Ratkaisuja uusiutuvan ja kestävän energiantuotannon tarpeisiin

Biokaasulaitoksen tuuliturbiini auringonlaskussa
Biokaasun tuotanto
Vastuullisuus
Uusiutuva energia

Vakaa ja kestävä sähköntuotanto on tärkeässä asemassa, kun halutaan vastata nykypäivän moninaisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, turvallisuusongelmiin ja maatalouden tarpeisiin. Maapallon väestönkasvu, digitalisaatio ja teollisuuden tarpeet näkyvät globaalissa sähkönkysynnässä. Jotta tulevat vaatimukset voidaan täyttää, uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta täytyy tehostaa. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteessa 7, Edullista ja puhdasta energiaa. Vaisala työskentelee tämän tavoitteen eteen monilla tavoilla auttaen tuuli-, aurinko- ja biokaasusähkön tuottajia saamaan aiempaa enemmän arvoa voimalaitoksistaan.

SDG Clean energy

Monilla Vaisalan ratkaisuilla on suora tai välillinen yhteys kestävään energiantuotantoon ja tehokkuuteen. Esimerkiksi mittaustekniikkamme optimoivat monien teollisuusprosessien hallinnan ja parantavat näin energiatehokkuutta erityisesti paljon sähköä käyttävillä aloilla. Myös rakennusten energiatehokkuus voidaan optimoida säätämällä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmää tarpeen mukaan kosteus-, hiilidioksidi- ja lämpötilamittausten perusteella.

Sähköntuotannossa Vaisala tukee pieniä sähköverkkoja tehomuuntajien verkkokäyttöisellä olosuhdevalvonnalla. Luotettavan verkkovalvonnan ansiosta käyttäjät voivat havaita viat ajoissa ja estää näin sähkökatkokset, jotka vaarantaisivat yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden. Vaisalan säämittalaitteita puolestaan käytetään laadittaessa sääennusteissa, joiden pohjalta voidaan arvioida energiantarve sekä optimoida sähkön jakelua ja tuotantoa edelleen. 

Tärkeintä on kuitenkin, että Vaisala auttaa sähköverkkojen operaattoreita hyödyntämään uusiutuvia energianlähteitä kustannustehokkaasti, mikä on omiaan lisäämään uusiutuvan energian osuutta maailmanlaajuisesta energiamixistä merkittävästi. Vaisalan mittausteknologioita voidaan käyttää tuuli- ja aurinkoenergian sekä biokaasun tuotannon optimointiin. 

Tuulivoima hyötykäyttöön

Vaisalan omistama yhtiö Leosphere on maailman johtava tuulilidareiden valmistaja. Lidarit ovat tärkeä mittaustekniikka, joka auttaa kehittäjiä ja omistajia saamaan aiempaa enemmän hyötyä tuulipuistoistaan, sillä päätökset investoinneista tuulienergian tuotantoon perustuvat luotettaviin tietoihin tuuliolosuhteista ja tuulikenttien käyttäytymisestä. Tuulen etämittaukseen suunniteltujen WindCube-lidarien avulla tuulienergian kehittäjät ja operaattorit kaikkialla maailmassa voivat tehdä kannattavia päätöksiä, valita parhaan paikan tuotannolle ja hyödyntää tuulienergian tehon turvallisesti, tehokkaasti, edullisesti ja minimaalisin riskein.

Kattavasta kompaktien, kannettavien WindCube-lidarratkaisujemme valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu maa- ja merituulipuistojen kannattavuuden ja tuottavuuden mittaamiseen jo kehitysvaiheessa, mikä auttaa rahoituksen hankkimisessa. Käyttövaiheessa, kun tuulipuisto jo tuottaa energiaa, lidareita käytetään mittaamaan esimerkiksi tuulen nopeutta ja suunnanmuutoksia, jotta turbiinin suorituskykyä voidaan optimoida jatkuvasti ja varmistaa näin maksimaalinen energiantuotanto.

