Vaisala edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia avustamalla COVID-19-rokotteen ja muiden lääkkeiden kehitystyössä

Rokotteiden valmistus
Life Science
Vastuullisuus

Terveys ja hyvinvointi ovat nyt tapetilla enemmän kuin koskaan. Koronaviruspandemia tekee tuhojaan, mutta lisäksi ihmiset ovat yleisestikin yhä kiinnostuneempia terveydestään, ja viranomaiset kiristävät lääkkeiden ja niiden toimitusketjujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Terveys ja hyvinvointi on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (tavoite 3), ja sillä on selvä yhteys myös Vaisalan liiketoimintaan – ja nyt, COVID-19-pandemian aikana, tämä yhteys on vielä entistä tiiviimpi. Vaisalan teollisuuden mittausratkaisut auttavat pandemian vastaisessa taistelussa valvomalla lääke- ja bioteknologia-alan valmistusprosessien olosuhteita.

SDG 3 Health and well-being

YK:n Terveyttä ja hyvinvointia ‑tavoitteella pyritään varmistamaan kaikenikäisten ihmisten terve elämä ja edistämään yleistä hyvinvointia. Monia Vaisalan ratkaisuja käytetään tämän tavoitteen edistämiseen; esimerkiksi sisä- ja ulkotilojen olosuhdevalvonta auttaa suojaamaan yleistä terveyttä. Vaisalan mittalaitteet ja järjestelmät valvovat olosuhteita useissa terveydenhuollon sovelluksissa, kuten

  • sairaala-apteekkien lääkevarastoissa, veri- ja kudospankeissa, leikkaussaleissa ja tutkimushuoneissa 
  • lääkkeiden ja bioteknologian tuotteiden tutkimuksessa, valmistuksessa, käsittelyssä ja jakelussa
  • puhdashuoneympäristöissä.

Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä on suunniteltu varmistamaan kriittisten resurssien tutkimus-, valmistus- ja varasto-olosuhteiden turvallisuus tiukasti säädellyissä life science ‑sovelluksissa, kuten lääkevarastoissa, laboratorioissa, kylmä- ja puhdashuoneissa. Yksi jatkuvaa valvontaa edellyttävistä tiloista ovat veri- ja kudospankit, jotka käsittelevät, säilyttävät ja huolehtivat kulloinkin tarvittavien ihmiskudosten toimittamisesta. Kriittisten suureiden valvonta näissä tiloissa varmistaa arvokkaan ja henkiä pelastavan materiaalin säilymisen käyttökunnossa. ViewLinc-järjestelmä on käytössä muun muassa Helsingin uudessa lastensairaalassa, jossa se valvoo kudospankkia kellon ympäri.

Vaisalan mittalaitteita käytetään lääkkeiden valmistus- ja kehitysprosessien valvonnassa, jonka avulla voidaan varmistaa käyttämiemme lääkkeiden turvallisuus. Viimeisin esimerkki tällaisesta prosessista on COVID-19 -rokotteen kehittäminen.

Optimaalisten olosuhteiden varmistaminen COVID-19 -rokotteen kehityksessä

Marraskuussa 2019 leviämään lähtenyt COVID-19 on aiheuttanut vaikeita lääketieteellisiä haasteita yhteiskunnille ja talouksille. Kausi-influenssan tavoin myös COVID-19 leviää helposti aivastusten ja yskähdysten mukana, mutta influenssasta poiketen tähän uuteen tautiin ei vielä ole saatavilla rokotetta.

Uuteen koronavirukseen (SARS-CoV-2) etsitään hoitoa useissa hankkeissa eri puolilla maailmaa. Vaisala on ylpeä voidessaan osallistua tähän työhön teknologiallaan. Maaliskuussa saimme kiiretilauksen Wuhanista, Kiinasta, mistä virus lähti liikkeelle. Toimitimme Wuhaniin nopeasti useita GMP231-hiilidioksidilähettimiä, joita käytetään nyt hiilidioksidi-inkubaattorien valvontaan ja ohjaukseen. Inkubaattorit ovat kammioita, joissa viljellään mikro-organismeja, kuten viruksia. Näitä viljeltyjä viruksia käytetään rokotteen kehittämiseen. GMP231-mittapää varmistaa, että hiilidioksiditaso inkubaattorien sisällä mahdollistaa viljelyn kannalta optimaalisen happamuuden.

GMP231-hiilidioksidimittapää ei ole ainoa rokotteiden kehityksessä käytettävä Vaisalan mittalaite. Vaisalan K-PATENTS-refraktometria käytetään rokotteiden valmistusprosessien turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseen esimerkiksi viruspohjaisten rokotteiden, kuten influenssa- ja sikainfluenssarokotteiden, tapauksessa, ja siitä voi olla apua myös COVID-19 -rokotteen kehitystyössä. Refraktometrit on suunniteltu erityisesti lääketeollisuuteen: ne mittaavat nesteisiin liuenneita komponentteja, rokotteiden tapauksessa erityisesti virusten puhdistuksen aikaista sakkaroositiheyttä. Sentrifugoinnin jälkeen viruksilla on tietty tunnettu sakkaroositiheysgradientti. Kun tätä tiheyttä mitataan refraktometrilla, virukset voidaan kerätä turvallisesti ja tehokkaasti. Luotettavien mittausten ansiosta rokotteita voidaan kehittää mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti laatua vaarantamatta. 

Vaisalan mittaustekniikkaa käytetään paitsi rokotteiden kehitystyössä myös biodekontaminaatiossa, jossa viruksia tapetaan pinnoilta. Cleamix Oy suoritti biodekontaminointia höyrystyneellä vetyperoksidilla Etelä-Koreassa koronavirusaallon aikana alkuvuonna 2020. Cleamixin kannettavat vetyperoksidihöyrygeneraattorit käyttävät Vaisalan HPP270-sarjan mittapäitä höyrylähdön valvontaan ja säätelyyn biodekontaminaation aikana. Vetyperoksidihöyry pystyy tappamaan sitkeimmätkin mikro-organismit, joten se on tehokas menetelmä kriittisten tilojen desinfiointiin. Vaisalan höyrystyneen vetyperoksidin mittapäät antavat mittaustietoina suhteellisen kosteuden, suhteellisen saturaation ja lämpötilan arvot sekä vetyperoksidin ppm-arvon. Nämä tiedot ohjaavat prosessia ja auttavat varmistamaan biodekontaminaation onnistumisen.

Valvomalla ja mittaamalla kriittisiä ympäristöjä ja olosuhteita terveydenhuollon, lääketeollisuuden ja biotekniikan aloilla Vaisalan ratkaisut auttavat varmistamaan paitsi potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden sairaaloissa myös lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
 

***
Tämä on kolmas julkaisu artikkelisarjassamme, joka käsittelee Vaisalan sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaisalan monimuotoinen liiketoiminta on täynnä tarinoita, ja tässä artikkelisarjassa esittelemme konkreettisin esimerkein siitä, miten yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pysy kuulolla, niin saat tietää lisää siitä, miten ratkaisumme, käytäntömme ja Havainnoilla parempaan huomiseen ‑hankkeemme tukevat näitä tavoitteita.

 

Lue lisää Vaisalan yhteydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 3, Terveyttä ja hyvinvointia

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Kirjoita kommentti