Säkerhet och välbefinnande

Säkra liv med mätdata

Image
Pictogram health and well-being

För oss innebär ansvarsfull verksamhet att stödja människors och samhällens välbefinnande och säkerhet, såväl som de företag och myndigheter de betjänas av.

Vaisalas väderövervaknings- och prognosteknik spelar en viktig roll i system för tidig varning och katastrofberedskap. Genom att korrekt förutsäga stormar och andra extrema väderhändelser tillhandahåller vi kritiska data för planering av nödsituationsåtgärder och evakuering – vilket i förlängningen räddar liv.

Läkemedels- och biotekniksektorerna använder våra instrument och information till exempel inom forskning, produktion och lagerhållning. Vi hjälper till att säkerställa kvaliteten och integriteten för livräddande läkemedel och vacciner från laboratorier till produktionslinjen och vidare.

Image
Medicine manufacturing, yellow capsules


Vaisala tillhandahåller data om luftkvalitet inomhus och verktyg för miljöinformation som båda bidrar till hälsa och produktivitet i städer, offentliga byggnader, utrymmen och arbetsplatser. Beslutsfattare är beroende av att vi förbättrar och upprätthåller livskvaliteten för miljontals människor.

Med våra avancerade övervaknings- och mätningslösningar som används över hela världen är Vaisala engagerade i pågående innovation för säkerhet och välbefinnande för alla.

KONTAKTA OSS

Mer om säkerhet och välbefinnande