja sekä DMW19-lähetin.

Kun teet kalibroinnin kentällä, muista tarkistaa ja virittää kiinteän lähettimen lukema HM70-mittalaitteeseen kytketyn kalibroidun vertailumittapään mukaan. Yhden tai kahden pisteen kalibroinnit voi suorittaa teollisuuslähettimille ja -moduuleille (HMP230/240-sarja, HMT320/330-sarja ja HMM210-moduulit) käyttämällä Vaisalan MI70-näyttölaitetta ja Vaisalan HMK15-kosteuskalibraattoria.

Alla olevalla videolla käymme läpi, miten yhden pisteen kalibrointi ja viritys paikan päällä suoritetaan Vaisalan HMT330-lähettimelle käyttämällä Vaisalan HM70-mittalaitetta. Voit katsoa muita HMT330-lähettimen kalibrointivaihtoehtoja tästä.

Kirjoita kommentti