Toisin kuin perinteiset säämastot, WindCube-lidarit kattavat koko nykyaikaisten tuuliturbiinien roottorikulman. Lisäksi WindCuben pieni koko mahdollistaa kustannustehokkuuden, turvallisen työympäristön sekä helpon asennuksen ja huollon. Näiden monien hyötyjen yhdistelmä takaa kestävän energiantuotannon ja mahdollistaa kannattavien tuulipuistojen nopean käyttöönoton, mikä puolestaan nopeuttaa kannattavan uusiutuvan energian tuotantoa. Lisäksi tuulipuistojen yhteydessä on usein myös muuntajia, joita täytyy valvoa; Vaisala on siis todellinen älykkään ja kestävän energiantuotannon palvelujen monitaituri.

Jätteestä arvoa

Jätteenhallinta on merkittävä haaste yhteiskunnalle, ja hallitukset eri puolilla maailmaa etsivät tapoja pienentää kasvihuonepäästöjä ja kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää. Biokaasu tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia jätteenhallinnan kannattavuuden parantamiseen sekä globaaliin uusiutuvan energian kysyntään vastaamiseen. Biokaasulaitokset voivat tuottaa enemmän arvoa jätteestä käyttämällä Vaisalan MGP261-monikaasumittalaitetta tärkeimpien prosessiparametrien valvontaan.

Tärkeimmät suureet biokaasuprosessin tehokkaan optimoinnin kannalta ovat metaani, kosteus ja hiilidioksidi. Biokaasuprosessin optimointiin suunnitellun Vaisalan MGP261-mittalaitteen avulla asiakkaat saavat aiempaa enemmän arvoa jätteestä mittaamalla näitä suureita suoraan prosessiputkesta, mikä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista. Luotettavien mittaustietojen avulla asiakkaat voivat parantaa biokaasun laatua sekä suojata lämmön ja sähkön yhteistuotantomoottoreita (CHP-moottoreita), aktiivihiilisuodattimia ja biometaanin jalostuslaitteita. Tämä alentaa tuotantokustannuksia ja parantaa biokaasun tuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta.

"Biokaasun tuotanto on orgaaninen prosessi, johon monet tekijät vaikuttavat. Mitä paremmin voidaan valvoa koko prosessia ja reagoida muutoksiin, sitä tehokkaampi laitoksesta tulee. Tämä auttaa tuottamaan enemmän energiaa jätteestä, pienentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ja kierrättämään maatalouden ravinteita", kertoo Vaisalan teollisuusmittaustoimintojen tuotepäällikkö Antti Heikkilä.

Maailman väestönkasvu ja siihen liittyvät jätteiden hallintaongelmat ja energiantarpeet yhdessä kasvihuonepäästöjen pienentämistarpeen vuoksi ovat yksi nykypäivän suurimmista haasteista. Kannattavat ja tehokkaat tuulienergia- ja biokaasualat ovat tärkeä osa ratkaisua puhtaan ja edullisen energian tuottamiseksi.

***
Tämä on neljäs julkaisu artikkelisarjassamme, joka käsittelee Vaisalan sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaisalan monimuotoinen liiketoiminta on täynnä tarinoita, ja tässä artikkelisarjassa esittelemme konkreettisin esimerkein siitä, miten yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pysy kuulolla, niin saat tietää lisää siitä, miten ratkaisumme, käytäntömme ja Havainnoilla parempaan huomiseen ‑hankkeemme tukevat näitä tavoitteita.

 

Lue lisää Vaisalan yhteydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Electricity / power grid at sunset

Älykästä energian tuotantoa ja käyttöä

Value for customers

Arvoa asiakkaille

Mittausratkaisuillamme asiakkaamme voivat tehdä luotettavia päätöksiä sekä parantaa laatua ja tuottavuuttaan.

Value for society and the environment

Arvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle

Mittausratkaisumme lisäävät yhteiskuntien valveutuneisuutta, resurssitehokkuutta ja turvallisuutta.

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Comment

vinay

27. Loka 2023
I'm genuinely appreciative of your commitment to sharing this invaluable knowledge.

Vaisala

02. Marras 2023
Dear Vinay, Thank you for your kind comment.

Kirjoita kommentti