Hyvinvointi ja terveys

Medicine production

Mittaamalla olosuhteita niin sisä- kuin ulkotiloissakin voidaan huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Viranomaiset myös sääntelevät lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja yhä tiukemmin.

Vaisalan rooli hyvinvoinnin ja terveyden saralla

Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan varmistaa turvalliset ja terveelliset asumis-, työskentely- ja tuotanto-olosuhteet. Vallitsevien olosuhteiden tarkka ja luotettava valvonta on erityisen tärkeää esimerkiksi laboratorioissa, sairaaloissa sekä näiden kylmätiloissa ja olosuhdekammioissa. Ratkaisujemme avulla valvotaan myös tiukasti säänneltyä lääkkeiden kehitystä, valmistusta ja toimitusketjuja sekä tilojen ja laitteistojen biodekontaminaatiota.

Ulkotiloissa Vaisalan ilmanlaatuanturit havainnoivat kaupunkiympäristöjä ja tarjoavat informaatiota, jonka pohjalta tehdään asukkaiden terveyttä ja elämänlaatua edistäviä päätöksiä.