Hyvinvointi ja terveys

Medicine production

Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia terveydestään ja tietoisempia ympäristöstään. Mittaamalla olosuhteita niin sisä- kuin ulkotiloissakin voidaan huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Viranomaiset myös sääntelevät lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja yhä tiukemmin.

Vaisalan rooli hyvinvoinnin ja terveyden saralla

Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan varmistaa turvalliset ja terveelliset asumis-, työskentely- ja tuotanto-olosuhteet. Olosuhteiden tarkka ja luotettava valvonta on erityisen tärkeää esimerkiksi laboratorioissa, sairaaloissa sekä näiden kylmälaitteissa ja olosuhdekammioissa. Ratkaisujemme avulla valvotaan myös lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja.

Vaisalan ilmanlaatuanturit havainnoivat kaupunkiympäristöjä ja tarjoavat informaatiota, jonka pohjalta voidaan tehdä kaupunkilaisten terveyttä ja elämänlaatua edistäviä päätöksiä.