Älykäs energian jakelu ja kulutus

Electricity / power grid at sunset

Energian tarve kasvaa maailmanlaajuisesti. Jotta voimme vastata energian kysyntään myös tulevaisuudessa, meidän on tuotettava ja kulutettava energiaa tehokkaammin.

Vaisalan rooli älykkään energian jakelun ja kulutuksen saralla

Vaisalan mittausteknologioilla optimoidaan monia teollisuusprosesseja, mikä parantaa energiatehokkuutta ja tuotantoa monilla paljon energiaa kuluttavilla aloilla. Myös rakennusten energiatehokkuus paranee tarkoilla kosteus-, hiilidioksidi- ja lämpötilamittauksilla, kun ilmanvaihto säädetään tarpeen mukaan.

Sähköntuotannossa Vaisalan salamahavaintojärjestelmät ja reaaliaikainen suurjännitemuuntajien kunnonvalvonta tukevat älykkäitä sähköverkkoja. Vaisalan laitteilla ja täsmäsääennusteilla energian tuottajat pystyvät myös ennakoimaan energian tarvetta sekä siten optimoimaan energian jakelua ja tuotantoa entistä tarkemmin.