Uutta viewLinc 5.1 -versiossa

Modbus-yhteensopivien laitteiden tuki

– viewLinc-ominaisuuksiin sisältyy nyt Modbus TCP- tai Modbus RTU -sarja. 

– Modbus on tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa Modbusia käyttävän Vaisalan lähettimen tai kolmannen osapuolen Modbus-laitteen lisäämisen.

– Parametrien rajoittamaton yhdistäminen viewLinciin: hiukkaslaskimet, virtaus- ja nestemittaukset, CO₂- ja muut anturit.

– Hälytystornien helppo lisääminen paikallisia ääni- ja visuaalisia hälytyksiä varten.

Ääni- ja tekstiviestihälytykset

-    Ilmoitusten asettaminen puheluhierarkialla tai tekstiviestillä kolmannen osapuolen verkkopalvelun kautta.

-    Edellyttää palveluntarjoajan tiliä.

-    Laajempi valikoima ilmoitusvaihtoehtoja: näyttö, sähköposti, tekstiviesti, hälytystorni, releohjaus olemassa olevaan hälytyspalveluun ja puhelut.

-    Puheluominaisuuksiin sisältyy puheluhierarkia, jolla määritetään ensisijaiset vastaanottajat.

-    Hälytykset voi kuitata puhelulla tai tekstiviestillä.

-    Valinnainen lisälisenssi puheluille. Tätä varten tarvitaan liittymäsopimus paikallisen palveluntarjoajan kanssa.

Vaisala OPC UA -palvelin

-    OPC UA on  alan vakiotyökalu – helppo ottaa käyttöön ilman mukautettua ohjelmointia.

-    Tarjoaa reaaliaikaista ja historiadataa  viewLincistä nykyisiin järjestelmiisi: datahistoriat, valmistusjärjestelmät, rakennusautomaatiojärjestelmät jne.

-    viewLinc on edullinen ja yksinkertainen validoida; viewLincin datan integrointi lisää järjestelmäsi tehoa ilman laajaa ja monimutkaista validointia.

-    Antaa nykyisille järjestelmillesi mahdollisuuden hyödyntää Vaisalan antureita.

Vaisalan viewLinc -ohjelmointirajapinta (API)

–    Kolmannen osapuolen sovelluksista saatavaa dataa on mahdollista käyttää viewLincin HTTP -verkko-ohjelmointirajapinnan avulla.

–    Luo suoran yhteyden viewLinc-tietokannan ja minkä tahansa järjestelmän tai ohjelmiston välille.

–    Mahdollistaa joustavan, mukautetun rajapinnan viewLincin tietokantaan, mukaan lukien mittauspaikat, paikan tilan, nykyiset ja menneet mittaukset, hälytyksen tilan ja kuittaukset.  

–    ViewLincin ja olemassa olevan järjestelmäsi integrointi edellyttää vain yhtä ohjelmointikertaa.